Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

 
Архив новини » - Приемат се документи за стипендии на студенти
Posted by SB on 2017/2/22 16:09:51 (510 reads )

Правилник и заявление

Заповед годишни стипендии

Заповед еднократни стипендии


Архив новини » - Ще се изплащат стипендиите за студенти от общината
Posted by SB on 2017/2/8 17:43:20 (467 reads )

След приемане на Бюджет 2017г. са изготвени заповедите за изплащане на стипендиите на студентите, които през 2016г. са кандидатствали по програмата "Стипендии за студентите на община Павел баня". Стипендиите ще се изплащат по банков път. Необходимо е всеки от финансираните студенти да се снабди с удостоверение за банкова сметка, което да представи на гл. счетоводител на общината г-жа Мима Бобева. Независимо от трудностите, които срещаме относно финансирането на тази програма такава ще има и през 2017г.

Списък на одобрените студенти първокурсници

Списък на одобрените студенти за месечни стипендии


Архив новини » - Ученици и пенсионери вече пътуват с намаление
Posted by SB on 2017/1/31 16:11:23 (367 reads )
 В резултат на приетия бюджет за 2017г., ученици и пенсионери с постоянен и/или настоящ адрес на територията на община Павел баня вече пътуват с 50% намаление.
 До издаване на нови карти за легитимация се пътува със старите или с копие от разпореждането за пенсия. 

Архив новини » - Обществена трапезария по проект през цялата 2017г.
Posted by SB on 2017/1/25 14:13:34 (390 reads )
                                  
 
ИНФОРМАЦИЯ
 
На 27.12.2016г. е подписан Договор №РД04-348/27.12.2016г. за изпълнение на проект за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария”, който е сключен от Изпълнителния директор на Фонд „Социална закрила” гр. София и кмета на Община Павел баня. Договорът е влязъл в сила от 01.01.2016г. и е със срок до 31.12.2017г.
Стойността на договора е 19964 лв. и включва предоставяне на обяд   - супа, основно ястие и хляб на 35 бенефициенти за 248 дни.
Потребители на социалната услуга „Обществена трапезария“ са лица отговарящи на следните критерии:
Ø Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;
Ø Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях,
Ø Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии / за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност /;
Ø Скитащи и бездомни деца и лица
Комисия определена със Заповед на Кмета на община Павел баня извърши оценка и подбор на потребителите на услугата. В комисията е включен представител на Дирекция „СП“ гр.Казанлък.
Ежедневно в рамките на работните дни в Домашен социален патронаж гр.Павел баня се приготвя топлия обяд. Менюто е съобразено с критериите и стандартите за хранене, съгласно изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му.
На трудноподвижните и лежащо- болни потребители и тези живеещи извън гр.Павел баня, храната се доставя по домовете.
На територията на Община Павел баня функционират следните видове социални услуги предоставяни в общността:
Ø Домашен социален патронаж в гр.Павел баня и село Габарево с капацитет 200 лица. Услугата е финансирана от общинския бюджет
Ø Дневен център за стари хора в село Манолово, който е държавно делегирана дейност с капацитет 30 потребители
Ø Личен асистент, социален асистент и домашен помощник предоставяни по проект финансиран по ОПРЧР схема „Независим живот“.
За по -вече информация  може да се обръщате на телефон 04361 34 82 или на адрес: гр.Павел баня ул. „Христо Ботев“ №8 , Общинска служба за социални услуги.

Архив новини » - Публично обсъждане на проекта за бюджет 2017
Posted by SB on 2016/12/29 9:58:40 (303 reads )
Във връзка с чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси Кметът на община Павел баня Станимир Радевски организира на 05.01.2017г. от 14 часа в зала Младост на Читалище „Напред 1903“ в град Павел баня публично обсъждане от местната общност на проекта за Бюджет 2017г. Всички изготвени проекти на материали и предложения може да се намерят на сайта на община Павел баня – Бюджет на община Павел баня – Проект за Бюджет 2017г.  

