Започва дългоочакваният довършителен ремонт на административната сграда на Община Павел баня. За целта кметът Иса Бесоолу е предвидил средствата да са от преизпълнението на приходите от разпореждане с общинска собственост. Преизпълнението в случая, на практика, е показател за една добро управление на общинската собственост. Така строителството на сградата, което от 2003 година насам е “замразено”, ще се случи, макар близо 20 години по-късно.

За целта кметът Бесоолу внася на предстоящата сесия на Общинския съвет на Павел баня предложение за актуализация на бюджета. В нея градоначалникът е заложил и 20 000 лева за закупуването на материали за изграждане на базата, собственост на Общината, при бившето БКС на ул. “Христо Ботев” (по пътя за село Турия). Сградата кметът Иса Бесоолу предвижда да се ползва от общинските служители по поддръжката, като в имота ще се помещава и общинската техника.