Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

 
Архив новини » - „Старци в Турия 2017” посрещна 23 кукерски състава
Posted by SB on 2017/4/4 9:39:30 (202 reads )
На 1 април  родното село на Чудомир беше домакин на традиционното издание на маскарадните игри „Старци в Турия 2017”. В игрите участваха 9 местни и 14 гостуващи състава с общо 1000 участника. В хубавия слънчев съботен ден с голямо настроение участниците показа изяществото на игрите и костюмите за своя регион, за което бяха и възнаградени.
Бяха дадени две първи награди за цялостно представяне, носители на които станаха съставите от с.Домлян общ.Карлово и с.Веселиново общ.Тунджа.
Три втори награди за автентични маски, костюми и антураж отнесоха кукерските състави от  с.Дъбене общ.Карлово, с.Лозенец общ.Стралджа и гр.Стралджа.
Четири трети награди за поддържане на традициите получиха съставите от с.Дунавци общ.Казанлък, Голямо Дряново общ.Казанлък, с.Могила общ.Тунджа и с.Войнягово.
Беше дадена и една специална награда на атрактивните участници от третата възраст от Туристическо дружество „Шипка” гр.Пловдив.
Маскарадните игри бяха кулминацията на Чудомировите празници.
След срещата с потомците на Чудомир в НЧ „Напред 1903” гр.Павел баня, с.Турия три последователни дни беше домакин на срещата-надпяване на пенсионерските клубове от общината, наречена „Втора младост”; Спектакъл, представен от самодейците от читалище “Чудомир” с.Турия, танцов клуб „Павелбанци” при читалище „Напред” гр.Павел баня,
 клуб за народни хора „Сахранци” и Група за изворен фолклор „Седенкари” при читалище „Зора 1903” с.Търничени. Представена беше вечерната обредност, характерна за кукерските игри в региона като прескачане на огън и въртене на „олалии”.
 .
.
.
 

Архив новини » - Приемат се документи за стипендии на студенти
Posted by SB on 2017/2/22 16:09:51 (564 reads )

Правилник и заявление

Заповед годишни стипендии

Заповед еднократни стипендии


Архив новини » - 13 деца от Павел баня бяха подпомогнати
Posted by SB on 2017/2/13 9:21:37 (341 reads )
  13 деца от Павел баня бяха подпомогнати от Коледния благотворителен базар.  Това са деца сираци или с увреждания, които получиха по 220 лева.

Кметът на общината Станимир Радевски раздаде сумите в изключително трогателна среща с децата и техните близки. Той изказва искрена благодарност към всички, които по някакъв начин се включиха в кампанията, но преди всичко към инициативната група в лицето на Христо Христов, Галин Кънчев, Станислав Генев и техните семейства, заради която това се случва за втора поредна година.

Припомняме, че в  дарителската кампания се включиха: Мария Зашева и нейната група за народни танци от Канада, Професионалната гимназия по ресторантьорство и хотелиерство,  представители на бизнеса, коледари от Павел баня, общинската администрация, читалището, пенсионерския клуб и граждани.


Архив новини » - Ще се изплащат стипендиите за студенти от общината
Posted by SB on 2017/2/8 17:43:20 (532 reads )

След приемане на Бюджет 2017г. са изготвени заповедите за изплащане на стипендиите на студентите, които през 2016г. са кандидатствали по програмата "Стипендии за студентите на община Павел баня". Стипендиите ще се изплащат по банков път. Необходимо е всеки от финансираните студенти да се снабди с удостоверение за банкова сметка, което да представи на гл. счетоводител на общината г-жа Мима Бобева. Независимо от трудностите, които срещаме относно финансирането на тази програма такава ще има и през 2017г.

Списък на одобрените студенти първокурсници

Списък на одобрените студенти за месечни стипендии


Архив новини » - Приемат се молби за Лични асистенти по проект
Posted by SB on 2017/2/2 17:24:32 (316 reads )

Архив новини » - Ученици и пенсионери вече пътуват с намаление
Posted by SB on 2017/1/31 16:11:23 (443 reads )
 В резултат на приетия бюджет за 2017г., ученици и пенсионери с постоянен и/или настоящ адрес на територията на община Павел баня вече пътуват с 50% намаление.
 До издаване на нови карти за легитимация се пътува със старите или с копие от разпореждането за пенсия. 

