Близо 500 павелбанци се възползваха от услугите на общинските “Социални услуги” и “Здравепазване”

 

Близо 500 жители на община Павел баня се възползваха от услугите на общинските дейности “Социални услуги” и “Здравеопазване” през последните десет дни, в които беше в сила заповедта на министъра на здравеопазването за затваряне на редица обекти. 

В тежките условия на пандемия непрекъснато работи “Детска млечна кухня”, чийто услуги ползват 23 потребители. От “Домашен социален патронаж” се възползват 210 жители на общината. Други 40 души ползват “Обществена трапезария” с 40, а по програма „Топъл обяд в условията на COVD – 19” беше доставяна безплатна  храна за още 200 нуждаещи се. 

Екипите на дейностите “Социални услуги”  и “Здравеопазване” в община Павел баня  работиха без да прекъснат своята работа и доказаха, че сме екип”, коментира кметът Иса Бесоолу, който благодари на всички служители за отдадеността и отговорността им към павелбанци.