Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Статия Публикувано
"Развитие" 05.12.2012 08:12 (прочетено 980)
"Европа за гражданите" 05.11.2012 08:11 (прочетено 1071)
"Домашен помощник" 05.11.2012 08:11 (прочетено 1071)
"Закупуване сметосъбирачна техника" 05.11.2012 08:11 (прочетено 1435)
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ В ПРОФЕСИЯТА - ВЕРНИЯТ ПЪТ КЪМ УСПЕХА 23.09.2010 09:09 (прочетено 1335)
Рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Павел баня 23.09.2010 09:09 (прочетено 1533)
Изграждане на рампа за достъп на лица с увреждания пред чита 23.09.2010 09:09 (прочетено 1561)
Основен ремонт ЦДГ "Незабравка", с. Тъжа 23.09.2010 09:09 (прочетено 1979)
Нашето топло училище 23.09.2010 09:09 (прочетено 1339)
Ремонт ОУ "Просвета", с. Тъжа, община Павел баня 23.09.2010 09:09 (прочетено 1614)
Ремонт храм "Рождество Богородично", гр. Павел баня 23.09.2010 09:09 (прочетено 1439)
"Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Павел баня: ул. "Стар 23.09.2010 08:09 (прочетено 1640)
Благоустрояване на пешеходната зона в услуга на хората с тра 23.09.2010 08:09 (прочетено 1293)
Ремонт "Джананова къща - музей", с. Габарево 23.09.2010 08:09 (прочетено 1550)
Реконструкция и рехабилитация на пътната инфраструктура в об 23.09.2010 08:09 (прочетено 1982)
Ремонт културен комплекс "Село Турия - село музей" 23.09.2010 08:09 (прочетено 1570)
Ремонт НЧ "Напред" - гр. Павел баня, площадно пространство и 23.09.2010 08:09 (прочетено 1392)
Ремонт Дом за стари хора в с. Търничене 23.09.2010 08:09 (прочетено 2666)
Благоустрояване на паркова зона в кв. 2, гр. Павел баня с до 23.09.2010 08:09 (прочетено 1491)
За чиста околна среда - гр. Павел баня 23.09.2010 08:09 (прочетено 1471)
За чиста околна среда - с. Габарево 23.09.2010 08:09 (прочетено 1568)
За чиста околна среда - с. Манолово 23.09.2010 08:09 (прочетено 1454)
Разкриване обществена трапезария в с. Тъжа 21.09.2010 15:09 (прочетено 1453)