Архив новини » - Община Павел баня има приет бюджет за 2017г.
Posted by SB on 2017/1/26 13:29:23 (334 reads )
Днес, 26 януари 2017г. на свое заседание Общинският съвет единодушно прие предложения от кмета на общината бюджет за 2017г. Това е преломен момент за Павел баня, тъй като през последните две години имаше големи разногласия между Общинска администрация и Общински съвет, което затрудняваше дейността на общината.
Общата рамка на бюджет 2017 на община Павел баня е 9 049 375 лева, в това число приходи държавни дейности 5 537 004 лева и приходи за местни дейности 3 512 371 лева.

Архив новини » - Обществена трапезария по проект през цялата 2017г.
Posted by SB on 2017/1/25 14:13:34 (481 reads )
                                  
 
ИНФОРМАЦИЯ
 
На 27.12.2016г. е подписан Договор №РД04-348/27.12.2016г. за изпълнение на проект за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария”, който е сключен от Изпълнителния директор на Фонд „Социална закрила” гр. София и кмета на Община Павел баня. Договорът е влязъл в сила от 01.01.2016г. и е със срок до 31.12.2017г.
Стойността на договора е 19964 лв. и включва предоставяне на обяд   - супа, основно ястие и хляб на 35 бенефициенти за 248 дни.
Потребители на социалната услуга „Обществена трапезария“ са лица отговарящи на следните критерии:
Ø Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;
Ø Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях,
Ø Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии / за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност /;
Ø Скитащи и бездомни деца и лица
Комисия определена със Заповед на Кмета на община Павел баня извърши оценка и подбор на потребителите на услугата. В комисията е включен представител на Дирекция „СП“ гр.Казанлък.
Ежедневно в рамките на работните дни в Домашен социален патронаж гр.Павел баня се приготвя топлия обяд. Менюто е съобразено с критериите и стандартите за хранене, съгласно изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му.
На трудноподвижните и лежащо- болни потребители и тези живеещи извън гр.Павел баня, храната се доставя по домовете.
На територията на Община Павел баня функционират следните видове социални услуги предоставяни в общността:
Ø Домашен социален патронаж в гр.Павел баня и село Габарево с капацитет 200 лица. Услугата е финансирана от общинския бюджет
Ø Дневен център за стари хора в село Манолово, който е държавно делегирана дейност с капацитет 30 потребители
Ø Личен асистент, социален асистент и домашен помощник предоставяни по проект финансиран по ОПРЧР схема „Независим живот“.
За по -вече информация  може да се обръщате на телефон 04361 34 82 или на адрес: гр.Павел баня ул. „Христо Ботев“ №8 , Общинска служба за социални услуги.

Архив новини » - 52 души са ползвали социални услуги по проект Съпричастнос
Posted by SB on 2017/1/17 12:22:46 (313 reads )

Архив новини » - Станчо Несторов извади Богоявленския кръст
Posted by SB on 2017/1/9 11:15:29 (349 reads )
Станчо Несторов Станчев от Павел баня извади Богоявленския кръст от ледените води на р. Тунджа, от шестимата смелчаци, които скочиха за кръста днес в невероятно студеното и ветровито време. Отец Иван в своята напреднала възраст успя и тази година да отслужи литургия, да извърши водосвет и да хвърли кръста в реката.
Кметът  на община Павел баня Станимир Радевски поздрави момчетата за смелостта и куража да се хвърлят в студените води на реката, и им пожела със здраве и мъжество да покоряват всички препятствия по пътя си, като традиционно дари победителя с парична награда от 100 лева.

