Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

 
Предстоящи събития » - Заседание на ОбС на община Павел баня на 30.05.2019 г.
Posted by SB on 2019/5/21 18:45:30 (23 reads )
Заседание на ОбС на община Павел баня на 30.05.2019 г.

Предстоящи събития » - Избор на Царица Роза Павел баня 2019
Posted by SB on 2019/5/9 16:59:49 (170 reads )

Пътят на отпадъка

Меню

  Евроизбори 2019

  Евроинтеграция

  Страници на училища в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>


   Партньори