Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

 
Предстоящи събития » Заседание на ОбС на община Павел баня на 25.10.2018 г.
Posted by SB on 2018/10/18 17:46:11 (73 reads )
Заседание на ОбС на община Павел баня на 25.10.2018 г.

Предстоящи събития » - Литературна награда "Стефан Фурнаджиев"
Posted by SB on 2018/9/3 14:44:55 (1361 reads )

Покана

Статут

Апликационна форма


Меню

  Евроинтеграция

  Страници на училища в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>


   Партньори