Архив новини » - Коледния благотворителен базар приключи
Posted by SB on 2016/12/29 13:42:21 (368 reads )
Събраните средства за деца сираци и деца с увреждания от Коледния благотворителен базар тази година са в размер на 2855 лева.
Кметът на общината Станимир Радевски изказва благодарността си преди всичко към инициативната група в лицето на Христо Христов, Галин Кънчев, Станислав Генев и техните семейства, заради която това се случва за втора поредна година. В продължение на девет дена, в студ и в мраз, те бяха на площада в очакване на гостите и гражданите на Павел баня, за да дадат своя дан за каузата. Клиентите не бяха много, може би защото беше твърде студено, но за сметка на това в кампанията активно се включиха коледарите, които дариха голяма част от събраните от коледуването пари за децата. В дарителската кампания се включиха и Мария Зашева и нейната група за народни танци от Канада, Професионалната гимназия по ресторантьорство и хотелиерство, представители на бизнеса, коледарчетата от Тъжа и Павел баня, взели участие в коледарската вечер на 23-ти, оркестър Минерален извор, които свириха две вечери благотворително, ансамбъл „Детелини” и Злати Златев в ролята му на Дядо Колева. Не на последно място роля в кампанията има и кулинарната изложба, в която участваха представители на общинската администрация, читалището, пенсионерския клуб и граждани.
Искрена благодарност към всички, които по някакъв начин се включиха в кампанията!
 

Архив новини » - Публично обсъждане на проекта за бюджет 2017
Posted by SB on 2016/12/29 9:58:40 (378 reads )
Във връзка с чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси Кметът на община Павел баня Станимир Радевски организира на 05.01.2017г. от 14 часа в зала Младост на Читалище „Напред 1903“ в град Павел баня публично обсъждане от местната общност на проекта за Бюджет 2017г. Всички изготвени проекти на материали и предложения може да се намерят на сайта на община Павел баня – Бюджет на община Павел баня – Проект за Бюджет 2017г.  

Архив новини » - Кметът на общината посрещна новия Митрополит
Posted by SB on 2016/12/19 17:19:31 (404 reads )
На 17 декември новоизбраният Митрополит Киприан влезе във владение на Старозагорската епархия през нейният западен вход – с.Осетеново, община Павел баня.
Заедно с духовниците от епархията на посрещането присъства и кметът на община Павел баня Старимир Радевски, който приветства Митрополита с добре дошъл и му пожела успех в задачата, отредена му от Бог, да управлява тази голяма епархия, която започва от тук и стига до Одрин. С „честито и на многая лета” завърши приветствието си г-н Радевски.
Митрополит Киприан изказа задоволството си от завръщането в любимата епархия, в която е роден и израстнал като юноша, под духовното застъпничество на архейерейския наместник отец Петко Мотев и починалия Старозагорски митрополит Панкратий. С пожелание да се плодят делата ни в трудното и отговорно дело за да израстваме като добри чеда на православната църква и да пазим духовната истина, а именно да имаме любов помежду си, защото тя ще спаси човечеството.

Архив новини » - Поздравителен адрес от Кмета на общината за 01.11
Posted by SB on 2016/10/31 16:19:50 (407 reads )

Архив новини » - Свещеноиконом Иван Тотунов чества своята 80-годишнина.
Posted by SB on 2016/10/31 14:25:12 (387 reads )
Кметът на община Павел баня Станимир Радевски награди свещеника с Почетен знак за изключителни заслуги и отдаденост на духовните дела и Светата църква, и активна гражданска позиция в обществения живот на община Павел баня.
Г-н Радевски изказва своята почит и уважение към достойният му житейски път, отдаден на Българската православна църква, на семейството и на обществото.”Вие повече от 50 години сте неизменно с нас, с нашите радости и с нашите болки. Вие носите в себе си духа на православното християнство и го предавате на Вашите миряни. Църквата „Рождество Богородично” в гр.Павел баня е образцова благодарение на Вашите грижи. Надявам се и вярвам, че ще продължите с добро физическо здраве, висок дух и оптимизъм по пътя на вярата, по пътя на просвещението в Светото Православие”, пише още в поздравителния адрес до юбиляря.

Архив новини » - Най-високи отличия от Световно първенство по карате-до
Posted by SB on 2016/10/19 15:22:23 (514 reads )
Кметът на община Павел баня Станимир Радевски посрещна и поздрави изявените каратисти от с.Габарево, братята Виктор и Ивайло Тисови, които спечелиха един златен и два бронзови медала в началото на месеца на Световно първенство, проведено в гр.Бургас. Виктор стана световен шампион в категория до 45 кг. и във втората си категория спечели бронзов медал, а Ивайло се закичи с бронзово отличие, от 1500 участника от 45 държави от  4 континента.
Г-н Радевски сподели за ролята на спорта в неговото развитие като личност, поздрави момчетата за високите отличия и им пожела бъдещи успехи и сбъдване на мечтите им. Той подчерта, че това е радост и гордост за всички жители на община Павел баня.
Виктор и Ивайло тисови тренират само от 2 години, а вече са носители на 26 медала и 5 купи. Това е чест и достойнство и на техния треньор Драгомил Иванов.

