Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Заповед за утвърждаване на бюджетите 16.03.2016 14:03 (прочетено 746)
Дейност Образование - детски градини 16.03.2016 13:03 (прочетено 772)
СОУ Павел баня 30.04.2015 15:04 (прочетено 993)
ПГ по РХ Павел баня 30.04.2015 15:04 (прочетено 880)
Горно Сахране 30.04.2015 15:04 (прочетено 876)
Скобелево 30.04.2015 15:04 (прочетено 924)
Габарево 30.04.2015 15:04 (прочетено 981)
Търничени 30.04.2015 15:04 (прочетено 931)
Тъжа 30.04.2015 15:04 (прочетено 931)
Александрово 30.04.2015 15:04 (прочетено 959)
Манолово 30.04.2015 15:04 (прочетено 911)
Осетеново 30.04.2015 15:04 (прочетено 955)