Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Продажба на земеделски имоти с. Скобелево 01.06.2018 11:06 (прочетено 36)
Продажба на земеделски имот с. Горно Сахране 01.06.2018 11:06 (прочетено 29)
Наем на земеделски имот с. Скобелево 01.06.2018 11:06 (прочетено 24)
Наем на терени за кафе автомати 01.06.2018 11:06 (прочетено 26)
Наем на части от имот с Асен 01.06.2018 11:06 (прочетено 17)
Наем на части от имот с. Долно Сахране 01.06.2018 11:06 (прочетено 22)
Продажба на поземлени имоти с. Тъжа 26.04.2018 08:04 (прочетено 44)
Продажба на поземлен имот с. Габарево 26.04.2018 08:04 (прочетено 51)
Продажба на поземлен имот гр. Павел баня 26.04.2018 08:04 (прочетено 61)
Наем на помещение с. Тъжа 26.04.2018 08:04 (прочетено 48)
Наем на земеделски имоти гр. Павел баня 26.04.2018 08:04 (прочетено 48)
Наем на земеделски имоти с. Тъжа 26.04.2018 08:04 (прочетено 40)
Наем на терен за интернет антена с. Тъжа 26.04.2018 08:04 (прочетено 29)
Наем на земеделски имоти с. Асен 26.04.2018 08:04 (прочетено 52)
Продажба на 2 бр. УПИ с. Тъжа 19.03.2018 15:03 (прочетено 94)
Наем на земеделски имоти с. Тъжа 19.03.2018 15:03 (прочетено 84)
Наем на земеделски имоти с. Скобелево 19.03.2018 15:03 (прочетено 92)
Наем на терен за антена с. Тъжа 19.03.2018 15:03 (прочетено 59)
Наем на земеделски имоти с. Александрово 19.03.2018 15:03 (прочетено 68)
Наем на земеделски имот гр. Павел баня 19.03.2018 15:03 (прочетено 75)
Наем на складови помещения гр. Павел баня 06.03.2018 16:03 (прочетено 100)
Наем на терен за ВПС гр. Павел баня 06.03.2018 16:03 (прочетено 89)
Наем на земеделски имот м. Бонин дол 06.03.2018 16:03 (прочетено 79)
Продажба на поземлен имот с. Скобелево 09.01.2018 10:01 (прочетено 173)
Продажба на поземлен имот гр. Павел баня 09.01.2018 10:01 (прочетено 246)
Продажба на поземлен имот с. Манолово 09.01.2018 10:01 (прочетено 145)
Наем на земеделски имот с. Габарево 09.01.2018 10:01 (прочетено 136)
Наем на търговско помещение с. Скобелево 20.11.2017 16:11 (прочетено 161)
Наем на складово помещение гр. Павел баня 20.11.2017 16:11 (прочетено 167)
Продажба на поземлен имот гр. Павел баня 20.11.2017 16:11 (прочетено 226)
Продажба на земеделски имот с. Манолово 20.11.2017 16:11 (прочетено 144)
Наем на земеделски имот с. Турия 20.11.2017 16:11 (прочетено 147)
Наем на земеделски имот с. Скобелево 20.11.2017 16:11 (прочетено 160)
Наем на земеделски имоти с. Тъжа 08.11.2017 15:11 (прочетено 155)
Наем на земеделски имоти гр. Павел баня 08.11.2017 15:11 (прочетено 195)
Наем на земеделски имоти с. Осетеново 08.11.2017 15:11 (прочетено 175)
Наем на земеделски имот с. Виден 08.11.2017 15:11 (прочетено 175)
Конкурс-Наем здравна служба с. Горно Сахране 08.11.2017 15:11 (прочетено 259)
Наем на терен за ВПС гр. Павел баня 16.10.2017 08:10 (прочетено 169)
Наем на терен гр. Павел баня 16.10.2017 08:10 (прочетено 137)
Продажба на земеделски имот с. Турия 16.10.2017 08:10 (прочетено 173)
Продажба на УПИ с. Долно Сахране 16.10.2017 08:10 (прочетено 230)
Продажба на земеделски имот с. Манолово 16.10.2017 08:10 (прочетено 165)
Аренда на земеделски имот с. Турия 16.10.2017 08:10 (прочетено 155)