Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

 
Обществени поръчки на СОУ » ОП-2018-1 - Доставка на гориво
Posted by SB on 2018/10/24 17:27:00 (152 reads )

Решение, публикувано на 24.10.2018г

Договор, публикуван на 08.11.2018г


Обществени поръчки на СОУ » ОБ-2018-2-Доставка на гориво за отопление
Posted by SB on 2018/9/5 17:01:00 (250 reads )

Обява, публикувана на 05.09.2018г.;

Спецификации, публикувано на 05.09.2018г.;

Образци на документи, публикувано на 05.09.2018г.;

Проект на договор, публикувано на 05.09.2018г.;

Съобщение за прекратяване, публикувано на 12.09.2018г.;


Обществени поръчки на СОУ » ОБ-2018-1-Доставка на закуски и обяд;
Posted by SB on 2018/9/5 17:00:00 (240 reads )

Обява, публикувана на 05.09.2018г.;

Технически спецификации, публикувано на 05.09.2018г.;

Образци на документи, публикувано на 05.09.2018г.;

Проект на договор, публикувано на 05.09.2018г.;

Информация удължаване срок за оферти, публикувана на 17.09.2018г.;

Протокоол на комисията, публикуван на 26.09.2018г.;

Договор закуски, публикуван на 03.10.2018г.;

Договор обяд, публикуван на 03.10.2018г.;


Обществени поръчки на СОУ » ОБ-17-2 - Доставка на гориво за отопление
Posted by SB on 2017/9/1 11:58:00 (781 reads )

Обява, публикувана на 01.09.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 01.09.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 01.09.2017г.;

Образци на договори, публикувано на 01.09.2017г.;

Протокол, публикуван на 26.09.2017г.;

Договор, публикуван на 09.10.2017г.;


Обществени поръчки на СОУ » ОБ-17-1 - Доставка на закуска и обяд
Posted by SB on 2017/9/1 11:57:00 (785 reads )

Обява, публикувана на 01.09.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 01.09.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 01.09.2017г.;

Образци на договори, публикувано на 01.09.2017г.;

Информация за удължаване на срок, публикувана на 18.09.2017г.;

Протокол, публикуван на 26.09.2017г.;

Договор за доставка на закуски, публикуван на 10.10.2017г.;

Договор за доставка на обяд, публикуван на 10.10.2017г.;


Обществени поръчки на СОУ » ОБ - 16 - 2 - Доставка на гориво за отопление
Posted by SB on 2016/10/24 14:25:00 (1206 reads )

Обява, публикувана на 24.10.2016г.;

Технически спецификации, публикувано на 24.10.2016г.;

Образци на документи, публикувано на 24.10.2016г.;

Проект на договор, публикувано на 24.10.2016г.;

Протокол,  публикуван на 14.11.2016г.;

Договор,  публикуван на 09.12.2016г.;


Обществени поръчки на СОУ » ОБ- 16-1 - Доставка на закуски и обяд.
Posted by SB on 2016/9/14 12:29:00 (1133 reads )

Обява, публикувана на 14.09.2016г.

Технически спецификации, публикувано на 14.09.2016г.

Образци на документи, публикувано на 14.09.2016г.

Образци на договори, публикувано на 14.09.2016г.

Информация за удължаване на първоначалния срок, публикувана на 26.09.2016г.;

Протокол,  публикуван на 03.10.2016г.;

Договори,  публикувано на 14.10.2016г.;


Обществени поръчки на СОУ » ПП-15-2 - Доставка на закуски и обяд
Posted by SB on 2015/9/2 15:46:41 (1606 reads )

Публична покана, публикувана на 02.09.2015г.

Документация, публикувана на 02.09.2015г.

Протокол на комисията, публикуван на 18.09.2015г.

Договори по двете позиции, публикуван на 12.10.2015г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 06.11.2015г

Информация за извършени плащания, публикувана на 04.01.2016г

Информация за извършени плащания, публикувана на 08.02.2016г

Информация за извършени плащания, публикувана на 07.03.2016г

Информация за извършени плащания, публикувана на 18.04.2016г

Информация за извършени плащания, публикуван на 10.05.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 01.06.2016г.


Обществени поръчки на СОУ » ПП-15-1 - Доставка на гориво
Posted by SB on 2015/9/2 15:40:00 (1522 reads )

Публична покана, публикувана на 02.09.2015г.

Документация, публикувана на 02.09.2015г.

Протокол на комисията, публикуван на 18.09.2015г.

Договор за доставка публикуван на 21.10.2015г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 04.01.2016г


Обществени поръчки на СОУ » Вътрешни правила
Posted by SB on 2015/7/29 13:30:49 (1427 reads )

Вътрешни правила за възлагане на обществените поръчки

Вътрешни правила за поддържане "Профил на купувача"


Обществени поръчки на СОУ » Информация плащания закуска и обяд
Posted by SB on 2015/7/29 13:24:11 (1467 reads )

Информация за извършени плащания, закуска и обяд, публикуван на 29.07.2015г. 12:23


Обществени поръчки на СОУ » Публична покана - Доставка на гориво
Posted by SB on 2014/10/30 16:05:37 (1737 reads )

Публична покана

Приложение

Протокол доставка горива

Договор доставка на горива

Информация за извършени плащания, публикуван на 29.07.2015г. 12:19


Обществени поръчки на СОУ » Договори - Доставка на закуска и обяд
Posted by SB on 2014/10/6 17:44:26 (1753 reads )
Договори - Доставка на закуска и обяд

Обществени поръчки на СОУ » Протокол - Доставка на закуска и обяд
Posted by SB on 2014/10/2 15:47:58 (1638 reads )
Протокол - Доставка на закуска и обяд

Обществени поръчки на СОУ » Публична покана - Доставка храни
Posted by SB on 2014/9/15 17:52:04 (1807 reads )

Публична покана

Приложение


Обществени поръчки на СОУ » Публ. покана - Периодична доставка на газьол за отопление
Posted by SB on 2013/10/23 16:47:09 (1918 reads )
Публична покана - Периодична доставка на газьол за отопление

Обществени поръчки на СОУ » Публ. покана - Доставка на закуска и обяд за ученици
Posted by SB on 2013/9/12 14:29:39 (2027 reads )
Публична покана - Доставка на закуска и обяд за ученици

Обществени поръчки на СОУ » Публична покана - Доставка на дизел за отопление
Posted by SB on 2012/10/31 14:42:17 (2214 reads )
Периодична доставка чрез покупка на дизел за отопление

Обществени поръчки на СОУ » Публична покана - Доставка на закуска и обяд за ученици
Posted by SB on 2012/9/14 16:35:03 (2220 reads )
Публична покана - Доставка на закуска и обяд за ученици

Пътят на отпадъка

Меню

  Евроизбори 2019

  Евроинтеграция

  Страници на училища в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>


   Партньори