Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Съобщение от 27.02.2018г. 27.02.2018 09:02 (прочетено 72)
Съобщение от 22.02.2018г. 23.02.2018 17:02 (прочетено 77)
Съобщение от 21.02.2018г. 23.02.2018 10:02 (прочетено 72)
Разрешение за строеж - 09.02.2018г. 09.02.2018 14:02 (прочетено 34)
Съобщение от 07.02.2018г. 07.02.2018 16:02 (прочетено 73)
Съобщение от 02.02.2018г. 02.02.2018 16:02 (прочетено 122)
Съобщение от 01.02.2018г. 01.02.2018 14:02 (прочетено 117)
Съобщение от 31.01.2018г. 31.01.2018 17:01 (прочетено 122)
Съобщение от 26.01.2018г. 26.01.2018 16:01 (прочетено 115)
Съобщение от 25.01.2018г. 25.01.2018 09:01 (прочетено 120)
Съобщение от 23.01.2018г. 23.01.2018 13:01 (прочетено 115)
Съобщение от 23.01.2018г. 23.01.2018 13:01 (прочетено 115)
Съобщения от 05.01.2018г. 05.01.2018 16:01 (прочетено 174)
Съобщение от 11.12.2017г. 12.12.2017 09:12 (прочетено 172)
Съобщение от 01.12.2017г. 01.12.2017 14:12 (прочетено 193)
Съобщение от 29.11.2017г. 29.11.2017 16:11 (прочетено 172)
Съобщение от 28.11.2017г. 28.11.2017 18:11 (прочетено 195)
Съобщение от 23.11.2017г. 23.11.2017 11:11 (прочетено 195)
Съобщение от 22.11.2017г. 23.11.2017 10:11 (прочетено 189)
Съобщение от 22.11.2017г. 23.11.2017 10:11 (прочетено 182)
Съобщение от 07.11.2017 08.11.2017 11:11 (прочетено 199)
Съобщение от 16.10.2017г. 17.10.2017 10:10 (прочетено 204)
Съобщение от 11.10.2017г. 11.10.2017 18:10 (прочетено 197)
Съобщение от 13.09.2017г. 15.09.2017 18:09 (прочетено 267)
Съобщение от 13.09.2017г. 15.09.2017 18:09 (прочетено 265)
Съобщение от 05.06.2017г. 05.06.2017 15:06 (прочетено 457)