Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
Местни 2019 » Протокол от допитване за кметски наместник с. Турия
Posted by SB on 2020/1/13 12:11:26 (53 reads )

Протокол от допитване за кметски наместник с. Турия


Местни 2019 » Списък на заличените лица 2 тур
Posted by SB on 2019/10/29 13:08:26 (122 reads )
Списък на заличените лица 2 тур

Местни 2019 » Списък на заличените лица
Posted by SB on 2019/10/16 10:25:48 (180 reads )

Списък на заличените лица от избирателните списъци


Местни 2019 » Заповед за образуване на подвижни избирателни секции
Posted by SB on 2019/10/12 19:55:00 (127 reads )

Заповед за образуване на подвижни избирателни секции


Местни 2019 » Покана консултации за ПСИК
Posted by SB on 2019/10/7 17:15:48 (125 reads )

Покана за консултации за състава на подвижната секционна избирателна комисия


Местни 2019 » Места за поставяне на агитационни материали
Posted by SB on 2019/9/27 18:50:42 (132 reads )

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали


Местни 2019 » Разяснителни клипове и банери за изборите
Posted by SB on 2019/9/25 11:43:09 (149 reads )
 

По повод предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Централната избирателна комисия изработи 30-секундни видео клипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите и банери с водещ линк към официалната страница на ЦИК, с публикувана подробна информация относно изборите.

Видео клиповете и банерите могат да бъдат споделяни свободно и са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел „Разяснителна кампания"

 

https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/video
https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/banners

Централната избирателна комисия ежедневно актуализира секция разяснителна кампания за предстоящите избори и публикува нови материали по темата. Предстои да издаде и дигитални брошури за избиратели, които ще са достъпни за разпространение.

 


Местни 2019 » Съобщение за гласуване с подвижна урна
Posted by SB on 2019/9/25 10:01:52 (159 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
----------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94
 
 
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
 
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
У В Е Д О М Я В А
 
ИЗБИРАТЕЛИТЕ С  трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, че в срок до 12.10.2019 г. /вкл./ могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна урна /Приложение № 17-МИ/.
Заявленията се подават в кметствата, кметските наместничества, общинска администрация или на e-mail: esgraonpb@gmail.com 

Местни 2019 » Съобщение за гласуване по настоящ адрес
Posted by SB on 2019/9/25 9:59:07 (171 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
----------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94
 
 
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
 
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
У В Е Д О М Я В А
 
ИЗБИРАТЕЛИТЕ С НАСТОЯЩ АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА КЪМ 26.04.2019 г. , че в срок до 12.10.2019 г. /вкл./ могат да заявят да бъдат вписани в избирателния списък на секцията по настоящия си адрес /Приложение № 13-МИ/.
Заявленията се подават в кметствата, кметските наместничества, общинска администрация или на e-mail: esgraonpb@gmail.com 

Местни 2019 » Съобщение относно избори за кметове на кметства
Posted by SB on 2019/9/12 16:12:16 (389 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
----------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94
 
 
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
У В Е Д О М Я В А,
 
че избори за кметове на кметства се произвеждат само в тези населени места, които към датата на обнародване на Указа на президента                   (16.07.2019 г) за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл.16, т.1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България.
 
ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ  СА:
 
С.АЛЕКСАНДРОВО          
С.АСЕН                  
С.ГАБАРЕВО              
С.ГОРНО САХРАНЕ         
С.ДОЛНО САХРАНЕ         
С.МАНОЛОВО              
С.ОСЕТЕНОВО             
С.СКОБЕЛЕВО             
С.ТЪЖА                  
С.ТЪРНИЧЕНИ             
 

Местни 2019 » Покана за консултации за СИК
Posted by SB on 2019/9/12 10:13:40 (533 reads )

Покана за провеждане на консултации за състава на секционните избирателни комисии


Местни 2019 » Избирателни списъци
Posted by SB on 2019/9/11 17:30:28 (244 reads )
Избирателни списъци

Местни 2019 » Места за обявяване на избирателните списъци
Posted by SB on 2019/9/10 10:19:19 (149 reads )
Заповед - Места за обявяване на избирателните списъци

Местни 2019 » Покана за провеждане на консултации за състава на ОИК
Posted by SB on 2019/8/12 18:00:57 (222 reads )

Покана за провеждане на консултации за състава на ОИК

Декларация от член на ОИК - ИЗТЕГЛИ!


Местни 2019 » Заповед за образуване на избирателни секции
Posted by SB on 2019/6/9 10:58:00 (180 reads )

Заповед за образуване на избирателни секции


Пътят на отпадъка

Меню

  Евроинтеграция

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>


   Партньори