Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Заповед за утвърждаване на бюджетите 16.03.2016 14:03 (прочетено 529)
Дейност Образование - детски градини 16.03.2016 13:03 (прочетено 554)
СОУ Павел баня 30.04.2015 15:04 (прочетено 836)
ПГ по РХ Павел баня 30.04.2015 15:04 (прочетено 747)
Горно Сахране 30.04.2015 15:04 (прочетено 722)
Скобелево 30.04.2015 15:04 (прочетено 776)
Габарево 30.04.2015 15:04 (прочетено 816)
Търничени 30.04.2015 15:04 (прочетено 763)
Тъжа 30.04.2015 15:04 (прочетено 754)
Александрово 30.04.2015 15:04 (прочетено 788)
Манолово 30.04.2015 15:04 (прочетено 734)
Осетеново 30.04.2015 15:04 (прочетено 787)