Архив новини » - Честит Ден на българската община
Posted by SB on 2016/10/12 14:22:02 (463 reads )

Архив новини » - Д-р Няголов е носителят на литературната награда
Posted by SB on 2016/10/10 11:08:02 (696 reads )
На 6 октомври 2016г. беше връчена литературната награда „Стефан Фурнаджиев”. Церемонията се състоя в с.Габарево – родното място на поета.
Организатори на тържеството бяха Община Павел баня и читалище „Обнова 1869” с.Габарево, които с топли встъпителни думи и стихове на поета Стефан Фурнаджиев приветстваха присъстващите творци и общественици.
 Кметът на община Павел баня Станимир Радевски  връчи петата награда „Стефан Фурнаджиев” 2016г. на лекаря, твореца и общественик Д-Р ДИМИТЪР НЯГОЛОВ за цялостно творчество.
Наградата е акт на признание и почит към приноса на Стефан Фурнаджиев за развитието на българската литература, по време на честване на годишнината от рождението на поета – 02 октомври.
Д-р Няголов благодари за наградата и обяви, че паричното й изражение в размер на 1000 лева ще дари на читалището и къщата-музей „Джананова къща”.


 

Архив новини » - Приемат се молби за социални услуги по проект
Posted by SB on 2016/10/3 16:08:29 (448 reads )

Архив новини » - Обществена трапезария от 1 октомври по проект
Posted by SB on 2016/9/27 11:13:06 (425 reads )
О Б Щ И Н А     П А В Е Л    Б А Н Я
 
УЛ. „OСВОБОЖДЕНИЕ“ №15
                                  
 
ИНФОРМАЦИЯ
 
На 12.09.2016г. е подписан Договор №РД04-228/12.09.2016г. за изпълнение на проект за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария”, който е сключен от Изпълнителния директор на Фонд „Социална закрила” гр. София и кмета на Община Павел баня. Периодът на  изпълнение от 01.10.2016г. до 31.12.2016г. и включва предоставянето на топъл обяд на 35 лица отговарящи на следните критерии:
 • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;
 • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях,
 • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност /;
 • Скитащи и бездомни деца и лица
Комисия определена със Заповед на Кмета на община Павел баня ще извърши оценка и подбор на потребителите на услугата. В комисията ще бъде включен представител на Дирекция „СП“ гр.Казанлък.
Ежедневно в рамките на работните дни в Домашен социален патронаж гр.Павел баня ще се раздава супа, основно ястие и хляб на всеки потребител. Менюто ще бъде съобразено с критериите и стандартите за хранене, съгласно изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му.
На трудноподвижните и лежащо- болни потребители и тези живеещи извън гр.Павел баня, храната ще се доставя по домовете.
На територията на Община Павел баня функционират следните видове социални услуги предоставяни в общостта:
Домашен социален патронаж
Дневен център за стари хора в село Манолово
Личен асистент, социален асистент и домашен помощник предоставяни по проект финансиран по ОПРЧР.
За по -вече информация  може да се обръщате на телефон 04361 34 82 или на адрес: гр.Павел баня ул. „Христо Ботев“ №8 , Общинска служба за социални услуги.

