От 29.06.2020 г. започна мащабно асфалтиране на улици в населените места на община Павел баня. В гр. Павел баня изцяло ще бъде положен асфалт по ул. „Княз Павел” и ул. „Хаджи Димитър”, а след подмяна на канализацията и водопровода и по ул. „Г. Бенковски”.
Предстои асфалтиране на улици и в: с. Габарево, с.Търничени, с. Александрово, с. Манолово, с. Осетеново, с. Скобелево, с. Горно Сахране и др.