Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Наем на земеделски имоти с. Тъжа 08.11.2017 15:11 (прочетено 13)
Наем на земеделски имоти гр. Павел баня 08.11.2017 15:11 (прочетено 12)
Наем на земеделски имоти с. Осетеново 08.11.2017 15:11 (прочетено 8)
Наем на земеделски имот с. Виден 08.11.2017 15:11 (прочетено 11)
Конкурс-Наем здравна служба с. Горно Сахране 08.11.2017 15:11 (прочетено 8)
Наем на терен за ВПС гр. Павел баня 16.10.2017 08:10 (прочетено 37)
Наем на терен гр. Павел баня 16.10.2017 08:10 (прочетено 27)
Продажба на земеделски имот с. Турия 16.10.2017 08:10 (прочетено 33)
Продажба на УПИ с. Долно Сахране 16.10.2017 08:10 (прочетено 30)
Продажба на земеделски имот с. Манолово 16.10.2017 08:10 (прочетено 23)
Аренда на земеделски имот с. Турия 16.10.2017 08:10 (прочетено 24)