Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Продажба на имот с. Манолово 25.09.2019 09:09 (прочетено 36)
Аренда на земеделски имот с. Габарево 25.09.2019 09:09 (прочетено 28)
Продажба на имоти с. Тъжа 05.09.2019 12:09 (прочетено 43)
Продажба на имот с. Търничени 05.09.2019 12:09 (прочетено 32)
Продажба на имот с. Габарево 05.09.2019 12:09 (прочетено 27)
Продажба на имот гр. Павел баня 05.09.2019 12:09 (прочетено 65)
Продажба на имот с. Манолово 05.09.2019 12:09 (прочетено 28)
Наем на помещение с. Търничени 05.09.2019 12:09 (прочетено 24)
Продажба на УПИ с. Горно Сахране 23.08.2019 12:08 (прочетено 50)
Продажба на земеделски имот с. Горно Сахране 23.08.2019 12:08 (прочетено 40)
Продажба на земеделски имоти с. Горно Сахране 23.08.2019 12:08 (прочетено 45)
Наем на земеделски имот с. Осетеново 23.08.2019 12:08 (прочетено 32)
Продажба на земеделски имот с. Тъжа 20.08.2019 16:08 (прочетено 45)
Продажба на имот с. Габарево 20.08.2019 16:08 (прочетено 37)
Наем на имоти с. Осетеново 20.08.2019 16:08 (прочетено 29)
Наем на земеделски имоти с. Манолово 20.08.2019 16:08 (прочетено 34)
Наем на терени за кафеавтомати 20.08.2019 16:08 (прочетено 36)
Продажба на имот с. Габарево 25.06.2019 12:06 (прочетено 75)
Наем на помещение гр. Павел баня 25.06.2019 12:06 (прочетено 66)
Наем на земеделски имоти с. Осетеново 25.06.2019 12:06 (прочетено 59)
Наем на терени за кафе автомати гр. Павел баня и с. Турия 25.06.2019 12:06 (прочетено 62)
Наем на поземлен имот с. Габарево 25.06.2019 12:06 (прочетено 53)
Аренда на земеделски имот с. Габарево 25.06.2019 12:06 (прочетено 55)
Аренда на земеделски имот гр. Павел баня 25.06.2019 12:06 (прочетено 70)
Наем на стоматологичен кабинет с. Долно Сахране 25.06.2019 12:06 (прочетено 53)
Наем за интернет антена 27.05.2019 16:05 (прочетено 58)
Продажба на имот с. Търничени 27.05.2019 16:05 (прочетено 71)
Продажба на имот с. Скобелево 27.05.2019 16:05 (прочетено 78)
Продажба на имот с. Манолово 27.05.2019 16:05 (прочетено 80)
Продажба на имот с. Виден 27.05.2019 16:05 (прочетено 77)
Наем кафе-автомат 27.05.2019 16:05 (прочетено 61)
Наем на част от имот за интернет антена с. Търничени 25.04.2019 11:04 (прочетено 68)
Продажба на поземлен имот с. Търничени 25.04.2019 11:04 (прочетено 81)
Продажба на поземлен имот гр. Павел баня 25.04.2019 11:04 (прочетено 112)
Продажба на помещения с. Долно Сахране 25.04.2019 10:04 (прочетено 89)
Наем на земеделски имоти гр. Павел баня 25.04.2019 10:04 (прочетено 71)
Наем на терен за кафе автомат гр. Павел баня 25.04.2019 10:04 (прочетено 66)
Наем на земеделски имот с. Турия 25.04.2019 10:04 (прочетено 69)
Продажба на поземлен имот с. Габарево 27.02.2019 15:02 (прочетено 144)
Наем на земеделски имоти с. Тъжа 27.02.2019 15:02 (прочетено 119)
Наем на земеделски имоти с. Александрово 27.02.2019 15:02 (прочетено 109)
Продажба на поземлен имот с. Скобелево 04.01.2019 16:01 (прочетено 171)
Наем на поземлен имот с. Турия 04.01.2019 16:01 (прочетено 120)
Наем на земеделски имот с. Горно Сахране 04.01.2019 16:01 (прочетено 119)
Аренда на земеделски имот с. Горно Сахране 04.01.2019 16:01 (прочетено 130)
Продажба на поземлени имоти Горно Сахране 23.10.2018 17:10 (прочетено 206)
Наем на терен за кафе автомат Горно Сахране 23.10.2018 17:10 (прочетено 189)
Наем на терен за интернет антена Долно Сахране 23.10.2018 17:10 (прочетено 187)
Продажба на поземлени имоти с. Скобелево 27.09.2018 17:09 (прочетено 201)
Продажба на земеделски имот с. Габарево 27.09.2018 17:09 (прочетено 176)
Аренда на земеделски имоти с. Габарево 27.09.2018 17:09 (прочетено 174)
Конкурс наем на помещение аптека с. Габарево 27.09.2018 17:09 (прочетено 221)
Наем на земеделски имот с. Търничени 11.09.2018 16:09 (прочетено 773)
Наем на земеделски имот с. Осетеново 11.09.2018 16:09 (прочетено 207)
Наем на земеделски имот с. Долно Сахране 11.09.2018 16:09 (прочетено 190)
Наем на имот с. Габарево 11.09.2018 16:09 (прочетено 166)
Наем на земеделски имот гр. Павел баня 11.09.2018 16:09 (прочетено 171)
Продажба на имоти гр. Павел баня 07.08.2018 11:08 (прочетено 426)
Процедура по приватизационна продажба с. Скобелево 10.07.2018 19:07 (прочетено 312)
Продажба на имоти с. Скобелево 26.06.2018 14:06 (прочетено 275)
Продажба на имоти гр. Павел баня 26.06.2018 14:06 (прочетено 303)
Продажба на земеделски имот с. Долно Сахране 26.06.2018 14:06 (прочетено 290)
Продажба на поземлен имот с. Габарево 26.06.2018 14:06 (прочетено 304)
Наем на земеделски имоти с. Тъжа 26.06.2018 14:06 (прочетено 226)
Наем на терени за кафе автомати 26.06.2018 14:06 (прочетено 197)
Продажба на земеделски имоти с. Скобелево 01.06.2018 11:06 (прочетено 311)
Продажба на земеделски имот с. Горно Сахране 01.06.2018 11:06 (прочетено 281)
Наем на земеделски имот с. Скобелево 01.06.2018 11:06 (прочетено 221)
Наем на терени за кафе автомати 01.06.2018 11:06 (прочетено 313)
Наем на части от имот с Асен 01.06.2018 11:06 (прочетено 240)
Наем на части от имот с. Долно Сахране 01.06.2018 11:06 (прочетено 236)