Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Съобщение от 27.08.2018г. 28.08.2018 08:08 (прочетено 51)
Съобщение от 03.08.2018г. 03.08.2018 15:08 (прочетено 51)
Съобщения от 20.07.2018г. 20.07.2018 14:07 (прочетено 63)
Съобщение от 20.07.2018г. 20.07.2018 13:07 (прочетено 87)
Съобщение от 03.07.2018г. 03.07.2018 19:07 (прочетено 106)
Съобщение от 28.06.2018г. 28.06.2018 15:06 (прочетено 98)
Съобщение от 26,06.2018г. 26.06.2018 14:06 (прочетено 102)
Съобщение 3 от 23.05.2018г. 23.05.2018 17:05 (прочетено 142)
Съобщение 2 от 23.05.2018г. 23.05.2018 17:05 (прочетено 139)
Съобщение 1 от 23.05.2018г. 23.05.2018 17:05 (прочетено 127)
Съобщение от 18.05.2018г. 18.05.2018 14:05 (прочетено 152)
Съобщение от 03.05.2018г. 03.05.2018 10:05 (прочетено 142)
Съобщение от 03.05.2018г. 03.05.2018 10:05 (прочетено 173)
Съобщение от 30.04.2018г. 30.04.2018 16:04 (прочетено 173)
Съобщение от 27.04.2018г. 30.04.2018 08:04 (прочетено 160)
Съобщение от 25.04.2018г. 27.04.2018 08:04 (прочетено 143)
Съобщение от 10.04.2018г. 10.04.2018 14:04 (прочетено 192)
Съобщение от 29.03.2018г. 29.03.2018 11:03 (прочетено 260)
Съобщение от 19.03.2018г. 19.03.2018 18:03 (прочетено 263)
Съобщение от 27.02.2018г. 27.02.2018 09:02 (прочетено 337)
Съобщение от 22.02.2018г. 23.02.2018 17:02 (прочетено 338)
Съобщение от 21.02.2018г. 23.02.2018 10:02 (прочетено 375)
Разрешение за строеж - 09.02.2018г. 09.02.2018 14:02 (прочетено 321)
Съобщение от 07.02.2018г. 07.02.2018 16:02 (прочетено 326)
Съобщение от 02.02.2018г. 02.02.2018 16:02 (прочетено 397)
Съобщение от 01.02.2018г. 01.02.2018 14:02 (прочетено 397)
Съобщение от 31.01.2018г. 31.01.2018 17:01 (прочетено 404)
Съобщение от 26.01.2018г. 26.01.2018 16:01 (прочетено 403)
Съобщение от 25.01.2018г. 25.01.2018 09:01 (прочетено 430)
Съобщение от 23.01.2018г. 23.01.2018 13:01 (прочетено 412)
Съобщение от 23.01.2018г. 23.01.2018 13:01 (прочетено 382)
Съобщение от 22.01.2018г. 22.01.2018 08:01 (прочетено 205)
Съобщения от 05.01.2018г. 05.01.2018 16:01 (прочетено 475)
Съобщение от 11.12.2017г. 12.12.2017 09:12 (прочетено 499)
Съобщение от 01.12.2017г. 01.12.2017 14:12 (прочетено 516)
Съобщение от 29.11.2017г. 29.11.2017 16:11 (прочетено 470)
Съобщение от 28.11.2017г. 28.11.2017 18:11 (прочетено 477)
Съобщение от 23.11.2017г. 23.11.2017 11:11 (прочетено 493)
Съобщение от 22.11.2017г. 23.11.2017 10:11 (прочетено 514)
Съобщение от 22.11.2017г. 23.11.2017 10:11 (прочетено 497)
Съобщение от 07.11.2017 08.11.2017 11:11 (прочетено 498)
Съобщение от 16.10.2017г. 17.10.2017 10:10 (прочетено 534)
Съобщение от 11.10.2017г. 11.10.2017 18:10 (прочетено 569)
Съобщение от 13.09.2017г. 15.09.2017 18:09 (прочетено 585)
Съобщение от 13.09.2017г. 15.09.2017 18:09 (прочетено 617)
Съобщение от 05.06.2017г. 05.06.2017 15:06 (прочетено 793)