Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Статия Публикувано
37. Изд. на многоезично удост. за раждане, гр. брак и смърт. 11.05.2020 13:05 (прочетено 32)
1. Съставяне акт за раждане на лице родено в Р. България 22.12.2014 15:12 (прочетено 757)
2. Издаване удостоверение за раждане - дубликат 22.12.2014 15:12 (прочетено 783)
3. Пресъст. на акт за раждане на бълг. гражд. роден в чужби 22.12.2014 15:12 (прочетено 899)
4. Припознаване на дете 22.12.2014 15:12 (прочетено 751)
5. Сключване на гр. брак и издаване на удост. за сключен гр. 22.12.2014 14:12 (прочетено 936)
6 Издаване на удост. за сключен граждански брак - дубликат 22.12.2014 14:12 (прочетено 739)
7. Пресъставяне на акт за сключен граждански брак в чужби 22.12.2014 14:12 (прочетено 804)
8. Съст. на акт за смърт и изд. на препис-извл. от акт-за пъ 22.12.2014 14:12 (прочетено 814)
9. Изд. на препис-извл. от акта за смърт за втори и следващ 22.12.2014 14:12 (прочетено 853)
10. Пресъст. на акт за смърт на бълг. гражд. починал в чужби 22.12.2014 14:12 (прочетено 835)
11. Изд. на удост. за липса на съставен акт за гражд. състоя 22.12.2014 14:12 (прочетено 774)
12. Издаване на удостоверение за наследници 22.12.2014 14:12 (прочетено 960)
13. Издаване на удостоверение за семейно положение 22.12.2014 14:12 (прочетено 836)
14. Издаване на удост. за семейно положение, съпруг/а и деца 22.12.2014 14:12 (прочетено 774)
15. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 22.12.2014 14:12 (прочетено 754)
16. Издаване на удостоверение за родените от майката деца 22.12.2014 14:12 (прочетено 782)
17. Издаване на удостоверение за правно ограничение 22.12.2014 14:12 (прочетено 761)
18.Удост. за вписване в рег. на насел. в.т.ч. на чужденец с 22.12.2014 14:12 (прочетено 807)
19. Изд. на удост. за идентичност на лице с различни имена 22.12.2014 14:12 (прочетено 889)
20. Изд. на удост. за скл. на брак от бълг. гражданин в чужб 22.12.2014 14:12 (прочетено 682)
21. Изд. удост. за чужд гражданин за скл. гр. брак в Българи 22.12.2014 14:12 (прочетено 751)
22. Регистр. заявл. за пост. адрес и изд. удостов./при промя 22.12.2014 14:12 (прочетено 651)
23. Изд. на удост. за пост.адрес /при вече регистриран адрес 22.12.2014 14:12 (прочетено 751)
25. Регистр. адр. карта и изд. удост. за наст. адрес/ при пр 22.12.2014 14:12 (прочетено 810)
24. Издаване удостоверение за промени на постоянен адрес 22.12.2014 14:12 (прочетено 728)
26. Изд.на удост. за настоящ адрес /при вече регистриран адр 22.12.2014 14:12 (прочетено 752)
27. Издаване удостоверение за промени на настоящ адрес 22.12.2014 14:12 (прочетено 774)
28. Възстановяване и промяна име по чл. 19 а от ЗГР 22.12.2014 14:12 (прочетено 1014)
29. Пром. в актове по гр. съст. изв. по съдебен или админист 22.12.2014 14:12 (прочетено 786)
30. Приемане на докум за уст. наличие на бълг. гражданство 22.12.2014 14:12 (прочетено 788)
31. Присвояване на ЕГН 22.12.2014 14:12 (прочетено 793)
32. Заверка на докум.по гр. състояние и други докум. за чужб 22.12.2014 14:12 (прочетено 777)
33. Изд. на преписи, заверка на ксерокопие от док.по гр. със 22.12.2014 13:12 (прочетено 887)
34. Издаване на удостоверение за верен ЕГН 22.12.2014 13:12 (прочетено 708)
35. Изд. на удост. по чл.42 от Администр. процесуалния кодек 22.12.2014 13:12 (прочетено 717)
36. Установяване на самоличност 22.12.2014 13:12 (прочетено 752)
38. За всички други видове удостоверения 22.12.2014 13:12 (прочетено 898)