Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

 
Проекти на нормативни актове » Проект за изменение на НРПУРОИ - 2018
Posted by SB on 2019/4/4 9:15:18 (147 reads )
Проект за изменение на НРПУРОИ - 2019

Проекти на нормативни актове » Наредба за изграждане и опазване на зелената система
Posted by SB on 2019/3/6 15:53:35 (162 reads )
Предложение за промяна на Наредба за изграждане и опазване на зелената система

Проекти на нормативни актове » Наредба за управление на земи от общински поземлен фонд
Posted by SB on 2019/3/6 15:50:12 (166 reads )
 

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за управление на земи от общински поземлен фонд


Проекти на нормативни актове » Наредба за изграждане и опазване на зелената система
Posted by SB on 2019/2/27 15:11:09 (170 reads )
Предложение за изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Павел баня

Проекти на нормативни актове » Наредба за реда за управл. и разпореждане с общ. жил. фонд
Posted by SB on 2019/1/3 10:32:53 (190 reads )
Проект  за изменение на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд

Проекти на нормативни актове » Изменение в Наредбата за местните данъци и такси
Posted by SB on 2018/12/16 13:09:38 (260 reads )
Изменение в Наредбата за местните данъци и такси

Проекти на нормативни актове » Програма за управление на отпадъците 2018-2020
Posted by SB on 2018/7/25 14:14:42 (346 reads )
Програма за управление на отпадъците 2018-2020

Проекти на нормативни актове » Проект за изменение на Наредба № 1 за обществения ред
Posted by SB on 2018/6/4 15:03:00 (468 reads )
Проект за изменение на Наредба № 1 за обществения ред в община Павел баня

Проекти на нормативни актове » Тарифа за минимални наемни цени на общински имоти
Posted by SB on 2018/5/4 12:03:00 (587 reads )

Проект за изменение на Обобщената тарифа за определяне на минимални наемни цени на общински имоти


Проекти на нормативни актове » Общинска стратегия за личностно развитие на децата и...
Posted by SB on 2018/1/10 16:33:07 (749 reads )
Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата в община Павел баня за периода 2018 - 2020г.

Проекти на нормативни актове » Проект за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9
Posted by SB on 2017/11/29 16:00:07 (848 reads )
Проект за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9

Проекти на нормативни актове » Проект за изменение на НРПУРОИ - II, 2017
Posted by SB on 2017/11/29 9:53:00 (826 reads )
Проект за изменение на НРПУРОИ - II, 2017

Проекти на нормативни актове » Изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9
Posted by SB on 2017/11/15 17:55:00 (935 reads )
Проект за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9

Проекти на нормативни актове » Проект за изменение на НРПУРОИ
Posted by SB on 2017/10/11 10:02:50 (916 reads )

Проект за изменение на НРПУРОИ


Проекти на нормативни актове » Наредба за принудително премахване на незаконни строежи
Posted by SB on 2017/8/18 13:53:49 (1069 reads )

  

Проект за изменение на наредба за принудително премахване на незаконни строежи и части от тях 


Проекти на нормативни актове » Проект за изменение на Наредба №1 за обществения ред
Posted by SB on 2017/4/19 8:20:25 (1109 reads )

Проекти на нормативни актове » Общински годишен план за младежта - 2017г.
Posted by SB on 2017/2/6 17:01:00 (1211 reads )

Общински годишен план за младежта - 2017г.

Таблица дейности по приоритети - 2017г.


Проекти на нормативни актове » Изменение на правилата за публично обсъждане на проектобюдже
Posted by SB on 2016/12/21 13:38:52 (1392 reads )
Предложение за изменение на правилата за публично обсъждане на проекта за общински бюджет

Проекти на нормативни актове » Компенсиране на намалени цени на билети и карти
Posted by SB on 2016/12/21 13:37:28 (1358 reads )
Компенсиране на намалени цени на билети и карти

Проекти на нормативни актове » Изм. 2 на Наредбата местните такси и цени на услуги по чл.9
Posted by SB on 2016/12/21 13:36:07 (1293 reads )

Проекти на нормативни актове » Изм. 1 на Наредбата местните такси и цени на услуги по чл.9
Posted by SB on 2016/12/21 13:35:29 (1294 reads )
Проект 1 за изменение и допълнение на наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги по чл.9

Проекти на нормативни актове » Стратегия за развитието на туризма
Posted by SB on 2016/12/21 13:12:26 (1341 reads )
Стратегия за развитието на туризма на територията на община Павел баня 2014 - 2020г.

Проекти на нормативни актове » Проект на наредба за записване в детските градини
Posted by SB on 2016/8/1 15:31:27 (1488 reads )

 

Проект на Наредба за записване, отписване и преместване на деца в детските градини

Проекти на нормативни актове » Проект на Наредба за управление на отпадъците
Posted by SB on 2015/8/5 17:11:52 (1894 reads )
Проект на Наредба за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на община Павел баня

Пътят на отпадъка

Меню

  Местни избори 2019

  Евроинтеграция

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>


   Партньори