Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
--Т » Ремонт пътна мрежа по 4 позиции - Отваряне на ценовите оферт
Posted by SB on 2014/6/26 13:12:08 (2368 reads )
Ремонт пътна мрежа по 4 позиции - Отваряне на ценовите оферти

--Т » Ремонт четвъртокласна... - Разяснения по документацията 4
Posted by SB on 2014/6/26 13:10:22 (2292 reads )
Ремонт четвъртокласна... - Разяснения по документацията 4

--Т » Доставка на миещи, санитарни и дезинфекционни материали
Posted by SB on 2014/6/23 19:59:30 (2323 reads )

Публична покана

Документация

Описание по позиции

 --Т » Ремонт четвъртокласна... - Разяснения по документациятя 3
Posted by SB on 2014/6/23 19:41:28 (2187 reads )
Ремонт четвъртокласна пътна мрежа, финансиран по ПРСР - Разяснения по документацията 3

--Т » Ремонт четвъртокласна...-Разяснения по документацията 2
Posted by SB on 2014/6/19 20:20:38 (2379 reads )

Ремонт четвъртокласна пътна мрежа, финансиран по ПРСР - Разяснения по ддокументацията 2


--Т » Ремонт четвъртокласна...-Разяснения по документацията 1
Posted by SB on 2014/6/16 18:40:14 (2728 reads )

Ремонт четвъртокласна пътна мрежа, финансиран по ПРСР  - Разяснения по ддокументацията 1  

--Т » Ремонт четвъртокласна пътна мрежа, финансиран по ПРСР
Posted by SB on 2014/5/28 14:21:46 (2660 reads )

Решение

Обявление

Документация

Проект 1

Проект 2


--Т » Ремонт пътна мрежа по 4 позиции
Posted by SB on 2014/5/15 15:55:39 (2481 reads )

Решение

Обявление

Приложение


--Т » Отчет за изпълнение на план графика на общ. поръчки за 2013г
Posted by SB on 2014/4/16 10:34:44 (2352 reads )
Отчет за изпълнение на план графика на обществените поръчки за 2013г.

--Т » План-график на обществените поръчки за 2014г.
Posted by SB on 2014/4/1 10:21:50 (2645 reads )
План-график  на обществените поръчки за 2014г.

--Т » Официален сайт на Агенцията по обществени поръчки
Posted by SB on 2010/8/18 18:12:20 (4484 reads )

« Предишна1 [2] Следваща »
Пътят на отпадъка

Меню

  Евроинтеграция

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>


   Партньори