Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
ОБ-2019-8 - Доставка на съдове за смет/контейнери 28.08.2019 08:08 (прочетено 86)
ОБ-2019-7 - Изграждане на Мултифункционална спортна площадка 02.08.2019 12:08 (прочетено 183)
ОБ-2019-6 - Втори етап ремонт ДГ Синчец 24.07.2019 15:07 (прочетено 123)
ОБ-2019-5 - Доставка на дърва, въглища, пелети 18.06.2019 14:06 (прочетено 113)
ОБ-2019-4-Услуга с машини с водач за нуждите на общината 22.02.2019 13:02 (прочетено 219)
П-2019-1-Авторски надзор 19.02.2019 18:02 (прочетено 175)
ОБ-2019-3 - Текущ ремонт енерг. ефект.- ДГ гр. Павел баня 07.02.2019 13:02 (прочетено 365)
ОБ-2019-2-Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Асен 05.02.2019 16:02 (прочетено 330)
ОБ-2019-1-Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Скобелево 05.02.2019 16:02 (прочетено 376)
ОБ-2018-8 - Снегопочистване сезон 2018/2019 15.10.2018 10:10 (прочетено 258)
ОБ-2018- 7 - Ремонт ДГ "Синчец" в 2 позиции 14.06.2018 16:06 (прочетено 878)
ОБ-2018-6 - Изготвяне на работни проекти 2 позиции 08.06.2018 14:06 (прочетено 535)
ОБ-2018-5 - Доставка на горива за сезон 2018/19година 12.04.2018 12:04 (прочетено 631)
ОБ-2018-4 - Ремонт сгради - Пожарна 12.04.2018 12:04 (прочетено 619)
ОБ-2018-3-Доставка на съдове за смет в три позиции 14.03.2018 08:03 (прочетено 814)
ОБ-2018-2 - Услуга с машини с водач за нуждите на общината 09.03.2018 08:03 (прочетено 719)
ОБ-2018-1 - Ремонт канализации 2018г. 13.02.2018 10:02 (прочетено 770)
ОБ-2017-12 - Ремонт пътища/улици 2017г. в 3 обособени позиц 29.12.2017 09:12 (прочетено 916)
ОБ-2017-11- Снегопочистване зимен сезон 2017/2018 23.10.2017 16:10 (прочетено 874)
ОБ-2017-10 - Ремонт улици 2017г. в 3 обособени позиции; 18.08.2017 13:08 (прочетено 1047)
ОБ-2017-9-Доставка на ел. енергия до сключване на договор 17.07.2017 12:07 (прочетено 1077)
ОБ-2017-7-Ремонт сгради в две обособени позиции 05.06.2017 16:06 (прочетено 1127)
ОБ-2017-8- Ремонт улици 2017г. с една позиция 05.06.2017 15:06 (прочетено 1147)
ОБ-2017-6 - Доставка на горива за сезон 2017/2018 година 05.05.2017 11:05 (прочетено 1150)
ОБ-2017-5 - Транспорт по изпълнение на културна програма 05.05.2017 11:05 (прочетено 1084)
ОБ-2017-4- Услуга с машини с водач за нуждите на община П. б 10.03.2017 14:03 (прочетено 1139)
ОБ-2017-3- Ремонт канализации 2017г.; 09.03.2017 15:03 (прочетено 1200)
ОБ-2017-2 - Ремонт улици 2017г. в 9 обособени позиции 02.03.2017 17:03 (прочетено 1312)
ОБ-2017-1 - Доставка на автомобил 13.02.2017 12:02 (прочетено 1435)
ОБ-2016-7 - Ремонт на улици 3 06.12.2016 15:12 (прочетено 1554)
ОБ-2016-6 - Ремонт на улици 2 20.10.2016 10:10 (прочетено 1678)
ОБ-2016-5 - Зимно поддържане пътна и улична мрежа 13.10.2016 13:10 (прочетено 1644)
ОБ-2016-4 - Доставка на дърва и въглища 08.08.2016 09:08 (прочетено 1694)
ОБ-2016-3 Текущ ремонт читалище "Михал Захариев" 18.07.2016 09:07 (прочетено 1693)
ОБ-2016-2 - Проектиране и изграждане на детска площадка 11.07.2016 11:07 (прочетено 1704)
ОБ-2016-1 Доставка на съдове за смет 21.06.2016 15:06 (прочетено 1710)