Иса Бесоолу: ЧЕСТИТ ПРАЗНИК на българските полицаи!

 

Използвам случая да поздравя всеки, взел решение да упражнява тази високоотговорна професия, която е, преди всичко, призвание, и да служи в името на опазване на обществения ред и спазване на законите на страната. Пожелавам Ви здраве, повече обществено доверие, уважение и признателност! Нека удовлетворението от добре свършената работа е неразделна част от делника Ви! Бъдете непреклонни в борбата с престъпността и опазване живота и здравето на хората!

Честит празник!

 

С уважение,

Иса Бесоолу – кмет на Община Павел баня