Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
"Развитие" 05.12.2012 08:12 (прочетено 924)
"Европа за гражданите" 05.11.2012 08:11 (прочетено 990)
"Домашен помощник" 05.11.2012 08:11 (прочетено 995)
"Закупуване сметосъбирачна техника" 05.11.2012 08:11 (прочетено 1351)
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ В ПРОФЕСИЯТА - ВЕРНИЯТ ПЪТ КЪМ УСПЕХА 23.09.2010 09:09 (прочетено 1261)
Рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Павел баня 23.09.2010 09:09 (прочетено 1456)
Изграждане на рампа за достъп на лица с увреждания пред чита 23.09.2010 09:09 (прочетено 1486)
Основен ремонт ЦДГ "Незабравка", с. Тъжа 23.09.2010 09:09 (прочетено 1900)
Нашето топло училище 23.09.2010 09:09 (прочетено 1257)
Ремонт ОУ "Просвета", с. Тъжа, община Павел баня 23.09.2010 09:09 (прочетено 1539)
Ремонт храм "Рождество Богородично", гр. Павел баня 23.09.2010 09:09 (прочетено 1331)
"Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Павел баня: ул. "Стар 23.09.2010 08:09 (прочетено 1567)
Благоустрояване на пешеходната зона в услуга на хората с тра 23.09.2010 08:09 (прочетено 1210)
Ремонт "Джананова къща - музей", с. Габарево 23.09.2010 08:09 (прочетено 1472)
Реконструкция и рехабилитация на пътната инфраструктура в об 23.09.2010 08:09 (прочетено 1901)
Ремонт културен комплекс "Село Турия - село музей" 23.09.2010 08:09 (прочетено 1490)
Ремонт НЧ "Напред" - гр. Павел баня, площадно пространство и 23.09.2010 08:09 (прочетено 1299)
Ремонт Дом за стари хора в с. Търничене 23.09.2010 08:09 (прочетено 2529)
Благоустрояване на паркова зона в кв. 2, гр. Павел баня с до 23.09.2010 08:09 (прочетено 1410)
За чиста околна среда - гр. Павел баня 23.09.2010 08:09 (прочетено 1384)
За чиста околна среда - с. Габарево 23.09.2010 08:09 (прочетено 1475)
За чиста околна среда - с. Манолово 23.09.2010 08:09 (прочетено 1374)
Разкриване обществена трапезария в с. Тъжа 21.09.2010 15:09 (прочетено 1357)