Две читалищa в община Павел баня спечелиха проекти за ремонтни дейности

 

Община Павел баня спечели два проекта за ремонт на читалища. Добрата новина за НЧ „Напред – 1903” в града и НЧ „Обнова-1869” в с. Габарево дойде от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които са одобрили проектната документация, с която Община Павел баня кандидатства преди време. Очаква се до края на този месец да се сключат и съответните договори за финансиране, след което да се проведат процедурите по Закона за обществените поръчки и да започнат строително-ремонтните дейности. Средствата и по двата проекта се осигуряват от Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

Предвидено е ремонтните дейности на НЧ „Напред – 1903” в гр. Павел баня да включват: топлоизолация на фасадните стени на сградата, ремонт на покривната конструкция, подмяна на подовата настилка, монтиране на термопомпи с функция за отопление от типа „въздух-въздух”, соларна система. Съгласно спечеления проект ще бъдат отпуснати 1 363 056 лв.

 

Енергийно обновяване на сградата ще бъде направено и на читалище „Обнова – 1869” в село Габарево. Там, освен топлоизолация, ремонт на покрива и подовата настилка, монтиране на термопомпи с функция за отопление от типа „въздух – въздух“ и хибридна фотоволтаична (соларна) система, ще бъде направен ремонт и на санитарните възли. Ще се подмени дограмата на прозорците и ще се монтират нови врати. Стойността на проекта е 1 131 478 лв.

 

”С тези бъдещи постъпления, след решението на МББР, Инвестиционната програма на нашата Община надхвърля 23 млн.лв. и всички те ще бъдат вложени в подобряване на инфраструктурата във всички населени места. Всеки един ремонт на подобрен вид сгради, които с години не са ремонтирани, ще направи икономии от текущата им издръжка. Така спестените средства ще можем да насочим за покриване на други разходи или инвестиции”, коментира кметът на Павел баня Иса Бесоолу и припомни, че, със закупуването в първия му мандат на новата техника за сметопочистване и сметосъбиране, е направил икономии от горива и резервни части в размер на около 300 000 лв. на година спрямо ползването на старите и амортизирани машини. Това пък доведе до възможността кметът Бесоолу да запази и да не увеличава такса „смет”, както и за закупи нови контейнери за смет за жителите. В допълнение, икономиите от горива и резервни части, дадоха възможност на градоначалника да увеличи числения състав на работещите по поддръжката в Общината, като разкри още нови работни места.