Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Статия Публикувано
"Културни центрове в община Павел баня..." 05.11.2012 08:11 (прочетено 1160)
"И аз мога " 05.11.2012 08:11 (прочетено 953)
Културата на моя етнос 23.09.2010 09:09 (прочетено 1327)
Модернизация и обновяване на воден цикъл на с. Габарево 23.09.2010 09:09 (прочетено 1374)
Модернизация и обновяване на воден цикъл гр. Павел баня 23.09.2010 09:09 (прочетено 1459)
Реконструкция на ВиК мрежата в с. Турия - І етап 23.09.2010 09:09 (прочетено 1333)
Реконструкция на ВиК мрежата в с. Скобелево 23.09.2010 09:09 (прочетено 1337)
Павел баня - атрактивно място за балнеоложки туризъм и почив 23.09.2010 09:09 (прочетено 2311)
Възстановяване на горския потенциал в община Павел баня 23.09.2010 09:09 (прочетено 1367)
ЗАКРИВАНЕ НА СТАРО ДЕПО ЗА ТБО ГР. ПАВЕЛ БАНЯ 23.09.2010 09:09 (прочетено 1693)
Енергийно ефективна образователна инфраструктура в община Па 23.09.2010 09:09 (прочетено 1569)
Компететната администрация - ключ към успеха 23.09.2010 09:09 (прочетено 1286)