Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Договор за услуга - обществен транспорт 30.12.2014 14:12 (прочетено 2170)
ПП-14-2 Договор - Ремонт ул. В.Левски, с. Горно Сахране 19.12.2014 13:12 (прочетено 1774)
ПП-14-2 Договор - Ремонт ул. "Чудомир" 17.12.2014 13:12 (прочетено 1880)
Договор доставка оборудване 16.12.2014 08:12 (прочетено 1937)
ПП-14-3 Предоставяне на застрахователни услуги 08.12.2014 16:12 (прочетено 1997)
ПП-14-2 Протокол на комисията - Ремонт улици 4 01.12.2014 15:12 (прочетено 1846)
ПП-14-2 Публична покана - Ремонт улици - 4 14.11.2014 14:11 (прочетено 1938)
Договор строителен надзор по ПРСР 12.11.2014 15:11 (прочетено 1971)
Договор - Осигуряване публичност по проект 24.10.2014 11:10 (прочетено 1762)
Отваряне на ценови оферти - Частична реконструкция на водо.. 17.10.2014 14:10 (прочетено 1883)
Протокол на комисията - Доставка - Културни центрове 16.10.2014 14:10 (прочетено 1815)
Договор за доставка и монтаж на скоростна кутия 13.10.2014 14:10 (прочетено 1763)
ПП-14-1 Провеждане на обучения в Община Павел баня 02.10.2014 15:10 (прочетено 2004)
Протокол, Ремонт улици в Община Павел баня -3 01.10.2014 11:10 (прочетено 1758)
Зимно поддържане и почистване на улици 29.09.2014 18:09 (прочетено 2013)
Договаряне без обявление - транспортни услуги 18.09.2014 17:09 (прочетено 1814)
Публична покана - Ремонт улици 02.09.2014 16:09 (прочетено 1898)
Отваряне на ценови оферти - Рехабилитация на четвъртокласна. 26.08.2014 16:08 (прочетено 1882)
Публична покана - Доставка 26.08.2014 12:08 (прочетено 1847)
Протокол на комисията - Строителен надзор... 26.08.2014 12:08 (прочетено 1873)
Отваряне на оферти - Доставка на дърва и въглища 11.08.2014 16:08 (прочетено 1896)
Доклад на комисията - Доставка на скоростна кутия... 06.08.2014 09:08 (прочетено 1875)
Отваряне на оферти - Доставка на дърва и въглища... 28.07.2014 10:07 (прочетено 1785)
Публична покана - Доставка на дърва и въглища 24.07.2014 13:07 (прочетено 2051)
Доставка и монтаж на фабрично нова Скоростна кутия 23.07.2014 16:07 (прочетено 1881)
Отваряне на оферти - "Строителен надзор..." 22.07.2014 17:07 (прочетено 2085)
Строителен надзор - Ремонт четвъртокласна пътна мрежа 18.07.2014 14:07 (прочетено 1812)
Протокол на комисията - Почистване на замърсени територии.. 15.07.2014 17:07 (прочетено 1809)
Почистване на замърсени територии и нерегламентирани сметища 02.07.2014 14:07 (прочетено 2114)
Частична реконструкция на водопроводната мрежа на П. баня 27.06.2014 11:06 (прочетено 2001)
Ремонт пътна мрежа по 4 позиции - Отваряне на ценовите оферт 26.06.2014 12:06 (прочетено 1893)
Ремонт четвъртокласна... - Разяснения по документацията 4 26.06.2014 12:06 (прочетено 1833)
Доставка на миещи, санитарни и дезинфекционни материали 23.06.2014 18:06 (прочетено 1852)
Ремонт четвъртокласна... - Разяснения по документациятя 3 23.06.2014 18:06 (прочетено 1753)
Ремонт четвъртокласна...-Разяснения по документацията 2 19.06.2014 19:06 (прочетено 1923)
Ремонт четвъртокласна...-Разяснения по документацията 1 16.06.2014 17:06 (прочетено 2251)
Ремонт четвъртокласна пътна мрежа, финансиран по ПРСР 28.05.2014 13:05 (прочетено 2195)
Ремонт пътна мрежа по 4 позиции 15.05.2014 14:05 (прочетено 2011)
Отчет за изпълнение на план графика на общ. поръчки за 2013г 16.04.2014 09:04 (прочетено 1900)
План-график на обществените поръчки за 2014г. 01.04.2014 09:04 (прочетено 2198)
Официален сайт на Агенцията по обществени поръчки 18.08.2010 17:08 (прочетено 3996)