Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Наем на част от имот за интернет антена с. Търничени 25.04.2019 11:04 (прочетено 14)
Продажба на поземлен имот с. Търничени 25.04.2019 11:04 (прочетено 24)
Продажба на поземлен имот гр. Павел баня 25.04.2019 11:04 (прочетено 41)
Продажба на помещения с. Долно Сахране 25.04.2019 10:04 (прочетено 22)
Наем на земеделски имоти гр. Павел баня 25.04.2019 10:04 (прочетено 16)
Наем на терен за кафе автомат гр. Павел баня 25.04.2019 10:04 (прочетено 14)
Наем на земеделски имот с. Турия 25.04.2019 10:04 (прочетено 16)
Продажба на поземлен имот с. Габарево 27.02.2019 15:02 (прочетено 87)
Наем на земеделски имоти с. Тъжа 27.02.2019 15:02 (прочетено 56)
Наем на земеделски имоти с. Александрово 27.02.2019 15:02 (прочетено 55)
Продажба на поземлен имот с. Скобелево 04.01.2019 16:01 (прочетено 116)
Наем на поземлен имот с. Турия 04.01.2019 16:01 (прочетено 69)
Наем на земеделски имот с. Горно Сахране 04.01.2019 16:01 (прочетено 76)
Аренда на земеделски имот с. Горно Сахране 04.01.2019 16:01 (прочетено 73)
Продажба на поземлени имоти Горно Сахране 23.10.2018 17:10 (прочетено 144)
Наем на терен за кафе автомат Горно Сахране 23.10.2018 17:10 (прочетено 140)
Наем на терен за интернет антена Долно Сахране 23.10.2018 17:10 (прочетено 123)
Продажба на поземлени имоти с. Скобелево 27.09.2018 17:09 (прочетено 149)
Продажба на земеделски имот с. Габарево 27.09.2018 17:09 (прочетено 125)
Аренда на земеделски имоти с. Габарево 27.09.2018 17:09 (прочетено 117)
Конкурс наем на помещение аптека с. Габарево 27.09.2018 17:09 (прочетено 142)
Наем на земеделски имот с. Търничени 11.09.2018 16:09 (прочетено 109)
Наем на земеделски имот с. Осетеново 11.09.2018 16:09 (прочетено 147)
Наем на земеделски имот с. Долно Сахране 11.09.2018 16:09 (прочетено 133)
Наем на имот с. Габарево 11.09.2018 16:09 (прочетено 112)
Наем на земеделски имот гр. Павел баня 11.09.2018 16:09 (прочетено 114)
Продажба на имоти гр. Павел баня 07.08.2018 11:08 (прочетено 333)
Процедура по приватизационна продажба с. Скобелево 10.07.2018 19:07 (прочетено 231)
Продажба на имоти с. Скобелево 26.06.2018 14:06 (прочетено 204)
Продажба на имоти гр. Павел баня 26.06.2018 14:06 (прочетено 244)
Продажба на земеделски имот с. Долно Сахране 26.06.2018 14:06 (прочетено 218)
Продажба на поземлен имот с. Габарево 26.06.2018 14:06 (прочетено 227)
Наем на земеделски имоти с. Тъжа 26.06.2018 14:06 (прочетено 156)
Наем на терени за кафе автомати 26.06.2018 14:06 (прочетено 146)
Продажба на земеделски имоти с. Скобелево 01.06.2018 11:06 (прочетено 252)
Продажба на земеделски имот с. Горно Сахране 01.06.2018 11:06 (прочетено 214)
Наем на земеделски имот с. Скобелево 01.06.2018 11:06 (прочетено 171)
Наем на терени за кафе автомати 01.06.2018 11:06 (прочетено 244)
Наем на части от имот с Асен 01.06.2018 11:06 (прочетено 177)
Наем на части от имот с. Долно Сахране 01.06.2018 11:06 (прочетено 168)