Бюджетът на община Павел баня за 2021 г. е гласуван

 

В бюджет 2021 г. съм защитил финансово всички възможни дейности, които община Павел баня предоставя в областта на: образованието, социалните услуги, инфраструктурата, сметосъбирането, административните услуги и др.”, коментира кметът Иса Бесоолу след днешното заседание на Общинския съвет, на което съветниците гласуваха и приеха новия бюджет за града и населените места. Още при внасянето на документа за разглеждане градоначалникът го определи като стабилен, без дефицити и „кухи” приходи. Тогава, а и днес, Бесоолу подчерта, че разчита на гражданите на община Павел баня да не пренебрегнат това, че техните данъци съставляват не малка част от бюджета, с който бива финансирано уличното осветление, сметосъбирането, инфраструктурата. „Искам да отбележа, че съм разчитал на гражданите на нашата община и при изготвянето на строителната програма”, заяви Иса Бесоолу и допълни, че основна негова цел тази година ще бъде  асфалтирането на общинския път от разклона на село Долно Сахране до спирката на село Горно Сахране, както и този от село Асен до село Скобелево – все важни пътни артерии за общината.

Съгласно програмата за капиталовите разходи се предвижда:

Ø  в село Долно Сахране: Ремонт на асфалтова настилка на част от ул.“1-ви  май“ и на част от ул.“М.Чалъков“; Асфалтиране на общински път от разклона на Долно Сахране до спирката на Горно Сахране; Основен ремонт на детската градина в с. Долно Сахране – съфинансиране по програма „Красива България“;

Ø  в село Асен: Асфалтиране общински път с. Асен от ІІ-56 до с.Скобелево;

Ø  в село Скобелево: Ремонт на детската градина в селото;

Ø  в село Турия: Инвестиционен проект „Изграждане на подпорна стена на реката в с.Турия” (преходен обект);

Ø  в село Търничени: Видеонаблюдение в Дома за стари хора; Придобиване на гръмоотвод; Основен ремонт соларни батерии – Дом за стари хора в селото и отоплителна инсталация (преходен обект); Придобиване на котел за отоплителна инсталация за Дома за стари хора;

Ø  в село Александрово – Изграждане на спортна площадка в селото; Ремонт на част от ул.“Дъбрава“ и част от „Розова долина“;

Ø  в град Павел баня: Изграждане на спортна площадка; Придобиване на готварска печка за детската градина в село Александрово; Придобиване на компютърна  конфигурации за детската градина в общината; Ремонт на асфалтова площадка в детска градина „Синчец“ – Павел баня; основен ремонт  на ВиК инсталация и тоалетни помещения на Детска ясла – Павел баня; Ремонт на тротоар пред „ПРО“ ЕАД – Павел баня; Благоустрояване на паркинг зад сградата на общината; Благоустрояване на алея по ул. „Столетов”; Благоустрояване на паркинг зад аптеката – Павел баня; Асфалтиране на алеята зад читалището до плажа – Павел баня; Ремонт на асфалтова настилка на ул. „Иван Вазов“, и други.

„С екипа ми продължаваме политиката си от миналата година да подпомагаме развитието на читалищната дейност, като тази година сме заложили в бюджета допълнителни средства в размер на 15 000 лв. за тези културни институти в населените места в общината. С 3000 лева допълнително ще подпомогнем местния хор „Тодор Мазаров”, допълва кметът Бесоолу.

В бюджет 2021 г. са увеличени средствата за участие на състави от общината в национални и международни фестивали – 30 000 лв. По предложение на кмета е запазена субсидията от 27 000 лв. за фолклорен танцов състав „Детелини”. Преди дни приключи и ремонтът на залата, в която репетират танцьорите.

Запазва се субсидията за пенсионерските клубове и клуба на инвалида в с. Габарево – 67 200 лв.

В бюджета е заложено и поевтиняване на билетите за пенсионери и ученици в размер на 50% от цената на билета.

Тази година за първи път са планирани средства за подпомагане на бездетни двойки да имат деца по метода „Ин витро”. Отделените за това средства са в размер на 10 000 лв. „Можеха да бъдат повече, но, за съжаление, тази година се налага да плащаме за чуждите грешки – близо 50 000 лв. лихва е начислена в годините от мандата на предишния кмет на общината върху забавени плащания  към фирма-изпълнител, която е санирала жилищен блок в село Горно Сахране. И така тази година павелбанци ще трябва да платят тези пари, вместо например средствата да бъдат насочени по програма „Ин витро”, коментира градоначалникът Иса Бесоолу, който за спорт в новия бюджет е предвидил 37 550 лв., като така увеличава средствата на футболните клубове спрямо миналата година.

„Не сме подминали и културния календар на общината, като се надявам тази година той да бъде реализиран”, заяви още кметът.

Община Павел баня е единствената в областта, която разчита и на приходи от туристически данък. „Този целеви приход ще използвам изцяло за подпомагане развитието на туризма в Павел баня в т.ч. за подобряване на инфраструктурата,  облагородяване на паркове и градини и реализирането на богата на културни събития програма”, допълни Иса Бесоолу.

Бюджетът, с който община Павел баня ще разполага през 2021 г., е в размер на 15 713 336 лв. От тях почти половината средства – 7 211 566 лв. – са насочени в сферата на образованието. В бюджет 2021 за настоящата година заложените средства за местни дейности са в размер на 4 641 759 лв., като данъчните приходите са 863 000 лв., а неданъчните – 1 513 250 лв. За зимно поддържане и снегопочистване, целева субсидия за капиталови разходи и обща изравнителна субсидия се предвиждат малко над 1,8 млн.лв.