Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
"Културни центрове в община Павел баня..." 05.11.2012 08:11 (прочетено 1076)
"И аз мога " 05.11.2012 08:11 (прочетено 886)
Културата на моя етнос 23.09.2010 09:09 (прочетено 1249)
Модернизация и обновяване на воден цикъл на с. Габарево 23.09.2010 09:09 (прочетено 1306)
Модернизация и обновяване на воден цикъл гр. Павел баня 23.09.2010 09:09 (прочетено 1385)
Реконструкция на ВиК мрежата в с. Турия - І етап 23.09.2010 09:09 (прочетено 1264)
Реконструкция на ВиК мрежата в с. Скобелево 23.09.2010 09:09 (прочетено 1271)
Павел баня - атрактивно място за балнеоложки туризъм и почив 23.09.2010 09:09 (прочетено 2222)
Възстановяване на горския потенциал в община Павел баня 23.09.2010 09:09 (прочетено 1307)
ЗАКРИВАНЕ НА СТАРО ДЕПО ЗА ТБО ГР. ПАВЕЛ БАНЯ 23.09.2010 09:09 (прочетено 1604)
Енергийно ефективна образователна инфраструктура в община Па 23.09.2010 09:09 (прочетено 1487)
Компететната администрация - ключ към успеха 23.09.2010 09:09 (прочетено 1208)