Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Заповед за утвърждаване на бюджетите 16.03.2016 14:03 (прочетено 1570)
Дейност Образование - детски градини 16.03.2016 13:03 (прочетено 1434)
СОУ Павел баня 30.04.2015 15:04 (прочетено 1596)
ПГ по РХ Павел баня 30.04.2015 15:04 (прочетено 1450)
Горно Сахране 30.04.2015 15:04 (прочетено 1402)
Скобелево 30.04.2015 15:04 (прочетено 1466)
Габарево 30.04.2015 15:04 (прочетено 1537)
Търничени 30.04.2015 15:04 (прочетено 1541)
Тъжа 30.04.2015 15:04 (прочетено 1500)
Александрово 30.04.2015 15:04 (прочетено 1630)
Манолово 30.04.2015 15:04 (прочетено 1453)
Осетеново 30.04.2015 15:04 (прочетено 1538)