Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Статия Публикувано
Продажба на имот с. Тъжа 24.06.2020 14:06 (прочетено 41)
Продажба на имот с. Тъжа 24.06.2020 13:06 (прочетено 31)
Продаба на имот с. Габарево 24.06.2020 13:06 (прочетено 30)
Продажба на имот с. Асен 24.06.2020 13:06 (прочетено 34)
Продажба на имоти гр. Павел баня 24.06.2020 13:06 (прочетено 228)
Продажба на имот гр. Павел баня 24.06.2020 13:06 (прочетено 39)
Продажба на движими вещи- МПС 24.06.2020 13:06 (прочетено 36)
Конкурс здравни служби с. Манолово, с. Търничени 01.06.2020 18:06 (прочетено 36)
Продажба на имот с. Скобелево 29.05.2020 16:05 (прочетено 47)
Продажба на имот с. Осетеново 29.05.2020 16:05 (прочетено 38)
Продажба на имоти с. Долно Сахране 29.05.2020 16:05 (прочетено 48)
Продажба на имот с. Габарево 29.05.2020 16:05 (прочетено 45)
Наем на имот с. Манолово 29.05.2020 16:05 (прочетено 39)
Конкурс стоматологичен кабинет с. Тъжа 29.05.2020 16:05 (прочетено 29)