Архив новини » - Поздравителен адрес от Кмета на общината за 01.11
Posted by SB on 2016/10/31 16:19:50 (333 reads )

Архив новини » - Свещеноиконом Иван Тотунов чества своята 80-годишнина.
Posted by SB on 2016/10/31 14:25:12 (322 reads )
Кметът на община Павел баня Станимир Радевски награди свещеника с Почетен знак за изключителни заслуги и отдаденост на духовните дела и Светата църква, и активна гражданска позиция в обществения живот на община Павел баня.
Г-н Радевски изказва своята почит и уважение към достойният му житейски път, отдаден на Българската православна църква, на семейството и на обществото.”Вие повече от 50 години сте неизменно с нас, с нашите радости и с нашите болки. Вие носите в себе си духа на православното християнство и го предавате на Вашите миряни. Църквата „Рождество Богородично” в гр.Павел баня е образцова благодарение на Вашите грижи. Надявам се и вярвам, че ще продължите с добро физическо здраве, висок дух и оптимизъм по пътя на вярата, по пътя на просвещението в Светото Православие”, пише още в поздравителния адрес до юбиляря.

Архив новини » - Най-високи отличия от Световно първенство по карате-до
Posted by SB on 2016/10/19 15:22:23 (445 reads )
Кметът на община Павел баня Станимир Радевски посрещна и поздрави изявените каратисти от с.Габарево, братята Виктор и Ивайло Тисови, които спечелиха един златен и два бронзови медала в началото на месеца на Световно първенство, проведено в гр.Бургас. Виктор стана световен шампион в категория до 45 кг. и във втората си категория спечели бронзов медал, а Ивайло се закичи с бронзово отличие, от 1500 участника от 45 държави от  4 континента.
Г-н Радевски сподели за ролята на спорта в неговото развитие като личност, поздрави момчетата за високите отличия и им пожела бъдещи успехи и сбъдване на мечтите им. Той подчерта, че това е радост и гордост за всички жители на община Павел баня.
Виктор и Ивайло тисови тренират само от 2 години, а вече са носители на 26 медала и 5 купи. Това е чест и достойнство и на техния треньор Драгомил Иванов.

Архив новини » - Честит Ден на българската община
Posted by SB on 2016/10/12 14:22:02 (393 reads )

Архив новини » - Д-р Няголов е носителят на литературната награда
Posted by SB on 2016/10/10 11:08:02 (632 reads )
На 6 октомври 2016г. беше връчена литературната награда „Стефан Фурнаджиев”. Церемонията се състоя в с.Габарево – родното място на поета.
Организатори на тържеството бяха Община Павел баня и читалище „Обнова 1869” с.Габарево, които с топли встъпителни думи и стихове на поета Стефан Фурнаджиев приветстваха присъстващите творци и общественици.
 Кметът на община Павел баня Станимир Радевски  връчи петата награда „Стефан Фурнаджиев” 2016г. на лекаря, твореца и общественик Д-Р ДИМИТЪР НЯГОЛОВ за цялостно творчество.
Наградата е акт на признание и почит към приноса на Стефан Фурнаджиев за развитието на българската литература, по време на честване на годишнината от рождението на поета – 02 октомври.
Д-р Няголов благодари за наградата и обяви, че паричното й изражение в размер на 1000 лева ще дари на читалището и къщата-музей „Джананова къща”.


 

Архив новини » - Приемат се молби за социални услуги по проект
Posted by SB on 2016/10/3 16:08:29 (378 reads )

Архив новини » - Обществена трапезария от 1 октомври по проект
Posted by SB on 2016/9/27 11:13:06 (361 reads )
О Б Щ И Н А     П А В Е Л    Б А Н Я
 
