Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
"Културни центрове в община Павел баня..." 05.11.2012 08:11 (прочетено 964)
„И аз мога „ 05.11.2012 08:11 (прочетено 806)
Културата на моя етнос 23.09.2010 09:09 (прочетено 1141)
Модернизация и обновяване на воден цикъл на с. Габарево 23.09.2010 09:09 (прочетено 1195)
Модернизация и обновяване на воден цикъл гр. Павел баня 23.09.2010 09:09 (прочетено 1292)
Реконструкция на ВиК мрежата в с. Турия – І етап 23.09.2010 09:09 (прочетено 1147)
Реконструкция на ВиК мрежата в с. Скобелево 23.09.2010 09:09 (прочетено 1164)
Павел баня – атрактивно място за балнеоложки туризъм и почив 23.09.2010 09:09 (прочетено 2095)
Възстановяване на горския потенциал в община Павел баня 23.09.2010 09:09 (прочетено 1204)
ЗАКРИВАНЕ НА СТАРО ДЕПО ЗА ТБО ГР. ПАВЕЛ БАНЯ 23.09.2010 09:09 (прочетено 1491)
Енергийно ефективна образователна инфраструктура в община Па 23.09.2010 09:09 (прочетено 1350)
Компететната администрация – ключ към успеха 23.09.2010 09:09 (прочетено 1104)