Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9 15.11.2017 17:11 (прочетено 9)
Проект за изменение на НРПУРОИ 11.10.2017 10:10 (прочетено 33)
Наредба за принудително премахване на незаконни строежи 18.08.2017 13:08 (прочетено 125)
Проект за изменение на Наредба №1 за обществения ред 19.04.2017 08:04 (прочетено 225)
Общински годишен план за младежта - 2017г. 06.02.2017 17:02 (прочетено 300)
Изменение на правилата за публично обсъждане на проектобюдже 21.12.2016 13:12 (прочетено 364)
Компенсиране на намалени цени на билети и карти 21.12.2016 13:12 (прочетено 369)
Изм. 2 на Наредбата местните такси и цени на услуги по чл.9 21.12.2016 13:12 (прочетено 447)
Изм. 1 на Наредбата местните такси и цени на услуги по чл.9 21.12.2016 13:12 (прочетено 329)
Стратегия за развитието на туризма 21.12.2016 13:12 (прочетено 361)
Проект на наредба за записване в детските градини 01.08.2016 15:08 (прочетено 561)
Проект на Наредба за управление на отпадъците 05.08.2015 17:08 (прочетено 967)