УЛ. „OСВОБОЖДЕНИЕ“ №15
                                  
 
ИНФОРМАЦИЯ
 
На 12.09.2016г. е подписан Договор №РД04-228/12.09.2016г. за изпълнение на проект за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария”, който е сключен от Изпълнителния директор на Фонд „Социална закрила” гр. София и кмета на Община Павел баня. Периодът на  изпълнение от 01.10.2016г. до 31.12.2016г. и включва предоставянето на топъл обяд на 35 лица отговарящи на следните критерии:
 • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;
 • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях,
 • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност /;
 • Скитащи и бездомни деца и лица
Комисия определена със Заповед на Кмета на община Павел баня ще извърши оценка и подбор на потребителите на услугата. В комисията ще бъде включен представител на Дирекция „СП“ гр.Казанлък.
Ежедневно в рамките на работните дни в Домашен социален патронаж гр.Павел баня ще се раздава супа, основно ястие и хляб на всеки потребител. Менюто ще бъде съобразено с критериите и стандартите за хранене, съгласно изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му.
На трудноподвижните и лежащо- болни потребители и тези живеещи извън гр.Павел баня, храната ще се доставя по домовете.
На територията на Община Павел баня функционират следните видове социални услуги предоставяни в общостта:
Домашен социален патронаж
Дневен център за стари хора в село Манолово
Личен асистент, социален асистент и домашен помощник предоставяни по проект финансиран по ОПРЧР.
За по -вече информация  може да се обръщате на телефон 04361 34 82 или на адрес: гр.Павел баня ул. „Христо Ботев“ №8 , Общинска служба за социални услуги.

Архив новини » - Поздравителен адрес от Кмета на общината за 15 септември
Posted by SB on 2016/9/14 17:09:09 (301 reads )

Архив новини » - Отворена процедура по ОП Развитите на човешките ресурси
Posted by SB on 2016/9/12 17:46:55 (392 reads )
  На 16 септември 2016 г. от 10.30 ч., в зала „Младост“ на читалище „Напред“ в гр. Павел баня, Областен информационен център – Стара Загора ще проведе информационна среща за представяне на отворената процедура „Активно включване“ по ОПРЧР.
Експертите от центъра ще представят допустимите кандидати, дейностите, допустимите разходи, необходимите документи и начин на кандидатстване по процедурата.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.<o:p></o:p>

Архив новини » - Павел баня отпразнува своя празник
Posted by SB on 2016/9/9 15:49:07 (295 reads )
„Рождество Богородично” беше отбелязано подобаващо от едноименната църква и от гостите и гражданите на Павел баня. След тържествената света литургия в храма духовниците от Старозагорската епархия осветиха водата и празничния курбан, с пожелания за здраве, живот и Божия закрила. Кметът на общината Станимир Радевски също отправи своите благопожелания към всички и връчи годишната си награда. Тази година тя се връчва за тринадесети път и неин носител стана Д-р Йордан Георгиев Гечев – Директор на „СБР-НК” ЕАД филиал Павел баня за особени заслуги в развитието на балнеолечението и туризма в Павел баня. Той получи почетен плакет, диплом и картина, като сподели, че не се радва на тази награда, защото тя задължение и отговорност да работи още-повече, за да я защити.
Д-р Гечев завършва висше образование във ВМИ - гр. Стара Загора – специалност медицина през 1989г. Във ВМИ гр. София придобива специалност "Физиотерапия, курортология и рехабилитация". През годините той не спира да се образова и усъвършенства, като придобива правоспособности като "Отоневрология", "Доплерова сонография","Обща медицина", "Мануален терапевт", "Патофизиология и лечение на болката", "Мануална вертебротерапия", "Ултразвук в медицината", "Главоболие, диагностика и терапевтични проблеми" и др.
Членства: Асоциация по Физикална и рехабилитационна медицина; Асоциация по мануална терапия на вертеброгенните заболявания на нервната система; Ротари клуб Казанлък.
Професионалното му развитие започва от лекар-ординатор при СКК "Павел баня"; началник отделение при "СБР – НК" ЕАД, филиал Павел баня; управител на Медицински център "Павел баня" ЕООД. В момента е Директор на "СБР – НК" ЕАД, филиал Павел баня.
 
Централният площад се оказа тесен за публиката и за хората, които се извиха вечерта на концерта с участието на фолклорните изпълнители Васко Лазаров и Ива Давидова.

