Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Продажба на поземлени имоти с. Скобелево 27.09.2018 17:09 (прочетено 35)
Продажба на земеделски имот с. Габарево 27.09.2018 17:09 (прочетено 30)
Аренда на земеделски имоти с. Габарево 27.09.2018 17:09 (прочетено 22)
Конкурс наем на помещение аптека с. Габарево 27.09.2018 17:09 (прочетено 22)
Наем на земеделски имот с. Търничени 11.09.2018 16:09 (прочетено 30)
Наем на земеделски имот с. Осетеново 11.09.2018 16:09 (прочетено 36)
Наем на земеделски имот с. Долно Сахране 11.09.2018 16:09 (прочетено 36)
Наем на имот с. Габарево 11.09.2018 16:09 (прочетено 38)
Наем на земеделски имот гр. Павел баня 11.09.2018 16:09 (прочетено 32)
Продажба на имоти гр. Павел баня 07.08.2018 11:08 (прочетено 172)
Процедура по приватизационна продажба с. Скобелево 10.07.2018 19:07 (прочетено 104)
Продажба на имоти с. Скобелево 26.06.2018 14:06 (прочетено 90)
Продажба на имоти гр. Павел баня 26.06.2018 14:06 (прочетено 131)
Продажба на земеделски имот с. Долно Сахране 26.06.2018 14:06 (прочетено 89)
Продажба на поземлен имот с. Габарево 26.06.2018 14:06 (прочетено 110)
Наем на земеделски имоти с. Тъжа 26.06.2018 14:06 (прочетено 63)
Наем на терени за кафе автомати 26.06.2018 14:06 (прочетено 62)
Продажба на земеделски имоти с. Скобелево 01.06.2018 11:06 (прочетено 114)
Продажба на земеделски имот с. Горно Сахране 01.06.2018 11:06 (прочетено 103)
Наем на земеделски имот с. Скобелево 01.06.2018 11:06 (прочетено 80)
Наем на терени за кафе автомати 01.06.2018 11:06 (прочетено 102)
Наем на части от имот с Асен 01.06.2018 11:06 (прочетено 83)
Наем на части от имот с. Долно Сахране 01.06.2018 11:06 (прочетено 74)