Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
25. Откр. конк. по НВМОП 2010 - Управление на проекти ПРСР 15.04.2015 08:04 (прочетено 907)
24. Откр. конк. по НВМОП 2011 - Строит. надзор по проекти ПР 15.04.2015 08:04 (прочетено 939)
23. ОП-2012 - Реконструкция и изграждане на улично осветлени 15.04.2015 08:04 (прочетено 929)
22. ПП-2013 - Избор на оператор за телефонни услуги 15.04.2015 08:04 (прочетено 961)
21. ОП-2013 - Изложбена зала и ателиета за стари занаяти с. 15.04.2015 08:04 (прочетено 947)
20. ОП-2013 - Доставка на горива и масла за нуждите на общин 15.04.2015 08:04 (прочетено 905)
19. Договаряне без обявление 2014 - Доставка на ел. енергия 15.04.2015 08:04 (прочетено 941)
18. ПП-2014 - Услуга с машини с водач за нуждите на община П 15.04.2015 08:04 (прочетено 899)
17. ПП-2014 - Доставка на канцеларски материали 15.04.2015 08:04 (прочетено 919)
16. ПП-2014 - Извършване на транспортни услуги 15.04.2015 08:04 (прочетено 945)
15. ПП-2014 - Ремонт автомобили община Павел баня 15.04.2015 08:04 (прочетено 956)
14. ПП-2014 - Почистване на канализации с машини 15.04.2015 08:04 (прочетено 909)
13. ПП-2014 - Временна доставка на хранителни продукти 15.04.2015 08:04 (прочетено 955)
12. ПП-2014 - Доставка на миещи, санитарни и дез. материали 15.04.2015 08:04 (прочетено 964)
11. ПП-2014 - Почистване на замърсени територии и сметища 15.04.2015 08:04 (прочетено 993)
10. ОП-2014 - Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа 15.04.2015 08:04 (прочетено 936)
9. ПП-2014 - Доставка на дърва и въглища 15.04.2015 08:04 (прочетено 959)
8. ПП-2014 - Зимно поддържане и почистване на улици 14.04.2015 16:04 (прочетено 950)
7. ПП-2014 - Ремонт улици - 3 14.04.2015 16:04 (прочетено 1015)
6. ПП-2014 - Доставка и монтаж на скоростна кутия 14.04.2015 16:04 (прочетено 978)
5. ОП-2014 - Частична реконструкция на водопроводната мрежа 14.04.2015 15:04 (прочетено 971)
4. Строителен надзор проект №24/322/01614-ПРСР 14.04.2015 15:04 (прочетено 1035)
3. ПП-2014 - Доставка оборудване, проект №24/321/01614-ПРСР 14.04.2015 15:04 (прочетено 1027)
2. ОП-2014 - Доставка на хранителни стоки 14.04.2015 15:04 (прочетено 936)
1. Договаряне без обявление - 2014 - Обществен превоз 14.04.2015 15:04 (прочетено 1001)