Архив новини » - Ден на децата и „Централен Балкан“
Posted by SB on 2016/9/9 15:43:40 (268 reads )
Ден на децата беше посветен на и на Национален парк „Централен Балкан”, който освен че откри новия си офис в Павел баня, отбеляза и своята 25-годишнина разиграха викторина, свързана с парка, за
7 септември беше посветен на децата от Павел баня и Националния парк „Централен Балкан“. Парковата дирекция и община Павел баня отбелязаха 25-та годишнина от създаването на защитената територия. Празникът започна с официална церемония по откриване на местния офис на Парковата дирекция в курортния град. Лентата на новия обект прерязаха кметът на Община Павел баня - Станимир Радевски и директорът на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ - Генчо Илиев.
 В обръщението си към гостите, Генчо Илиев с благодарност подчерта усилията и подкрепата на администрацията на Павел баня за бързото реализиране на строежа. Това е място, където добри дошли са всички, каза още той. В новооткрития офис ще се предоставят административни услуги, свързани с ползването на природни ресурси в Парка. На разположение на учителите и учениците са множество образователни материали за животинското и растителното разнообразие, което дава възможност за провеждането на уроци и часове по природни науки. Деца от местната детска градина „Синчец“ поздравиха служителите на Парка със стихотворения за животни от дивата планина.
Вечерта на централния площад в Павел баня  Боби шоу забавлява децата с фокуси, закачки и загадки, и заедно с Диана Терзиева от Националния парк  представиха специална програма „ Да се запознаем - Национален парк Централен Балкан“, с много забавни истории, въпроси и награди.

Архив новини » - Отбелязахме Денят на Съединението
Posted by SB on 2016/9/9 15:35:47 (316 reads )
Денят на съединението 6 септември беше отбелязан в Павел баня с един прекрасен концерт на една прекрасна млада поп изпълнителка, финалистка в „Х фактор” Донна Бангьозова, след като кмета на общината Станимир Радевски изнесе приветствено слово по повод Денят на съединението. Водещ на събитието беше Боби шоу.

Архив новини » - "Културата на моя етнос" за 4 година в Горно Сахране
Posted by SB on 2016/9/7 11:25:21 (759 reads )
На 4 септември в с.Горно Сахране се проведе фестивала „Културата на моя етнос“. Началото му беше поставено преди 7 години в Павел баня, но от 4 години домакин на събитието е с.Горно Сахране. Идеята да се пренасочи там идва от факта, че в това село съжителстват хора от 5 етноса. Тук от години съществува каракачански състав, който винаги впечатлява публиката с умелото представяне на танците и бита на каракачаните. Тази година се насладихме на много турски танци, костюми, обичаи и песни, дошли както от далечните общини Дулово и Родопи, така също и от Казанлъшка и Павелбанска общини. Разбира се български танцови и певчески състави също не липсваха. Журито раздаде награди за индивидуални изпълнения, за вокални групи, за автентична носия, за танци, за най-малък участник и за най-възрастен. Най-малкият участник е Йоан Иванов от с.Долно Сахране – на 9 години, а най-възрастния – Лейля Кушкулиевана 87 години от с.Устина, общ. Родопи. Първо място и приза на фестивала грабна Танцова група „Капчици“ при читалището в с.Чернолик, община Дулово за обичая „Къносване“.
А ето и наградените във всички категории:
Индивидуални изпълнители:
 І място – Стефани Димитрова – НЧ „Отец Паисий 1905“ с.Горно Черковище
ІІ място – Хабибе Юметова – Певческа група „Златни гласове“ с.Устина, общ.Родопи
ІІІ място – Ресми Имам – с.Хаджидимитрово
Автентична носия:
Две първи награди – за с.Руйно, общ.Дулово и за с.Гюльовца, общ.Несебър
Вокални групи за български фолклор:
Две първи места -  за групите от с.Дуванлии и с.Тракия
ІІ място  спечели групата от с.Ясеново
ІІІ място за групата от с.Стакевци
Вокални групи за турски фолклор:
І място спечели групата от с.Руйно, общ.Дулово
ІІ място – групата от с.Черник, общ.Дулово
За танци бяха наградени:
І място – Група за автентичен фолклор от с.Капитановци, общ.Видин
ІІ място – групата от с.Черник, общ.Дулово

Архив новини » - "На хоро в Розовата долина" откри празниците на града
Posted by SB on 2016/9/7 11:23:26 (295 reads )
Празничната програма стартира на 3 септември с шестия празник „На хоро в розовата долина“, където участваха 11 танцови клубове от цялата страна. Всички те успяха да грабнат публиката и й предадоха настроението, с което танцуваха дори когато не бяха на сцената. Голяма част от танцьорите бяха млади хора, което е гаранция, че българския фолклор е жив.

