Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
"Културни центрове в община Павел баня..." 05.11.2012 08:11 (прочетено 717)
„И аз мога „ 05.11.2012 08:11 (прочетено 643)
Културата на моя етнос 23.09.2010 09:09 (прочетено 912)
Модернизация и обновяване на воден цикъл на с. Габарево 23.09.2010 09:09 (прочетено 967)
Модернизация и обновяване на воден цикъл гр. Павел баня 23.09.2010 09:09 (прочетено 1034)
Реконструкция на ВиК мрежата в с. Турия – І етап 23.09.2010 09:09 (прочетено 943)
Реконструкция на ВиК мрежата в с. Скобелево 23.09.2010 09:09 (прочетено 919)
Павел баня – атрактивно място за балнеоложки туризъм и почив 23.09.2010 09:09 (прочетено 1834)
Възстановяване на горския потенциал в община Павел баня 23.09.2010 09:09 (прочетено 957)
ЗАКРИВАНЕ НА СТАРО ДЕПО ЗА ТБО ГР. ПАВЕЛ БАНЯ 23.09.2010 09:09 (прочетено 1282)
Енергийно ефективна образователна инфраструктура в община Па 23.09.2010 09:09 (прочетено 1089)
Компететната администрация – ключ към успеха 23.09.2010 09:09 (прочетено 857)