Архив новини » - Поздравителен адрес от Кмета на общината за 15 септември
Posted by SB on 2016/9/14 17:09:09 (362 reads )

Архив новини » - Отворена процедура по ОП Развитите на човешките ресурси
Posted by SB on 2016/9/12 17:46:55 (454 reads )
  На 16 септември 2016 г. от 10.30 ч., в зала „Младост“ на читалище „Напред“ в гр. Павел баня, Областен информационен център – Стара Загора ще проведе информационна среща за представяне на отворената процедура „Активно включване“ по ОПРЧР.
Експертите от центъра ще представят допустимите кандидати, дейностите, допустимите разходи, необходимите документи и начин на кандидатстване по процедурата.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.<o:p></o:p>

Архив новини » - Павел баня отпразнува своя празник
Posted by SB on 2016/9/9 15:49:07 (360 reads )
„Рождество Богородично” беше отбелязано подобаващо от едноименната църква и от гостите и гражданите на Павел баня. След тържествената света литургия в храма духовниците от Старозагорската епархия осветиха водата и празничния курбан, с пожелания за здраве, живот и Божия закрила. Кметът на общината Станимир Радевски също отправи своите благопожелания към всички и връчи годишната си награда. Тази година тя се връчва за тринадесети път и неин носител стана Д-р Йордан Георгиев Гечев – Директор на „СБР-НК” ЕАД филиал Павел баня за особени заслуги в развитието на балнеолечението и туризма в Павел баня. Той получи почетен плакет, диплом и картина, като сподели, че не се радва на тази награда, защото тя задължение и отговорност да работи още-повече, за да я защити.
Д-р Гечев завършва висше образование във ВМИ - гр. Стара Загора – специалност медицина през 1989г. Във ВМИ гр. София придобива специалност "Физиотерапия, курортология и рехабилитация". През годините той не спира да се образова и усъвършенства, като придобива правоспособности като "Отоневрология", "Доплерова сонография","Обща медицина", "Мануален терапевт", "Патофизиология и лечение на болката", "Мануална вертебротерапия", "Ултразвук в медицината", "Главоболие, диагностика и терапевтични проблеми" и др.
Членства: Асоциация по Физикална и рехабилитационна медицина; Асоциация по мануална терапия на вертеброгенните заболявания на нервната система; Ротари клуб Казанлък.
Професионалното му развитие започва от лекар-ординатор при СКК "Павел баня"; началник отделение при "СБР – НК" ЕАД, филиал Павел баня; управител на Медицински център "Павел баня" ЕООД. В момента е Директор на "СБР – НК" ЕАД, филиал Павел баня.
 
Централният площад се оказа тесен за публиката и за хората, които се извиха вечерта на концерта с участието на фолклорните изпълнители Васко Лазаров и Ива Давидова.

Архив новини » - Ден на децата и „Централен Балкан“
Posted by SB on 2016/9/9 15:43:40 (337 reads )
Ден на децата беше посветен на и на Национален парк „Централен Балкан”, който освен че откри новия си офис в Павел баня, отбеляза и своята 25-годишнина разиграха викторина, свързана с парка, за
7 септември беше посветен на децата от Павел баня и Националния парк „Централен Балкан“. Парковата дирекция и община Павел баня отбелязаха 25-та годишнина от създаването на защитената територия. Празникът започна с официална церемония по откриване на местния офис на Парковата дирекция в курортния град. Лентата на новия обект прерязаха кметът на Община Павел баня - Станимир Радевски и директорът на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ - Генчо Илиев.
 В обръщението си към гостите, Генчо Илиев с благодарност подчерта усилията и подкрепата на администрацията на Павел баня за бързото реализиране на строежа. Това е място, където добри дошли са всички, каза още той. В новооткрития офис ще се предоставят административни услуги, свързани с ползването на природни ресурси в Парка. На разположение на учителите и учениците са множество образователни материали за животинското и растителното разнообразие, което дава възможност за провеждането на уроци и часове по природни науки. Деца от местната детска градина „Синчец“ поздравиха служителите на Парка със стихотворения за животни от дивата планина.
Вечерта на централния площад в Павел баня  Боби шоу забавлява децата с фокуси, закачки и загадки, и заедно с Диана Терзиева от Националния парк  представиха специална програма „ Да се запознаем - Национален парк Централен Балкан“, с много забавни истории, въпроси и награди.

Архив новини » - Отбелязахме Денят на Съединението
Posted by SB on 2016/9/9 15:35:47 (381 reads )
Денят на съединението 6 септември беше отбелязан в Павел баня с един прекрасен концерт на една прекрасна млада поп изпълнителка, финалистка в „Х фактор” Донна Бангьозова, след като кмета на общината Станимир Радевски изнесе приветствено слово по повод Денят на съединението. Водещ на събитието беше Боби шоу.

