Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Продажба на имоти гр. Павел баня 07.08.2018 11:08 (прочетено 54)
Процедура по приватизационна продажба с. Скобелево 10.07.2018 19:07 (прочетено 48)
Продажба на имоти с. Скобелево 26.06.2018 14:06 (прочетено 49)
Продажба на имоти гр. Павел баня 26.06.2018 14:06 (прочетено 81)
Продажба на земеделски имот с. Долно Сахране 26.06.2018 14:06 (прочетено 44)
Продажба на поземлен имот с. Габарево 26.06.2018 14:06 (прочетено 51)
Наем на земеделски имоти с. Тъжа 26.06.2018 14:06 (прочетено 36)
Наем на терени за кафе автомати 26.06.2018 14:06 (прочетено 34)
Продажба на земеделски имоти с. Скобелево 01.06.2018 11:06 (прочетено 71)
Продажба на земеделски имот с. Горно Сахране 01.06.2018 11:06 (прочетено 66)
Наем на земеделски имот с. Скобелево 01.06.2018 11:06 (прочетено 53)
Наем на терени за кафе автомати 01.06.2018 11:06 (прочетено 62)
Наем на части от имот с Асен 01.06.2018 11:06 (прочетено 51)
Наем на части от имот с. Долно Сахране 01.06.2018 11:06 (прочетено 50)