Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

 
Вътрешни правила » Вътрешни правила
Posted by SB on 2014/10/1 14:56:45 (7178 reads )

Вътрешни правила по чл. 8 б от ЗОП

Вътрешни правила за "Профил на купувача"

План-график на обществените поръчки за 2015г.

Изменение в план-графика  за 2015г., публикувано на 29.06.2015г.

Изменение в план-графика  за 2015г., публикувано на 19.08.2015г.


Пътят на отпадъка

Меню

  Местни избори 2019

  Евроинтеграция

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>


   Партньори