Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Заповед за утвърждаване на бюджетите 16.03.2016 14:03 (прочетено 381)
Дейност Образование - детски градини 16.03.2016 13:03 (прочетено 388)
СОУ Павел баня 30.04.2015 15:04 (прочетено 715)
ПГ по РХ Павел баня 30.04.2015 15:04 (прочетено 626)
Горно Сахране 30.04.2015 15:04 (прочетено 609)
Скобелево 30.04.2015 15:04 (прочетено 652)
Габарево 30.04.2015 15:04 (прочетено 684)
Търничени 30.04.2015 15:04 (прочетено 648)
Тъжа 30.04.2015 15:04 (прочетено 626)
Александрово 30.04.2015 15:04 (прочетено 671)
Манолово 30.04.2015 15:04 (прочетено 619)
Осетеново 30.04.2015 15:04 (прочетено 659)