Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Съобщение от 09.05.2019г. 10.05.2019 11:05 (прочетено 10)
Съобщение от 23.04.2019г. 25.04.2019 10:04 (прочетено 30)
Съобщение от 22.04.2019г. 25.04.2019 10:04 (прочетено 23)
Съобщение от 17.04.2019г. 17.04.2019 17:04 (прочетено 33)
Съобщение от 09.04.2019г. 09.04.2019 17:04 (прочетено 41)
Съобщение от 02.04.2019г. 02.04.2019 14:04 (прочетено 45)
Съобщение от 01.04.2019 г. 01.04.2019 18:04 (прочетено 44)
Съобщение от 29.03.2019г. 29.03.2019 19:03 (прочетено 37)
съобщение от 12.03.2019г. 12.03.2019 19:03 (прочетено 42)
Съобщение от 06.03.2019г. 06.03.2019 15:03 (прочетено 67)
Съобщение от 05.02.2019г. 05.02.2019 18:02 (прочетено 114)
Съобщение от 04.02.2019г. 05.02.2019 18:02 (прочетено 99)
Съобщение от 03.01.2018г. 04.01.2019 15:01 (прочетено 128)
Съобщение от 17.12.2018г. 17.12.2018 10:12 (прочетено 131)
Съобщение от 13.12.2018г. 13.12.2018 13:12 (прочетено 139)
Съобщение от 30.11.2018г. 30.11.2018 17:11 (прочетено 132)
Съобщение от 21.11.2018г. 21.11.2018 15:11 (прочетено 151)
Съобщение от 16.11.2018г. 16.11.2018 12:11 (прочетено 149)
Съобщение от 12.11.2018г. 12.11.2018 14:11 (прочетено 136)
Съобщение от 23.10.2018г. 24.10.2018 09:10 (прочетено 189)
Съобщение 2 от 02.10.2018г. 02.10.2018 17:10 (прочетено 181)
Съобщение от 02.10.2018г. 02.10.2018 10:10 (прочетено 166)
Съобщение от 27.08.2018г. 28.08.2018 08:08 (прочетено 245)
Съобщение от 03.08.2018г. 03.08.2018 15:08 (прочетено 208)
Съобщения от 20.07.2018г. 20.07.2018 14:07 (прочетено 282)
Съобщение от 20.07.2018г. 20.07.2018 13:07 (прочетено 306)
Съобщение от 03.07.2018г. 03.07.2018 19:07 (прочетено 341)
Съобщение от 28.06.2018г. 28.06.2018 15:06 (прочетено 299)
Съобщение от 26,06.2018г. 26.06.2018 14:06 (прочетено 318)
Съобщение 3 от 23.05.2018г. 23.05.2018 17:05 (прочетено 320)
Съобщение 2 от 23.05.2018г. 23.05.2018 17:05 (прочетено 381)
Съобщение 1 от 23.05.2018г. 23.05.2018 17:05 (прочетено 323)
Съобщение от 18.05.2018г. 18.05.2018 14:05 (прочетено 430)
Съобщение от 03.05.2018г. 03.05.2018 10:05 (прочетено 362)
Съобщение от 03.05.2018г. 03.05.2018 10:05 (прочетено 395)
Съобщение от 30.04.2018г. 30.04.2018 16:04 (прочетено 382)
Съобщение от 27.04.2018г. 30.04.2018 08:04 (прочетено 397)
Съобщение от 25.04.2018г. 27.04.2018 08:04 (прочетено 343)
Съобщение от 10.04.2018г. 10.04.2018 14:04 (прочетено 393)
Съобщение от 29.03.2018г. 29.03.2018 11:03 (прочетено 497)
Съобщение от 19.03.2018г. 19.03.2018 18:03 (прочетено 530)
Съобщение от 27.02.2018г. 27.02.2018 09:02 (прочетено 592)
Съобщение от 22.02.2018г. 23.02.2018 17:02 (прочетено 585)
Съобщение от 21.02.2018г. 23.02.2018 10:02 (прочетено 595)
Разрешение за строеж - 09.02.2018г. 09.02.2018 14:02 (прочетено 607)
Съобщение от 07.02.2018г. 07.02.2018 16:02 (прочетено 551)
Съобщение от 02.02.2018г. 02.02.2018 16:02 (прочетено 633)
Съобщение от 01.02.2018г. 01.02.2018 14:02 (прочетено 631)
Съобщение от 31.01.2018г. 31.01.2018 17:01 (прочетено 604)
Съобщение от 26.01.2018г. 26.01.2018 16:01 (прочетено 656)
Съобщение от 25.01.2018г. 25.01.2018 09:01 (прочетено 658)
Съобщение от 23.01.2018г. 23.01.2018 13:01 (прочетено 665)
Съобщение от 23.01.2018г. 23.01.2018 13:01 (прочетено 611)
Съобщение от 22.01.2018г. 22.01.2018 08:01 (прочетено 430)
Съобщения от 05.01.2018г. 05.01.2018 16:01 (прочетено 739)
Съобщение от 11.12.2017г. 12.12.2017 09:12 (прочетено 749)
Съобщение от 01.12.2017г. 01.12.2017 14:12 (прочетено 807)
Съобщение от 29.11.2017г. 29.11.2017 16:11 (прочетено 709)
Съобщение от 28.11.2017г. 28.11.2017 18:11 (прочетено 705)
Съобщение от 23.11.2017г. 23.11.2017 11:11 (прочетено 732)
Съобщение от 22.11.2017г. 23.11.2017 10:11 (прочетено 790)
Съобщение от 22.11.2017г. 23.11.2017 10:11 (прочетено 722)
Съобщение от 07.11.2017 08.11.2017 11:11 (прочетено 747)
Съобщение от 16.10.2017г. 17.10.2017 10:10 (прочетено 790)
Съобщение от 11.10.2017г. 11.10.2017 18:10 (прочетено 790)
Съобщение от 13.09.2017г. 15.09.2017 18:09 (прочетено 844)
Съобщение от 13.09.2017г. 15.09.2017 18:09 (прочетено 871)