Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Заповед за утвърждаване на бюджетите 16.03.2016 14:03 (прочетено 1255)
Дейност Образование - детски градини 16.03.2016 13:03 (прочетено 1346)
СОУ Павел баня 30.04.2015 15:04 (прочетено 1497)
ПГ по РХ Павел баня 30.04.2015 15:04 (прочетено 1364)
Горно Сахране 30.04.2015 15:04 (прочетено 1328)
Скобелево 30.04.2015 15:04 (прочетено 1393)
Габарево 30.04.2015 15:04 (прочетено 1458)
Търничени 30.04.2015 15:04 (прочетено 1469)
Тъжа 30.04.2015 15:04 (прочетено 1424)
Александрово 30.04.2015 15:04 (прочетено 1559)
Манолово 30.04.2015 15:04 (прочетено 1396)
Осетеново 30.04.2015 15:04 (прочетено 1456)