Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
ОП-2018-1 - Доставка на гориво 24.10.2018 16:10 (прочетено 152)
ОБ-2018-2-Доставка на гориво за отопление 05.09.2018 16:09 (прочетено 247)
ОБ-2018-1-Доставка на закуски и обяд; 05.09.2018 16:09 (прочетено 238)
ОБ-17-2 - Доставка на гориво за отопление 01.09.2017 10:09 (прочетено 780)
ОБ-17-1 - Доставка на закуска и обяд 01.09.2017 10:09 (прочетено 785)
ОБ - 16 - 2 - Доставка на гориво за отопление 24.10.2016 13:10 (прочетено 1204)
ОБ- 16-1 - Доставка на закуски и обяд. 14.09.2016 11:09 (прочетено 1132)
ПП-15-2 - Доставка на закуски и обяд 02.09.2015 14:09 (прочетено 1606)
ПП-15-1 - Доставка на гориво 02.09.2015 14:09 (прочетено 1521)
Вътрешни правила 29.07.2015 12:07 (прочетено 1427)
Информация плащания закуска и обяд 29.07.2015 12:07 (прочетено 1465)
Публична покана - Доставка на гориво 30.10.2014 15:10 (прочетено 1737)
Договори - Доставка на закуска и обяд 06.10.2014 16:10 (прочетено 1751)
Протокол - Доставка на закуска и обяд 02.10.2014 14:10 (прочетено 1637)
Публична покана - Доставка храни 15.09.2014 16:09 (прочетено 1806)
Публ. покана - Периодична доставка на газьол за отопление 23.10.2013 15:10 (прочетено 1918)
Публ. покана - Доставка на закуска и обяд за ученици 12.09.2013 13:09 (прочетено 2025)
Публична покана - Доставка на дизел за отопление 31.10.2012 13:10 (прочетено 2213)
Публична покана - Доставка на закуска и обяд за ученици 14.09.2012 15:09 (прочетено 2218)