Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

 
Предстоящи събития » Заседание на ОбС на община Павел баня на 30.08.2018 г.
Posted by SB on 2018/8/16 15:44:43 (107 reads )
Заседание на ОбС на община Павел баня на 30.08.2018 г.

Предстоящи събития » - Обществено обсъждане на отчета за Бюджет 2017
Posted by SB on 2018/8/14 11:33:00 (151 reads )

Меню

  Евроинтеграция

  Страници на училища в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>


   Партньори