Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Статия Публикувано
"Културни центрове в община Павел баня..." 05.11.2012 08:11 (прочетено 1105)
"И аз мога " 05.11.2012 08:11 (прочетено 906)
Културата на моя етнос 23.09.2010 09:09 (прочетено 1270)
Модернизация и обновяване на воден цикъл на с. Габарево 23.09.2010 09:09 (прочетено 1329)
Модернизация и обновяване на воден цикъл гр. Павел баня 23.09.2010 09:09 (прочетено 1408)
Реконструкция на ВиК мрежата в с. Турия - І етап 23.09.2010 09:09 (прочетено 1283)
Реконструкция на ВиК мрежата в с. Скобелево 23.09.2010 09:09 (прочетено 1289)
Павел баня - атрактивно място за балнеоложки туризъм и почив 23.09.2010 09:09 (прочетено 2252)
Възстановяване на горския потенциал в община Павел баня 23.09.2010 09:09 (прочетено 1325)
ЗАКРИВАНЕ НА СТАРО ДЕПО ЗА ТБО ГР. ПАВЕЛ БАНЯ 23.09.2010 09:09 (прочетено 1630)
Енергийно ефективна образователна инфраструктура в община Па 23.09.2010 09:09 (прочетено 1506)
Компететната администрация - ключ към успеха 23.09.2010 09:09 (прочетено 1234)