Архив новини » - Пенс.клубове изпитват затруднения от намалените субсидии
Posted by SB on 2016/9/1 19:15:49 (308 reads )

Архив новини » - 46 човека са ползвателите на социални услуги по проект
Posted by SB on 2016/8/25 17:01:15 (491 reads )

Архив новини » - Кметът се срещна с посланици на бизнес форум
Posted by SB on 2016/8/11 14:56:12 (700 reads )
Кметът на община Павел баня беше домакин на бизнес-форум „Посланици по пътя на розата”, който се проведе на 10 август по инициатива на бившия зам.-министър на външните работи г-н Радион Попов, съвместно с община Павел баня и водещи бизнесмени и производители на рози, лавандула и етерични масла. На форума присъстваха посланиците на Азербайджан, Мароко, Судан, Китай, Палестина и Индонезия. Те изразиха задоволството си от поканата да присъстват на форума, изказаха приятни впечатления от Павел баня и района, и декларираха намерения за бъдещо съвместно сътрудничество. Гостите имаха възможността да разгледат най-новата и модерна розоварна в с. Асен, след което посетиха обекти на водещи фирми в Казанлък. Кметът на община Казанлък г-жа Галина Стоянова изпрати приветствие към форума.

Архив новини » - Кметът на общината поздрави Недялко Несторов
Posted by SB on 2016/8/8 16:56:00 (356 reads )

Архив новини » - Общината ще раздаде контейнери и кофи за смет
Posted by SB on 2016/8/2 10:04:50 (485 reads )
До края на м. август община Павел баня ще раздаде на жителите на общината 600кофи за смет и 60 контейнера на стойност 55 000 лева.
Към 31 юли 2016 година събраната Такса битови отпадъци за 2016година за община Павел баня е 292 354,00лева или 59,21% от облога за 2016година.
С най-висока събираемост по населени места са с. Скобелево /79,8%/, град Павел баня /64%/ и с. Тъжа и с. Осетеново /59,3%/. Най-ниска е събираемостта в с. Александрово /44%/ и в с. Асен / 45%/.
Като абсолю
тна сума най-големият приход досега за 2016г. е в град Павел баня – 148 724,74лева.
Недоборът за община Павел баня за минали години е общо 216 000,00лева, като досега са събрани 20%. Още от 2011година община Павел баня събира данъците си със частен съдебен изпълнител.
За дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване за 2016г. община Павел баня е предвидила 525 000лева. 193 000лева от тях се внасят директно в сметките на община Павел баня в РИОСВ за т.н. отчисления, като само останалата част от сумата се използва за финансиране на сметосъбирането. Само за „излизането“ на един тон отпадъци от община Павел баня до сметището в град Казанлък / Претоварна станция / се заплащат отчисления над 60лева. За един ден община Павел баня извозва над 12 тона отпадъци.
Изходът е да се намалят количествата отпадъци, а това става единствено чрез разделно сметосъбиране и системи за компостиране на растителните отпадъци и домашно компостиране / . Това е единственият изход да се спре плащането на отчисления и да не се повишава драстично през следващите години Такса битови отпадъци.