Архив новини » - "Културата на моя етнос" за 4 година в Горно Сахране
Posted by SB on 2016/9/7 11:25:21 (830 reads )
На 4 септември в с.Горно Сахране се проведе фестивала „Културата на моя етнос“. Началото му беше поставено преди 7 години в Павел баня, но от 4 години домакин на събитието е с.Горно Сахране. Идеята да се пренасочи там идва от факта, че в това село съжителстват хора от 5 етноса. Тук от години съществува каракачански състав, който винаги впечатлява публиката с умелото представяне на танците и бита на каракачаните. Тази година се насладихме на много турски танци, костюми, обичаи и песни, дошли както от далечните общини Дулово и Родопи, така също и от Казанлъшка и Павелбанска общини. Разбира се български танцови и певчески състави също не липсваха. Журито раздаде награди за индивидуални изпълнения, за вокални групи, за автентична носия, за танци, за най-малък участник и за най-възрастен. Най-малкият участник е Йоан Иванов от с.Долно Сахране – на 9 години, а най-възрастния – Лейля Кушкулиевана 87 години от с.Устина, общ. Родопи. Първо място и приза на фестивала грабна Танцова група „Капчици“ при читалището в с.Чернолик, община Дулово за обичая „Къносване“.
А ето и наградените във всички категории:
Индивидуални изпълнители:
 І място – Стефани Димитрова – НЧ „Отец Паисий 1905“ с.Горно Черковище
ІІ място – Хабибе Юметова – Певческа група „Златни гласове“ с.Устина, общ.Родопи
ІІІ място – Ресми Имам – с.Хаджидимитрово
Автентична носия:
Две първи награди – за с.Руйно, общ.Дулово и за с.Гюльовца, общ.Несебър
Вокални групи за български фолклор:
Две първи места -  за групите от с.Дуванлии и с.Тракия
ІІ място  спечели групата от с.Ясеново
ІІІ място за групата от с.Стакевци
Вокални групи за турски фолклор:
І място спечели групата от с.Руйно, общ.Дулово
ІІ място – групата от с.Черник, общ.Дулово
За танци бяха наградени:
І място – Група за автентичен фолклор от с.Капитановци, общ.Видин
ІІ място – групата от с.Черник, общ.Дулово

Архив новини » - "На хоро в Розовата долина" откри празниците на града
Posted by SB on 2016/9/7 11:23:26 (361 reads )
Празничната програма стартира на 3 септември с шестия празник „На хоро в розовата долина“, където участваха 11 танцови клубове от цялата страна. Всички те успяха да грабнат публиката и й предадоха настроението, с което танцуваха дори когато не бяха на сцената. Голяма част от танцьорите бяха млади хора, което е гаранция, че българския фолклор е жив.

Архив новини » - Пенс.клубове изпитват затруднения от намалените субсидии
Posted by SB on 2016/9/1 19:15:49 (374 reads )

Архив новини » - 46 човека са ползвателите на социални услуги по проект
Posted by SB on 2016/8/25 17:01:15 (564 reads )

Архив новини » - Кметът се срещна с посланици на бизнес форум
Posted by SB on 2016/8/11 14:56:12 (766 reads )
Кметът на община Павел баня беше домакин на бизнес-форум „Посланици по пътя на розата”, който се проведе на 10 август по инициатива на бившия зам.-министър на външните работи г-н Радион Попов, съвместно с община Павел баня и водещи бизнесмени и производители на рози, лавандула и етерични масла. На форума присъстваха посланиците на Азербайджан, Мароко, Судан, Китай, Палестина и Индонезия. Те изразиха задоволството си от поканата да присъстват на форума, изказаха приятни впечатления от Павел баня и района, и декларираха намерения за бъдещо съвместно сътрудничество. Гостите имаха възможността да разгледат най-новата и модерна розоварна в с. Асен, след което посетиха обекти на водещи фирми в Казанлък. Кметът на община Казанлък г-жа Галина Стоянова изпрати приветствие към форума.

« Предишна[1] 2 3 ... 23 Следваща »
Меню

  Евроинтеграция

  Страници на училища в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>


   Партньори