Йордана Ненова Еневазаместник-кмет

Телефон
04361 2264

Имейл
eneva@pavelbanya.bg

Шендоан Ремзи Халитзаместник-кмет

Телефон
04361 2266

Имейл
halit@pavelbanya.bg

Милена Милкова Кавръковазаместник-кмет

Телефон
04361 2266

Имейл
kavrakova@pavelbanya.bg