Архив новини » - 7 проекта за над 25 млн. лв. ще внесе общината
Posted by SB on 2016/7/29 16:45:23 (569 reads )
Общинска администрация на община Павел баня от началото на 2016г. е подготвила за финансиране 7 проекта на стойност 25 535 000лева. Сред тях са 4 проекта, които Кметът на общината Станимир Радевски ще внесе за финансиране в Държавен фонд „Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Приемът на проектни предложения по Подмярка 7.2 на Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ ще стартира в средата на м. септември и ще продължи един месец. Готови са инвестиционните проекти:
- „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Скобелево, Асен, Горно Сахране и Долно Сахране“;
- „Реконструкция на улична мрежа в град Павел баня“;
- „Рехабилитация на четвъртокласен общински път SZR 1131 / ІІ-56, Шипка – Павел баня / - Асен – Скобелево“;
 - „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи СМР в общинска образователна инфраструктура – ЦДГ „Синчец“, град Павел баня и ЦДГ „Радост“, с Осетеново, община Павел баня“.
                Проектът Доизграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на град Павел баня“ на стойност 4,5млн. лева е внесен за одобрение в ПУДООС на МОСВ. Готов е и инвестиционният проект „Рехабилитация и реконструкция на ул. Роза в град Павел баня на стойност 4,8млн. лева.

Архив новини » - Предстои ремонт на читалището в с.Манолово
Posted by SB on 2016/7/13 11:58:46 (363 reads )
Кметът на община Павел баня Станимир Радевски подписа Споразумение с Министерството на труда и социалната политика за извършване на текущ ремонт на читалище „Михал Захариев” с. Манолово по Проект „Красива България”. Стойността на обекта е 52 966 лева.

Архив новини » - Мониторинг на предоставяните социални услуги
Posted by SB on 2016/7/7 12:48:52 (414 reads )

Архив новини » - Успешна среща по въпросите на образованието
Posted by SB on 2016/7/4 11:58:35 (385 reads )
 

Много успешна среща се състоя през изминалата седмица в община Павел баня, организирана от ръководството на общината, във връзка с влизане в сила от 1 август 2016г. на новия Закон за предучилищното и училищното образование. Среща си дадоха всички страни, заети с организацията на училищното и предучилищното образование – лично началника на Регионалния инспекторат по образованието г-жа Татяна Димитрова със своя екип от експерти присъства на срещата и те участваха в представянето на основните промени в системата на образованието и в проведената след това дискусия. Присъстваха всички директори на детски градини и училища, Председателят на Общински съвет Г-н Шендоан Халит и Г-жа Недка Кавръкова – Председател на постоянната комисия по образование на Общински съвет. Срещата уважиха и кметовете на с. Турия, с. Долно Сахране и с. Габарево.<o:p></o:p>

В краткото си резюме по основите промени в организацията на предучилищното и училищно образование Зам. Кметът на общината Йордана Енева определи като важни и образователните стандарти и подзаконови нормативни актове, които през следващия месец предстои да издадат Министерски съвет и МОН. Г-жа Таня Иванова – общинския експерт по образование представи с точни числа следващата учебна 2016/2017година, като основен извод при последвалата дискусия беше изводът, че очевидно предстоят промени в структурата и броя на паралелките и групите в училищата и в детските градини. <o:p></o:p>

Съгласно новият ЗПУО на Общински съвет предстои да приеме през следващите два месеца решенията за средищните училища, за това дали ще има маломерни паралелки, както и редица нови Наредби, които са определени новия Закон. Председателят на Общински съвет гарантира, че Общински съвет независимо от летния период навреме ще разглежда и ще взема решения по предложените проекти, касаещи новата организация на предучилищното и училищното образование. <o:p></o:p>


Архив новини » - Успешно представяне на хор "Тодор Мазаров" в Харманли
Posted by SB on 2016/6/21 11:39:59 (447 reads )
Десетилетие с „ХАРМОНИЯ”
 
