Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

 
Процедури по ЗОП » ОП-2019-5 - Доставка на горива за автомобили - 2019г.
Posted by SB on 2019/2/28 12:05:00 (25 reads )
Решение, публикувано на 28.02.2019г.

Процедури по ЗОП » ОП-2019-4 - Доставка на нетна ел. енергия - 2019г.
Posted by SB on 2019/2/27 13:20:00 (39 reads )

Решение, публикувано на 27.02.2019г.

Обявление, публикувано на 27.02.2019г.

Документация и образци, публикувано на 27.02.2019г.


Процедури по ЗОП » ОП-2019-3 - Доставка на хранителни продукти за 2019 година
Posted by SB on 2019/2/14 17:30:00 (57 reads )

Решение, публикувано на 14.02.2019г.

Обявление, публикувано на 14.02.2019г.

Документация и образци, публикувано на 14.02.2019г.

Разяснения по документацията, публикувано на 27.02.2019г


Процедури по ЗОП » ОП-2019-2 -Строителен надзор "Реконстр. на водопр.мрежа ПРСР
Posted by SB on 2019/2/8 16:45:00 (128 reads )
 

Решение, публикувано на 08.02.2019г.

Обявление, публикувано на 08.02.2019г.

Документация , публикувано на 08.02.2019г.

Образци на документи, публикувано на 08.02.2019г.


Процедури по ЗОП » ОП-2019-1-Реконстр. на водопр. мрежа в рамките на ПРСР
Posted by SB on 2019/2/7 12:23:00 (265 reads )

Решение, публикувано на 07.02.2019г.

Обявление, публикувано на 07.02.2019г.

Документация , публикувано на 07.02.2019г.

Образци на документи, публикувано на 07.02.2019г.

Инвестиционен проект, публикувано на 07.02.2019г.

Разяснение по документация, публикувано на 28.02.2019г.

Разяснение по документация, публикувано на 05.03.2019г.

Разяснение по документация, публикувано на 05.03.2019г.

Разяснение по документация, публикувано на 05.03.2019г.

Съобщение за постъпила жалба, публикувано на 06.03.2019г.

Съобщение за постъпила жалба, публикувано на 11.03.2019г.

Съобщение за спиране на процедурата, чл. 203 от ЗОП, публикувано на 13.03.2019г.

Информация за обжалване АОП, публикувано на 13.03.2019г.


Процедури по ЗОП » ОП-2018-3-Ремонт/възстановяване на улична/пътна мрежа
Posted by SB on 2018/7/6 12:23:00 (434 reads )

Решение, публикувано на 06.07.2018г

Обявление, публикувано на 06.07.2018г

ЕЕДОП, публикуван на 06.07.2018г

Документация, публикувана на 06.07.2018г

Образци на документи, публикувана на 06.07.2018г

Решение за одобряване на обявление за изменение, публикувано на 25.07.2018г

Уведомление за промяна, публикувано на 25.07.2018г

Разяснение по питане 1, публикувано на 25.07.2018г

Протокол на комисията, публикуван на 31.10.2018г

Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител, публикувано на 31.10.2018г

Обявление за сключен договор, публикувано на 03.12.2018г

Договор, публикуван на 03.12.2018г

Приложение 1 към Договор, публикувано на 03.12.2018г

Приложение 2 и 3 към Договор, публикувано на 03.12.2018г


Процедури по ЗОП » ОП-2018-2 - Обществен превоз на пътници
Posted by SB on 2018/5/22 11:58:00 (431 reads )

Решение, публикувано на 22.05.2018г

Обявление, публикувано на 22.05.2018г

Съобщение за публикуване в Официален вестник на ЕС, публикувано на 23.05.2018г.

Документация, публикувана на 23.05.2018г.

ЕЕДОП, публикуван на 23.05.2018г.

Приложение към ценова оферта, публикувано на 23.05.2018г.

Протокол №1 на комисията, публикуван на 16.07.2018г.

