В периода от 14 до 18 септември 2020 г. по традиция се провежда „Седмица на пожарната безопасност”. Днес пожарникарите от РСПБЗН – Павел баня в присъствието на кмета на общината Иса Бесоолу проведоха демонстрации на пожарна техника и възможностите на Службата за действия при ликвидиране на различни по характер произшествия. Mероприятието бе насочени към повишаване културата и информираността на населението в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, издигане престижа на професията и доверието на хората и популяризиране на всички дейности.