„ХАРМОНИЯ и благост, разлята е край нас.
В живота си за радост да пеем всеки час!”
С тези думи в превод на Елисавета Багряна и музика на Волфганг Амадеус Моцарт в 18.30ч. на 11 юни 2016г. хор „Тодор Мазаров” откри третата заключителна концертна вечер на юбилейния Десети международен фестивал „Хармония” в град Харманли. Песента „Певец” на Моцарт бе целенасочено изпълнена като първа песен от концертната програма на хор „Тодор Мазаров” при НЧ „Напред”- 1903 град Павел баня, специален поздрав към организаторите и инициаторите дали името на фестивала „Хармония”.
Хор „Тодор Мазаров” с диригенти Иван Поров и Полина Христова, на рояла Теодора Порова, изпълни още „Лека нощ” на Брамс, „Я в Россию влюблен” музика Матвиенко, текст Шаганов/позната още като „Конь”/ и „Хубава си моя горо”. Заслужени аплодисменти получи песента „Пие йезу” на Ендрю Лойд Уебър, изпълнена от председателя на хора Тодор Бошнаков. Интересно е, че г-н Бошнаков има родословна връзка с патрона на хора, „Железният български глас” Тодор Мазаров.
Преди концертната изява домакините запознаха публиката с престижните отличия носени от хоровия състав - Почетния знак на Президента на България; Почетния знак на Павел баня; Международен диплом от „Балкански хоров форум”, връчен лично от Председателя на Европейския хоров съюз; златните медали от проведените в миналото Републикански фестивали и др. Подчертано бе участието на хора в Първия фестивал „Хармония” през 2007г.
Ето какво разказва вдъхновителят на фестивала Генчо Дончев, който е и Председател на хор „Славей” от Харманли:
„Идеята за Международния хоров фестивал „Хармония” възникна сред членовете на сдружение „Славей 1896” през 2006г. В началото скептиците преобладаваха. Дали е по силите ни да организираме такъв форум? Ще имаме ли достатъчно публика? Как ще привлечем чуждестранни хорове? Какво ще им покажем в Харманли и региона? Как ще се финансираме? Не е ли по-разумно да се откажем…..
Решихме да приемем предизвикателството. Вярвахме в старите културни традиции на нашия град. Нали нашите предци са започнали читалищна дейност още в 1870г. А хор „Славей” е имал своите първи репетиции в далечната 1896г. Нали от Харманли са произлезли много музикални величия.
Неусетно отминава времето и фотоизложбата „Десетилетие с „Хармония” показва пътя на фестивала.  Днес ентусиастите са значително повече.”
Международният хоров фестивал „Хармония” вече е неделима част от културния календар на Министерството на културата на Република България и е отбелязан в световния хоров портал Chorlnet. Всяка година той се провежда под патронажа на Кмета на Община Харманли със съдействието на Настоятелството на НЧ „Дружба” и сдружение „Славей 1896”. Фестивалът тази година бе от 09 до 11 юни. Домакините го откриха с оперетата „Царицата на чардаша” от Имре Калман. Участва хор „Славей”, камерен оркестър от Старозагорската опера, балетна формация „Ритъм”, на рояла Галина Терзиева
Освен хор „Тодор Мазаров” във фестивала взе участие хор „Петко Стайнов” от Казанлък с диригент Младен Станев. Юбилейният фестивал завърши с бляскавите изпълнения на хора при Държавна опера Стара Загора отново под диригентството на Станев.
До тук за десет фестивала в Харманли, своите художествени достойнства показаха 53 хора с 1450 участници. Двадесет са формациите от чужбина/ от 12 държави/. Юбилейният фестивал премина при много добра организация. Всички състави получиха Плакет и Диплом за отлично представяне. Фестивалът бе закрит с тържествена заря. Този форум дава възможност за съпреживяване на отделните изпълнения между съставите. Той е кауза за хористи и диригенти, място където могат да се обменят идеи и контакти, място където възникват нови мечти!
Иван Поров - диригент на хор „Тодор Мазаров”
 
 

Архив новини » - Празника на черешата събра стотици хора в Габарево
Posted by SB on 2016/6/21 11:37:58 (423 reads )
И тази година отбелязахме празника на черешата в с. Габарево. Макар, че тазгодишната реколта е изключително слаба заради дъждовете и градушките, габаревци все пак успяха да почерпят гостите си с череши, традиционното черешово сладко и още много кулинарни вкусотии. Черешовото топче и звъна на кукерските хлопки оповестиха началото на празника. Концертна програма изнесе представителен танцов ансамбъл „Детелини”, а оркестър „Славяни” от Стара Загора забавлява присъстващите до късните часове в събота вечер, когато небето над селото беше огряно от пищна заря. В неделя най-малките събираха лакомства в центъра на Габарево, разпръснати от делта планер.

« Предишна[1] 2 3 ... 23 Следваща »
Меню

  Евроинтеграция

  Страници на училища в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>


   Партньори