Отваряне на ценови оферти, публикувано на 01.08.2018г.

Доклад на комисията, публикуван на 21.08.2018г.

Решение за избор на изпълнител, публикувано на 21.08.2018г.

Договор, публикуван на 21.09.2018г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 21.09.2018г.


Процедури по ЗОП » ОП-2018-1 - Доставка на ел. енергия - 2018г.
Posted by SB on 2018/1/8 13:31:00 (637 reads )

Решение, публикувано на 08.01.2018г.;

Обявление, публикувано на 08.01.2018г.;

Документация и образци, публикувана на 08.01.2018г.;

Енергиен доклад, публикуван на 08.01.2018г.;

Протокол на комисията, публикуван на 07.02.2018г.;

Уведомление за отваряне на ценови оферти, публикувано на 14.02.2018г.;

Доклад и протоколи, публикувани на 08.03.2018г.

Решение, публикувано на 08.03.2018г.

Договор с приложения, публикуван на 10.04.2018г.

Информация АОП за възложена поръчка, публикувана на 10.04.2018г.


Процедури по ЗОП » ОП-2017-4 - Доставка на горива за автомобилите - 2018г.
Posted by SB on 2017/12/29 9:37:00 (872 reads )
 

Решение, публикувано на 29.12.2017г.

Обявление, публикувано на 29.12.2017г.

Образци на документи, публикувано на 29.12.2017г..

Протокол на комисията, публикуван на 26.01.2018г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти, публикувано на 26.01.2018г.

Доклад на комисията с приложени протоколи, публикуван на 05.02.2018г.

Решение за класиране, публикувано на 05.02.2018г.

Договор, публикуван на 16.04.2018г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 16.04.2018г.


Процедури по ЗОП » ОП-2017-3 - Доставка на хранителни продукти за 2018г.
Posted by SB on 2017/12/20 14:52:00 (819 reads )

Решение, публикувано на 20.12.2017г.

Обявление, публикувано на 20.12.2017г.

Документация, публикувано на 20.12.2017г..

Протокол 1, публикуван на 05.02.2018г.

Отваряне на ценови оферти, публикувано на 14.02.2018г.

Протоколи, публикувани на 08.03.2018г.

Решение, публикувано на 08.03.2018г.

Решение 2, публикувано на 05.04.2018г.

Договор по позиция 1, публикуван на 17.04.2018г.

Обявление АОП за възложена поръчка позиция 1, публикувано на 17.04.2018г.

Договор по позиция 2, публикуван на 17.04.2018г.

Обявление АОП за възложена поръчка позиция 2, публикувано на 17.04.2018г.

Договор по позиция 3, публикуван на 26.04.2018г.

Обявление АОП за възложена поръчка позиция 3, публикувано на 26.04.2018г.

Договор по позиция 4, публикуван на 26.04.2018г.

Обявление АОП за възложена поръчка позиция 4, публикувано на 26.04.2018г.

Договор по позиция 5, публикуван на 26.04.2018г.

Обявление АОП за възложена поръчка позиция 5, публикувано на 26.04.2018г.


Процедури по ЗОП » ОП-2017-2А - Доставка на ел. енергия
Posted by SB on 2017/11/1 10:40:00 (797 reads )

Решение, публикувана на 01.11.2017г.;

Обявление, публикувано на 01.11.2017г.;

Документация и образци, публикувана на 01.11.2017г.;

Енергиен доклад, публикуван на 01.11.2017г.;

Отваряне на ценови оферти, публикувано на 29.11.2017г.;

Протоколи, публикувано на 13.12.2017г.;

Решение за прекратяване, публикувано на 13.12.2017г.;

Информация АОП, публикувано на 09.05.2018г.;


Процедури по ЗОП » ОП-2017-2-Рамково споразумение ЦОПО-Доставка на ел. енергия
Posted by SB on 2017/8/29 13:58:47 (670 reads )

Информация, публикувана на 29.08.2017г.

