Административната сграда на Община Павел баня ще има асансьор за хора с увреждания

 

Асансьор за хора с увреждания ще бъде изграден към сградата на Общинска администрация – Павел баня. Това съобщи тази сутрин кметът Иса Бесоолу. Съоръжението ще се реализира по проект „Красива България”, по който Общината кандидатства преди време. Ще бъдат отпуснати 107 575 лв., а 59 988 лв. ще е собственото финансиране. С изграждането на асансьора ще се осигури достъпна среда в сградата на Общинска администрация за лицата с увреждания. Съоръжението ще бъде построено от външната сградата на сградата, тъй като няма друга възможност. Проектът на кмета Иса Бесоолу да се изгради асансьора е сред общо 64-те проектни предложения от различни области, одобрени за финансиране и реализация през настоящата година по „Красива България”. Има одобрени проекти в: областта на образованието – 27 броя, обществено-административното обслужване – 14 бр.; културата – 6 бр.; предоставянето на общински и социални услуги – 7 бр., в т.ч. 3 за резидентна грижа (ЦНСТ, Защитено жилище и Дом за пълнолетни лица с деменция), 2 за нерезидентна грижа (Център за социална рехабилитация и дневен център) и 2 за домашен социален патронаж; здравеопазването – 6 бр. (4 болници и 2 здравни центъра за извънболнична помощ); спортът – 2 бр.