Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Заповед за утвърждаване на бюджетите 16.03.2016 14:03 (прочетено 1208)
Дейност Образование - детски градини 16.03.2016 13:03 (прочетено 1288)
СОУ Павел баня 30.04.2015 15:04 (прочетено 1439)
ПГ по РХ Павел баня 30.04.2015 15:04 (прочетено 1300)
Горно Сахране 30.04.2015 15:04 (прочетено 1275)
Скобелево 30.04.2015 15:04 (прочетено 1346)
Габарево 30.04.2015 15:04 (прочетено 1403)
Търничени 30.04.2015 15:04 (прочетено 1418)
Тъжа 30.04.2015 15:04 (прочетено 1367)
Александрово 30.04.2015 15:04 (прочетено 1504)
Манолово 30.04.2015 15:04 (прочетено 1356)
Осетеново 30.04.2015 15:04 (прочетено 1402)