Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
"Развитие" 05.12.2012 08:12 (прочетено 855)
„Европа за гражданите” 05.11.2012 08:11 (прочетено 911)
„Домашен помощник” 05.11.2012 08:11 (прочетено 914)
"Закупуване сметосъбирачна техника" 05.11.2012 08:11 (прочетено 1248)
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ В ПРОФЕСИЯТА – ВЕРНИЯТ ПЪТ КЪМ УСПЕХА 23.09.2010 09:09 (прочетено 1165)
Рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Павел баня 23.09.2010 09:09 (прочетено 1360)
Изграждане на рампа за достъп на лица с увреждания пред чита 23.09.2010 09:09 (прочетено 1372)
Основен ремонт ЦДГ “Незабравка”, с. Тъжа 23.09.2010 09:09 (прочетено 1814)
Нашето топло училище 23.09.2010 09:09 (прочетено 1179)
Ремонт ОУ "Просвета", с. Тъжа, община Павел баня 23.09.2010 09:09 (прочетено 1456)
Ремонт храм “Рождество Богородично”, гр. Павел баня 23.09.2010 09:09 (прочетено 1241)
“Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Павел баня: ул. “Стар 23.09.2010 08:09 (прочетено 1500)
Благоустрояване на пешеходната зона в услуга на хората с тра 23.09.2010 08:09 (прочетено 1143)
Ремонт “Джананова къща – музей”, с. Габарево 23.09.2010 08:09 (прочетено 1378)
Реконструкция и рехабилитация на пътната инфраструктура в об 23.09.2010 08:09 (прочетено 1811)
Ремонт културен комплекс „Село Турия – село музей” 23.09.2010 08:09 (прочетено 1382)
Ремонт НЧ „Напред” – гр. Павел баня, площадно пространство и 23.09.2010 08:09 (прочетено 1195)
Ремонт Дом за стари хора в с. Търничене 23.09.2010 08:09 (прочетено 2397)
Благоустрояване на паркова зона в кв. 2, гр. Павел баня с до 23.09.2010 08:09 (прочетено 1313)
За чиста околна среда – гр. Павел баня 23.09.2010 08:09 (прочетено 1284)
За чиста околна среда – с. Габарево 23.09.2010 08:09 (прочетено 1385)
За чиста околна среда – с. Манолово 23.09.2010 08:09 (прочетено 1284)
Разкриване обществена трапезария в с. Тъжа 21.09.2010 15:09 (прочетено 1274)