Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Продажба на поземлен имот с. Скобелево 11.07.2017 11:07 (прочетено 25)
Продажба на земеделски имоти с. Скобелево 11.07.2017 11:07 (прочетено 23)
Продажба на поземлен имот с. Тъжа 11.07.2017 11:07 (прочетено 24)
Наем на земеделски имот с. Тъжа 11.07.2017 11:07 (прочетено 13)
Наем на земеделски имоти с. Горно Сахране 11.07.2017 11:07 (прочетено 15)
Конкурс - наем здравни служби 11.07.2017 11:07 (прочетено 25)
Продажба на земеделски имот с. Турия 28.06.2017 10:06 (прочетено 17)
Продажба на поземлен имот с. Асен 28.06.2017 10:06 (прочетено 25)
Наем на земеделски имот с. Осетеново 28.06.2017 10:06 (прочетено 18)
Наем на поземлен имот с. Горно Сахране 28.06.2017 10:06 (прочетено 21)
Наем на земеделски имоти с. Габарево 28.06.2017 10:06 (прочетено 19)
Наем на земеделски имоти с. Габарево 28.06.2017 10:06 (прочетено 20)
Наем на земеделски имот с. Асен 28.06.2017 10:06 (прочетено 18)
Наем на земеделски имот с. Александрово 28.06.2017 10:06 (прочетено 13)
Аренда на земеделски имот с. Скобелево 28.06.2017 10:06 (прочетено 16)
Продажба на земеделски имот гр. Павел баня 22.05.2017 08:05 (прочетено 87)
Продажба на земеделски имот гр. Павел баня 22.05.2017 08:05 (прочетено 64)
Наем на помещение с. Габарево 22.05.2017 08:05 (прочетено 53)
Аренда на земеделски имоти с. Турия 22.05.2017 08:05 (прочетено 50)
Конкурс наем здравна служба с. Горно Сахране 12.05.2017 10:05 (прочетено 49)
Наем на помещение с. Габарево 03.05.2017 11:05 (прочетено 59)
Продажба на земеделски имот с. Скобелево 25.04.2017 12:04 (прочетено 80)
Продажба на земеделски имоти гр. Павел баня 25.04.2017 12:04 (прочетено 87)
Продажба на земеделски имот гр. Павел баня 25.04.2017 12:04 (прочетено 77)
Продажба на земеделски имот с. Асен 25.04.2017 12:04 (прочетено 67)
Продажба на лек автомобил 07.04.2017 16:04 (прочетено 100)