Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Наем на терен за временно съоръжение гр. Павел баня 29.08.2017 14:08 (прочетено 26)
Продажба на земеделски имот с. Турия 29.08.2017 14:08 (прочетено 25)
Продажба на поземлен имот с. Манолово 29.08.2017 14:08 (прочетено 21)
Наем на част от имот за търговска дейност с. Търничени 29.08.2017 14:08 (прочетено 18)
Наем на земеделски имот с. Осетеново 29.08.2017 14:08 (прочетено 17)
Наем на земеделски имоти с. Габарево 29.08.2017 14:08 (прочетено 18)
Наем на земеделски имот с. Търничени 29.08.2017 09:08 (прочетено 19)
Аренда на земеделски имот с. Скобелево 29.08.2017 09:08 (прочетено 22)
Продажба на поземлен имот с. Скобелево 11.07.2017 11:07 (прочетено 79)
Продажба на земеделски имоти с. Скобелево 11.07.2017 11:07 (прочетено 55)
Продажба на поземлен имот с. Тъжа 11.07.2017 11:07 (прочетено 69)
Наем на земеделски имот с. Тъжа 11.07.2017 11:07 (прочетено 43)
Наем на земеделски имоти с. Горно Сахране 11.07.2017 11:07 (прочетено 50)
Конкурс - наем здравни служби 11.07.2017 11:07 (прочетено 48)
Продажба на земеделски имот с. Турия 28.06.2017 10:06 (прочетено 43)
Продажба на поземлен имот с. Асен 28.06.2017 10:06 (прочетено 46)
Наем на земеделски имот с. Осетеново 28.06.2017 10:06 (прочетено 44)
Наем на поземлен имот с. Горно Сахране 28.06.2017 10:06 (прочетено 42)
Наем на земеделски имоти с. Габарево 28.06.2017 10:06 (прочетено 40)
Наем на земеделски имоти с. Габарево 28.06.2017 10:06 (прочетено 39)
Наем на земеделски имот с. Асен 28.06.2017 10:06 (прочетено 44)
Наем на земеделски имот с. Александрово 28.06.2017 10:06 (прочетено 40)
Аренда на земеделски имот с. Скобелево 28.06.2017 10:06 (прочетено 40)
Продажба на земеделски имот гр. Павел баня 22.05.2017 08:05 (прочетено 121)
Продажба на земеделски имот гр. Павел баня 22.05.2017 08:05 (прочетено 95)
Наем на помещение с. Габарево 22.05.2017 08:05 (прочетено 81)
Аренда на земеделски имоти с. Турия 22.05.2017 08:05 (прочетено 76)
Конкурс наем здравна служба с. Горно Сахране 12.05.2017 10:05 (прочетено 78)
Наем на помещение с. Габарево 03.05.2017 11:05 (прочетено 88)
Продажба на земеделски имот с. Скобелево 25.04.2017 12:04 (прочетено 109)
Продажба на земеделски имоти гр. Павел баня 25.04.2017 12:04 (прочетено 123)
Продажба на земеделски имот гр. Павел баня 25.04.2017 12:04 (прочетено 109)
Продажба на земеделски имот с. Асен 25.04.2017 12:04 (прочетено 94)
Продажба на лек автомобил 07.04.2017 16:04 (прочетено 130)