Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Продажба на земеделски имот с. Тъжа 20.08.2019 16:08 (прочетено 2)
Продажба на имот с. Габарево 20.08.2019 16:08 (прочетено 8)
Наем на имоти с. Осетеново 20.08.2019 16:08 (прочетено 2)
Наем на земеделски имоти с. Манолово 20.08.2019 16:08 (прочетено 2)
Наем на терени за кафеавтомати 20.08.2019 16:08 (прочетено 4)
Продажба на имот с. Габарево 25.06.2019 12:06 (прочетено 51)
Наем на помещение гр. Павел баня 25.06.2019 12:06 (прочетено 38)
Наем на земеделски имоти с. Осетеново 25.06.2019 12:06 (прочетено 31)
Наем на терени за кафе автомати гр. Павел баня и с. Турия 25.06.2019 12:06 (прочетено 32)
Наем на поземлен имот с. Габарево 25.06.2019 12:06 (прочетено 30)
Аренда на земеделски имот с. Габарево 25.06.2019 12:06 (прочетено 31)
Аренда на земеделски имот гр. Павел баня 25.06.2019 12:06 (прочетено 38)
Наем на стоматологичен кабинет с. Долно Сахране 25.06.2019 12:06 (прочетено 23)
Наем за интернет антена 27.05.2019 16:05 (прочетено 32)
Продажба на имот с. Търничени 27.05.2019 16:05 (прочетено 43)
Продажба на имот с. Скобелево 27.05.2019 16:05 (прочетено 47)
Продажба на имот с. Манолово 27.05.2019 16:05 (прочетено 50)
Продажба на имот с. Виден 27.05.2019 16:05 (прочетено 55)
Наем кафе-автомат 27.05.2019 16:05 (прочетено 36)
Наем на част от имот за интернет антена с. Търничени 25.04.2019 11:04 (прочетено 53)
Продажба на поземлен имот с. Търничени 25.04.2019 11:04 (прочетено 58)
Продажба на поземлен имот гр. Павел баня 25.04.2019 11:04 (прочетено 85)
Продажба на помещения с. Долно Сахране 25.04.2019 10:04 (прочетено 56)
Наем на земеделски имоти гр. Павел баня 25.04.2019 10:04 (прочетено 50)
Наем на терен за кафе автомат гр. Павел баня 25.04.2019 10:04 (прочетено 43)
Наем на земеделски имот с. Турия 25.04.2019 10:04 (прочетено 50)
Продажба на поземлен имот с. Габарево 27.02.2019 15:02 (прочетено 123)
Наем на земеделски имоти с. Тъжа 27.02.2019 15:02 (прочетено 96)
Наем на земеделски имоти с. Александрово 27.02.2019 15:02 (прочетено 89)
Продажба на поземлен имот с. Скобелево 04.01.2019 16:01 (прочетено 142)
Наем на поземлен имот с. Турия 04.01.2019 16:01 (прочетено 98)
Наем на земеделски имот с. Горно Сахране 04.01.2019 16:01 (прочетено 101)
Аренда на земеделски имот с. Горно Сахране 04.01.2019 16:01 (прочетено 110)
Продажба на поземлени имоти Горно Сахране 23.10.2018 17:10 (прочетено 184)
Наем на терен за кафе автомат Горно Сахране 23.10.2018 17:10 (прочетено 169)
Наем на терен за интернет антена Долно Сахране 23.10.2018 17:10 (прочетено 165)
Продажба на поземлени имоти с. Скобелево 27.09.2018 17:09 (прочетено 179)
Продажба на земеделски имот с. Габарево 27.09.2018 17:09 (прочетено 157)
Аренда на земеделски имоти с. Габарево 27.09.2018 17:09 (прочетено 151)
Конкурс наем на помещение аптека с. Габарево 27.09.2018 17:09 (прочетено 198)
Наем на земеделски имот с. Търничени 11.09.2018 16:09 (прочетено 138)
Наем на земеделски имот с. Осетеново 11.09.2018 16:09 (прочетено 189)
Наем на земеделски имот с. Долно Сахране 11.09.2018 16:09 (прочетено 166)
Наем на имот с. Габарево 11.09.2018 16:09 (прочетено 145)
Наем на земеделски имот гр. Павел баня 11.09.2018 16:09 (прочетено 152)
Продажба на имоти гр. Павел баня 07.08.2018 11:08 (прочетено 393)
Процедура по приватизационна продажба с. Скобелево 10.07.2018 19:07 (прочетено 280)
Продажба на имоти с. Скобелево 26.06.2018 14:06 (прочетено 249)
Продажба на имоти гр. Павел баня 26.06.2018 14:06 (прочетено 280)
Продажба на земеделски имот с. Долно Сахране 26.06.2018 14:06 (прочетено 266)
Продажба на поземлен имот с. Габарево 26.06.2018 14:06 (прочетено 283)
Наем на земеделски имоти с. Тъжа 26.06.2018 14:06 (прочетено 195)
Наем на терени за кафе автомати 26.06.2018 14:06 (прочетено 172)
Продажба на земеделски имоти с. Скобелево 01.06.2018 11:06 (прочетено 292)
Продажба на земеделски имот с. Горно Сахране 01.06.2018 11:06 (прочетено 261)
Наем на земеделски имот с. Скобелево 01.06.2018 11:06 (прочетено 196)
Наем на терени за кафе автомати 01.06.2018 11:06 (прочетено 291)
Наем на части от имот с Асен 01.06.2018 11:06 (прочетено 210)
Наем на части от имот с. Долно Сахране 01.06.2018 11:06 (прочетено 200)