Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Продажба на поземлен имот с. Габарево 27.02.2019 15:02 (прочетено 33)
Наем на земеделски имоти с. Тъжа 27.02.2019 15:02 (прочетено 21)
Наем на земеделски имоти с. Александрово 27.02.2019 15:02 (прочетено 18)
Продажба на поземлен имот с. Скобелево 04.01.2019 16:01 (прочетено 77)
Наем на поземлен имот с. Турия 04.01.2019 16:01 (прочетено 44)
Наем на земеделски имот с. Горно Сахране 04.01.2019 16:01 (прочетено 44)
Аренда на земеделски имот с. Горно Сахране 04.01.2019 16:01 (прочетено 40)
Продажба на поземлени имоти Горно Сахране 23.10.2018 17:10 (прочетено 114)
Наем на терен за кафе автомат Горно Сахране 23.10.2018 17:10 (прочетено 106)
Наем на терен за интернет антена Долно Сахране 23.10.2018 17:10 (прочетено 85)
Продажба на поземлени имоти с. Скобелево 27.09.2018 17:09 (прочетено 115)
Продажба на земеделски имот с. Габарево 27.09.2018 17:09 (прочетено 99)
Аренда на земеделски имоти с. Габарево 27.09.2018 17:09 (прочетено 88)
Конкурс наем на помещение аптека с. Габарево 27.09.2018 17:09 (прочетено 113)
Наем на земеделски имот с. Търничени 11.09.2018 16:09 (прочетено 84)
Наем на земеделски имот с. Осетеново 11.09.2018 16:09 (прочетено 111)
Наем на земеделски имот с. Долно Сахране 11.09.2018 16:09 (прочетено 99)
Наем на имот с. Габарево 11.09.2018 16:09 (прочетено 87)
Наем на земеделски имот гр. Павел баня 11.09.2018 16:09 (прочетено 89)
Продажба на имоти гр. Павел баня 07.08.2018 11:08 (прочетено 292)
Процедура по приватизационна продажба с. Скобелево 10.07.2018 19:07 (прочетено 190)
Продажба на имоти с. Скобелево 26.06.2018 14:06 (прочетено 162)
Продажба на имоти гр. Павел баня 26.06.2018 14:06 (прочетено 209)
Продажба на земеделски имот с. Долно Сахране 26.06.2018 14:06 (прочетено 171)
Продажба на поземлен имот с. Габарево 26.06.2018 14:06 (прочетено 190)
Наем на земеделски имоти с. Тъжа 26.06.2018 14:06 (прочетено 128)
Наем на терени за кафе автомати 26.06.2018 14:06 (прочетено 114)
Продажба на земеделски имоти с. Скобелево 01.06.2018 11:06 (прочетено 217)
Продажба на земеделски имот с. Горно Сахране 01.06.2018 11:06 (прочетено 177)
Наем на земеделски имот с. Скобелево 01.06.2018 11:06 (прочетено 143)
Наем на терени за кафе автомати 01.06.2018 11:06 (прочетено 202)
Наем на части от имот с Асен 01.06.2018 11:06 (прочетено 149)
Наем на части от имот с. Долно Сахране 01.06.2018 11:06 (прочетено 135)