Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

 
Публични покани » ПП-16-9-Услуга - Инвеститорски контрол саниране;
Posted by SB on 2016/4/7 12:40:24 (1944 reads )

Покана, публикувана на 07.04.2016г.

Документация, публикувана на 07.04.2016г.

Протокол, публикуван на 03.05.2016г.

Договор по позиция 2, публикуван на 09.06.2016г.

Договор по позиция 1, публикуван на 28.06.2016г.


Публични покани » ПП-16-8- Услуга - Строителен надзор
Posted by SB on 2016/4/7 12:36:32 (1721 reads )

Покана, публикувана на 07.04.2016г.

Документация, публикувана на 07.04.2016г.

Протокол, публикуван на 03.05.2016г.

Договори по позиция 1 и 2 публикувани на 09.06.2016г.


Публични покани » ПП-16-7 - Услуга - Проект. реконстр. улична мрежа град П. б
Posted by SB on 2016/4/6 11:06:08 (1761 reads )

Публична покана

Документация

Протокол, публикуван на 26.04.2016г.

Договор, публикуван на 16.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 23.06.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 09.09.2016г.


Публични покани » ПП-16-6 - Услуга - Машини с водач за нуждите на общ.П. баня
Posted by SB on 2016/4/6 11:02:18 (1857 reads )

Публична покана

Документация

Протокол на комисията, публикуван на 19.04.2016г.

Договор, публикуван на 10.05.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 17.06.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 06.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 08.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 12.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 15.11.2016г.


Публични покани » ПП-16-5 - Услуга - Транспорт по културна програма
Posted by SB on 2016/4/5 13:39:23 (1841 reads )

Покана

Документация

Протокол, публикуван на 20.04.2016г.

Договор и приложения, публикуван на 13.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 08.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 16.02.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 19.04.2017г.

Информация за извършени плащания, публикувано на 25.04.2017г.;


Публични покани » ПП-16-4 - СМР - Ремонт улици 1
Posted by SB on 2016/3/30 19:35:00 (1773 reads )

Публична покана, публикувана на30.03.2016г.

Документация, публикувана на 30.03.2016г.

Протокол на комисията, публикуван на 14.04.2016г.

Договор № 35, публикуван на 10.05.2016г.

Договор № 36, публикуван на 10.05.2016г.

Договор № 37, публикуван на 10.05.2016г.

Договор № 38, публикуван на 10.05.2016г.

Договор № 39, публикуван на 10.05.2016г.

Информация за извършени плащания по дог №37, публикувана на 15.06.2016г.

Информация за извършени плащания по дог №39, публикувана на 15.06.2016г.

Информация за извършени плащания по дог №36, публикувана на 23.06.2016г.

Информация за извършени плащания по дог №38, публикувана на 23.06.2016г.

Информация  за извършени плащания по дог №39, публикувано на 06.07.2016г.

Информация  за извършени плащания по дог №38, публикувано на 06.07.2016г.

Информация  за извършени плащания по дог №37, публикувано на 06.07.2016г.

Информация  за извършени плащания по дог №36, публикувано на 06.07.2016г.

Информация  за извършени плащания по дог №35, публикувано на 15.11.2016г.


Публични покани » ПП-16-3-Услуга - проектиране водопроводна мрежа
Posted by SB on 2016/3/25 11:05:25 (1828 reads )

Публична покана, публикувана на 25.03.2016г.

Документация, публикувана на 25.03.2016г.

Протокол на комисията, публикуван на 11.04.2016г.

Договор, публикуван на 13.04.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 07.09.2016г.


Публични покани » ПП-16-2 - Услуга - Проектиране ЕЕ ЦДГ
Posted by SB on 2016/3/25 11:02:00 (1825 reads )

Публична покана, публикувана на 25.03.2016г.

Документация, публикувана на 25.03.2016г.

Протокол на комисията, публикуван на 11.04.2016г.

Договор, публикуван на 12.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 07.09.2016г.


Публични покани » ПП-16-1 -Услуга - Проектиране ВИК мрежа Павел баня
Posted by SB on 2016/2/22 14:09:53 (1728 reads )

Публична покана, публикувана на 22.02.2016г.

Документация, публикувана на 22.02.2016г.

Протокол на комисията, публикуван на 18.03.2016г.

Договор, публикуван на 08.04.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.05.2016г.


Публични покани » ПП-15-10 Доставка на дърва за отоплителен сезон 2015-2016
Posted by SB on 2015/10/14 11:28:35 (1756 reads )

Публична покана

Документация

Протокол на комисията, публикуван на 28.10.2015г.

Договор, публикуван на 12.11.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 08.12.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 08.12.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 15.12.2015г.


Публични покани » ПП-15-9 Зимно поддържане и почистване на уличната мрежа
Posted by SB on 2015/9/30 17:32:58 (1900 reads )

Зимно поддържане и почистване на уличната мрежа в населените места на община Павел баня и снегопочистване и опесъчаване на IV /четвъртокласна/ пътна мрежа в община Павел баня за 2015/2016 г.

 

Публична покана

Документация

Протокол на комисията, публикуван на 13.10.2015г.

Договор по позиция 1, публикуван на 30.10.2015г.

Договор по позиция 2, публикуван на 30.10.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 01.03.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 28.04.2016г.


Публични покани » ПП-15-8 - Техн. и ен. обследване на многофамилни жил. сгради
Posted by SB on 2015/8/20 15:37:57 (1932 reads )

Публична покана

Документация

Разяснение 1, публикувано на 28.08.2015г.

Протокол  на комисията1, публикувано на 09.09.2015г.