Решение за прекратяване, публикувано на 16.10.2017г.


Процедури по ЗОП » ОП-2017-1 - Доставка на горива за автомобилите - 2017г
Posted by SB on 2017/1/18 14:25:00 (1207 reads )

ОП - 2017 - 1 - Доставка на горива за автомобилите на община Павел баня - 2017г.

Решение, публикувано на 18.01.2017г.

Обявление, публикувано на 18.01.2017г.

Указания, публикувано на 18.01.2017г..

Образци на документи, публикувано на 18.01.2017г..

Уведомление за отваряне на ценови оферти, публикувано на 20.02.2017г.

Доклад на комисията, публикуван на 07.03.2017г.

Протокол 1 на комисията, публикуван на 07.03.2017г.

Протокол 2 на комисията, публикуван на 07.03.2017г.

Решение за избор на изпълнител, публикувано на 08.03.2017г.

Договор публикуван на 18.04.2017г.

Информация за сключен договор публикувана на 25.04.2017г.

Обявление за изпълнен договор публикувано на 16.05.2018г.

Протокол за възстановена гаранция, публикуван на 17.05.2018г.


Процедури по ЗОП » ОП-2016-7 - Закриване на старо депо за ТБО на община П. баня
Posted by SB on 2016/12/28 12:38:00 (1703 reads )

Решение, публикувано на 28.12.2016г.

Обявление, публикувано на 28.12.2016г.

Документация, публикувано на 28.12.2016г..

ПРОЕКТ, публикувано на 28.12.2016г..

1-1

1-2

1-3

2-1

2-2

2-3

Разяснение 1, публикувано на 16.01.2017г.

Разяснение 2, публикувано на 23.01.2017г.

Разяснение 3, публикувано на 23.01.2017г.

Протокол 1, публикуван на 02.03.2017г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 12.05.2017г.;

Протокол 2, публикуван на 30.05.2017г.

Протокол 3, публикуван на 30.05.2017г.

Решение, публикувано на 30.05.2017г.

Договор, публикуван на 28.07.2017г.

Обявление АОП за сключен договор, публикувано на 28.07.2017г.


Процедури по ЗОП » ОП-2016-6 - Доставка на хранителни продукти за 2017г.
Posted by SB on 2016/12/19 8:23:00 (1170 reads )

Решение, публикувано на 19.12.2016г.

Обявление, публикувано на 19.12.2016г.

Документация, публикувано на 19.12.2016г..

Протокол 1, публикуван на 01.02.2017г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 20.02.2017г.

Протокол 2, публикуван на 22.03.2017г.

Протокол 3, публикуван на 22.03.2017г.

Доклад на комисията, публикуван на 22.03.2017г.

Решение на Възложителя, публикувано на 22.03.2017г.

Решение 2 на Възложителя, публикувано на 19.04.2017г.

Договор по позиция №1, публикуван на 28.04.2017г.

Договор по позиция №2, публикуван на 28.04.2017г.

Договор по позиция №4, публикуван на 28.04.2017г.

Договор по позиция №5, публикуван на 28.04.2017г.

Информация АОП сключени договори, публикуванa на 28.04.2017г.

Договор по позиция №3, публикуван на 05.06.2017г.

Информация АОП за сключен договор, публикуванa на 05.06.2017г.

Обявление за изпълнен договор по позиция №1, публикувано на 11.05.2018г.

Обявление за изпълнен договор по позиция №2, публикувано на 11.05.2018г.

Обявление за изпълнен договор по позиция №3, публикувано на 11.05.2018г.

Обявление за изпълнен договор по позиция №4 публикувано на 11.05.2018г.

Обявление за изпълнен договор по позиция №5, публикувано на 11.05.2018г.

Протокол възстановени гаранции, публикуван на 13.06.2018г.


Пътят на отпадъка

Меню

  Евроинтеграция

  Страници на училища в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>


   Партньори