Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
25. Откр. конк. по НВМОП 2010 - Управление на проекти ПРСР 15.04.2015 08:04 (прочетено 655)
24. Откр. конк. по НВМОП 2011 - Строит. надзор по проекти ПР 15.04.2015 08:04 (прочетено 677)
23. ОП-2012 - Реконструкция и изграждане на улично осветлени 15.04.2015 08:04 (прочетено 687)
22. ПП-2013 - Избор на оператор за телефонни услуги 15.04.2015 08:04 (прочетено 700)
21. ОП-2013 - Изложбена зала и ателиета за стари занаяти с. 15.04.2015 08:04 (прочетено 686)
20. ОП-2013 - Доставка на горива и масла за нуждите на общин 15.04.2015 08:04 (прочетено 644)
19. Договаряне без обявление 2014 - Доставка на ел. енергия 15.04.2015 08:04 (прочетено 680)
18. ПП-2014 - Услуга с машини с водач за нуждите на община П 15.04.2015 08:04 (прочетено 665)
17. ПП-2014 - Доставка на канцеларски материали 15.04.2015 08:04 (прочетено 649)
16. ПП-2014 - Извършване на транспортни услуги 15.04.2015 08:04 (прочетено 681)
15. ПП-2014 - Ремонт автомобили община Павел баня 15.04.2015 08:04 (прочетено 697)
14. ПП-2014 - Почистване на канализации с машини 15.04.2015 08:04 (прочетено 653)
13. ПП-2014 - Временна доставка на хранителни продукти 15.04.2015 08:04 (прочетено 687)
12. ПП-2014 - Доставка на миещи, санитарни и дез. материали 15.04.2015 08:04 (прочетено 707)
11. ПП-2014 - Почистване на замърсени територии и сметища 15.04.2015 08:04 (прочетено 713)
10. ОП-2014 - Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа 15.04.2015 08:04 (прочетено 683)
9. ПП-2014 - Доставка на дърва и въглища 15.04.2015 08:04 (прочетено 712)
8. ПП-2014 - Зимно поддържане и почистване на улици 14.04.2015 16:04 (прочетено 706)
7. ПП-2014 - Ремонт улици - 3 14.04.2015 16:04 (прочетено 755)
6. ПП-2014 - Доставка и монтаж на скоростна кутия 14.04.2015 16:04 (прочетено 716)
5. ОП-2014 - Частична реконструкция на водопроводната мрежа 14.04.2015 15:04 (прочетено 715)
4. Строителен надзор проект №24/322/01614-ПРСР 14.04.2015 15:04 (прочетено 772)
3. ПП-2014 - Доставка оборудване, проект №24/321/01614-ПРСР 14.04.2015 15:04 (прочетено 774)
2. ОП-2014 - Доставка на хранителни стоки 14.04.2015 15:04 (прочетено 702)
1. Договаряне без обявление - 2014 - Обществен превоз 14.04.2015 15:04 (прочетено 715)