Бесоолу предлага закупуването на още 130 контейнера за смет 

 

Кметът на Община Павел баня Иса Бесоолу внася в Общинския съвет предложение за закупуването на още 130 контейнери за смет тип “Бобър”. Те ще бъдат разделени между града и селата на пропорционален принцип, като целта на градоначалника е жителите на общината да бъдат максимално обезпечени. 

Сметосъбирането остава предизвикателство за кмета и екипа му, особено в месеците, когато градът е пълен с туристи. Курортната Павел баня, в която по постоянен адрес живеят 3000 души, сега е с почти удвоено население, предвид почиващите в хотелите и къщите за гости  туристи. 

През месец юли т.г., по предложение на кмета Иса Бесоолу, Общината закупи нова техника за сметосъбиране, сметоизвозване и озеленяване.