Договори по позиция 1 и 2, публикуван на 18.09.2015г.


Публични покани » ПП 15-7 Техническо и енергийно обследване ЦДГ
Posted by SB on 2015/7/31 9:36:39 (1982 reads )

Публична покана

Документация

Протокол на комисията, публикуван на 25.08.2015г.

Договор по позиция 2, публикуван на 03.09.2015г.

Договор по позиция 1, публикуван на 03.09.2015г.

Информация плащане по позиция 1, публикуван на 16.11.2015г.

Информация плащане по позиция 2, публикуван на 16.11.2015г.


Публични покани » ПП 15-6 Доставка на дърва и въглища за отоплителен сезон 201
Posted by SB on 2015/7/28 11:08:07 (1889 reads )

Публична покана

Документация

Публичен жребий, публикувано на 12.08.2015г.

Протокол на комисията, публикувано на 20.08.2015г.

Договор по позиция 2 Доставка на въглища, публикувано на 15.09.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 08.12.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 08.12.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 08.12.2015г.


Публични покани » ПП-15-5 Почистване на замърсени територии и нерегл. сметища
Posted by SB on 2015/7/7 11:27:51 (2033 reads )

Публична покана

Документация

Протокол на комисията, публикуван на 22.07.2015г.


Публични покани » ПП-15-4 Техническо обслужване и ремонт на автомобили
Posted by SB on 2015/6/18 9:58:13 (2059 reads )

Публична покана

Документация

Протокол на комисията, публикуван на 02.07.2015г.

Договор, публикуван на 24.07.2015г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 25.01.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 28.02.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 07.04.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 11.05.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 17.06.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 06.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 13.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 29.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 07.09.2016г.


Публични покани » ПП-15-3 Транспортни услуги по определени маршрути
Posted by SB on 2015/4/29 16:17:07 (2104 reads )

Покана

Документация

Протокол на комисията, публикуван на 20.05.2015г. 15:45

Договор, публикуван на 02.06.2015г. 09:00

Информация за извършени плащания, публикуван на 08.07.2015г. 09:25

Информация за извършени плащания, публикуван на 11.08.2015г. 11:05

Информация за извършени плащания, публикуван на 03.09.2015г. 17:05

Информация за извършени плащания, публикуван на 29.10.2015г. 17:35

Информация за извършени плащания, публикуван на 11.04.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 13.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 06.07.2016г.


Публични покани » ПП-14-2 Плащане - Ремонт улици
Posted by SB on 2015/4/6 9:57:32 (2051 reads )
ПП-14-2 Плащане - Ремонт улици

Публични покани » ПП-15-2 Услуга с машини за нуждите на община Павел баня
Posted by SB on 2015/3/25 10:41:21 (2185 reads )

Публична покана

Документация

Протокол на комисията, публикуван на 08.04.2015г., 14:00ч.

Договор, публикуван на 28.04.2015г., 16:52ч.

Информация за извършени плащания, публикуван на 23.06.2015г. 14:19

Информация за извършени плащания, публикуван на 11.08.2015г. 15:05

Информация за извършени плащания, публикуван на 01.09.2015г. 10:45


Публични покани » ПП-15-1 Избор на оператор за мобилни и фиксирани тел. услуги
Posted by SB on 2015/1/27 15:18:27 (2433 reads )

Публична покана

Изисквания за изпълненние на поръчката

Документация

Разяснения по документацията - 02.02.2015г.

Протокол на комисията - 16.02.2015г., 14:28

Договор по позиция 1 - 23.02.2015г., 13:32

Договор по позиция 2 - 23.02.2015г., 13:32

Информация за плащане, публикувана на  03.06.2015г., 09:02

Информация за извършени плащания, публикуван на 23.06.2015г. 09:57

Информация за извършени плащания, публикуван на 23.06.2015г. 10:00

Информация за извършени плащания, публикуван на 30.07.2015г. 11:00

Информация за извършени плащания, публикуван на 30.07.2015г. 11:02

Информация за извършени плащания, публикуван на 30.07.2015г. 11:02

Информация за извършени плащания, публикуван на 21.08.2015г. 09:12

Информация за извършени плащания, публикуван на 21.08.2015г. 13:42

Корекция информация публикуван на 25.08.2015г. 15:57

Информация за извършени плащания, публикуван на 07.10.2015г. 10:02

Информация за извършени плащания, публикуван на 07.10.2015г. 10:04

Информация за извършени плащания, публикуван на 03.11.2015г. 08:10

Информация за извършени плащания, публикуван на 03.11.2015г. 08:12

Информация за извършени плащания, публикуван на 25.11.2015г. 08:12

Информация за извършени плащания, публикуван на 25.11.2015г. 08:13

Информация за извършени плащания, публикуван на 11.01.2016г. 08:00

Информация за извършени плащания, публикуван на 11.01.2016г. 08:01

Информация за извършени плащания, публикуван на 11.01.2016г. 08:02

Информация за извършени плащания, публикуван на 11.01.2016г. 08:03

Информация за извършени плащания, публикуван на 25.01.2016г. 19:47

Информация за извършени плащания, публикуван на 25.01.2016г. 19:48

Информация за извършени плащания, публикуван на 24.02.2016г. 08:47

Информация за извършени плащания, публикуван на 24.02.2016г. 08:48

Информация за извършени плащания, публикуван на 01.04.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 01.04.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 10.05.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 10.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 05.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 05.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 28.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 28.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 07.09.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 30.09.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 30.09.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 14.11.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 06.12.2016г.


Пътят на отпадъка

Меню

  Местни избори 2019

  Евроинтеграция

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>


   Партньори