Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
"Развитие" 05.12.2012 08:12 (прочетено 830)
„Европа за гражданите” 05.11.2012 08:11 (прочетено 880)
„Домашен помощник” 05.11.2012 08:11 (прочетено 894)
"Закупуване сметосъбирачна техника" 05.11.2012 08:11 (прочетено 1216)
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ В ПРОФЕСИЯТА – ВЕРНИЯТ ПЪТ КЪМ УСПЕХА 23.09.2010 09:09 (прочетено 1133)
Рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Павел баня 23.09.2010 09:09 (прочетено 1329)
Изграждане на рампа за достъп на лица с увреждания пред чита 23.09.2010 09:09 (прочетено 1337)
Основен ремонт ЦДГ “Незабравка”, с. Тъжа 23.09.2010 09:09 (прочетено 1790)
Нашето топло училище 23.09.2010 09:09 (прочетено 1150)
Ремонт ОУ "Просвета", с. Тъжа, община Павел баня 23.09.2010 09:09 (прочетено 1419)
Ремонт храм “Рождество Богородично”, гр. Павел баня 23.09.2010 09:09 (прочетено 1214)
“Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Павел баня: ул. “Стар 23.09.2010 08:09 (прочетено 1474)
Благоустрояване на пешеходната зона в услуга на хората с тра 23.09.2010 08:09 (прочетено 1116)
Ремонт “Джананова къща – музей”, с. Габарево 23.09.2010 08:09 (прочетено 1347)
Реконструкция и рехабилитация на пътната инфраструктура в об 23.09.2010 08:09 (прочетено 1784)
Ремонт културен комплекс „Село Турия – село музей” 23.09.2010 08:09 (прочетено 1346)
Ремонт НЧ „Напред” – гр. Павел баня, площадно пространство и 23.09.2010 08:09 (прочетено 1163)
Ремонт Дом за стари хора в с. Търничене 23.09.2010 08:09 (прочетено 2351)
Благоустрояване на паркова зона в кв. 2, гр. Павел баня с до 23.09.2010 08:09 (прочетено 1282)
За чиста околна среда – гр. Павел баня 23.09.2010 08:09 (прочетено 1251)
За чиста околна среда – с. Габарево 23.09.2010 08:09 (прочетено 1354)
За чиста околна среда – с. Манолово 23.09.2010 08:09 (прочетено 1255)
Разкриване обществена трапезария в с. Тъжа 21.09.2010 15:09 (прочетено 1243)