Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

 
Събиране на оферти с обява » ОБ-2019-5 - Доставка на дърва, въглища, пелети
Posted by SB on 2019/6/18 15:51:00 (40 reads )

Обява, публикувано на 18.06.2019г.

Технически спецификации, публикувано на 18.06.2019г.

Образци на документи, публикувано на 18.06.2019г.

Договор по позиция 1, публикуван на 18.06.2019г.

Договор по позиция 2, публикуван на 18.06.2019г.

Договор по позиция 3, публикуван на 18.06.2019г.

Информация за удължаване срока за оферти. публикувано на 02.07.2019г.


Събиране на оферти с обява » ОБ-2019-4-Услуга с машини с водач за нуждите на общината
Posted by SB on 2019/2/22 14:04:00 (165 reads )

Покана, публикувана на 22.02.2019г.;

Технически спецификации, публикувано на 22.02.2019г.;

Образци на документи, публикувано на 22.02.2019г.;

Образец на договор , публикувано на 22.02.2019г.;

Удължаване на срока за подаване на оферти, публикувано на 07.03.2019г.;

Протокол на комисията, публикувано на 15.03.2019г.;

Договор, публикуван на 03.04.2019г.;


Събиране на оферти с обява » П-2019-1-Авторски надзор
Posted by SB on 2019/2/19 19:19:06 (125 reads )

Покана, публикувана на 19.02.2019г.;

Технически спецификации, публикувано на 19.02.2019г.;

Образци на документи, публикувано на 19.02.2019г.;

Образец на договор , публикувано на 19.02.2019г.;

Протокол на комисията, публикуван на 13.03.2019г.;

Договор с изпълнител, публикуван на 04.04.2019г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2019-3 - Текущ ремонт енерг. ефект.– ДГ гр. Павел баня
Posted by SB on 2019/2/7 14:43:00 (302 reads )

Обява, публикувана на 07.02.2019г.

Количествена сметка, публикувано на 07.02.2019г.

Технически спецификации, публикувано на 07.02.2019г.

Проект на договор , публикувано на 07.02.2019г.

Образци на документи, публикувано на 07.02.2019г.

Протокол на комисията, публикувана на 05.03.2019г.

Договор с изпълнител, публикуван на 13.03.2019г.


Събиране на оферти с обява » ОБ-2019-2-Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Асен
Posted by SB on 2019/2/5 17:29:00 (258 reads )

Обява, публикувана на 05.02.2019г.

Методика за оценка, публикувано на 05.02.2019г.

Технически спецификации, публикувано на 05.02.2019г.

Проект на договор , публикувано на 05.02.2019г.

Образци на документи, публикувано на 05.02.2019г.

Инвестиционен проект, публикувано на 05.02.2019г.

Разяснения по чл. 189 от ЗОП, публикувано на 08.02.2019г.

Протокол избор на изпълнител, публикувано на 04.06.2019г.

Договор с изпълнител, публикувано на 06.07.2019г.


Събиране на оферти с обява » ОБ-2019-1-Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Скобелево
Posted by SB on 2019/2/5 17:25:00 (285 reads )

Обява, публикувана на 05.02.2019г.

Методика за оценка, публикувано на 05.02.2019г.

Технически спецификации, публикувано на 05.02.2019г.

Проект на договор , публикувано на 05.02.2019г.

Образци на документи, публикувано на 05.02.2019г.

Инвестиционен проект, публикувано на 05.02.2019г.

Разяснения по чл. 189 от ЗОП, публикувано на 08.02.2019г.

Разяснения по чл. 189 от ЗОП, публикувано на 14.02.2019г.

Протокол избор на изпълнител, публикувано на 04.06.2019г.

Договор с  изпълнител, публикувано на 06.07.2019г.

 


Събиране на оферти с обява » ОБ-2018-8 - Снегопочистване сезон 2018/2019
Posted by SB on 2018/10/15 11:08:58 (212 reads )

Обява, публикувана на 15.10.2018г.;

Указания, публикувано на 15.10.2018г.;

Документация, публикувано на 15.10.2018г.;

ЕЕДОП, публикуван на 15.10.2018г.

Информация за удължаване на срока, публикувана на 24.10.2018г.;

Протокол на комисията, публикуван на 31.10.2018г.;

Договор, публикуван на 12.11.2018г.;

 


Събиране на оферти с обява » ОБ-2018- 7 - Ремонт ДГ "Синчец" в 2 позиции
Posted by SB on 2018/6/14 17:00:00 (790 reads )

Обява, публикувана на 14.06.2018г.;

Технически спецификации, публикувано на 14.06.2018г.;

Образци на документи, публикувано на 14.06.2018г.;

ЕЕДОП, публикуван на 14.06.2018г.

Проект на договор , публикувано на 14.06.2018г.;

Инвестиционен проект, публикуван на 14.06.2018г.

Удължаване срок оферти, публикуванo на 02.07.2018г.;

Протоокол, публикуван на 17.07.2018г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 30.07.2018г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 03.08.2018г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2018-6 - Изготвяне на работни проекти 2 позиции
Posted by SB on 2018/6/8 15:06:00 (474 reads )

Обява, публикувана на 08.06.2018г.;

Задание по позиция 1, публикувано на 08.06.2018г.;

Задание по позиция 2, публикувано на 08.06.2018г.;

Образци на документи, публикувано на 08.06.2018г.;

Проект на договор позиция 1 или 2 , публикувано на 08.06.2018г.;

Протокол, публикуван на 22.06.2018г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 26.06.2018г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 26.06.2018г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2018-5 - Доставка на горива за сезон 2018/19година
Posted by SB on 2018/4/12 13:07:00 (564 reads )

Обява, публикувана на 12.04.2018г.;

Технически спецификации, публикувано на 12.04.2018г.;

Образци на документи, публикувано на 12.04.2018г.;

Образец на договор позиция 1 , публикувано на 12.04.2018г.;

Образец на договор позиция 2 , публикувано на 12.04.2018г.;

Образец на договор позиция 3 , публикувано на 12.04.2018г.;

Удължаване срок за оферти, публикувано на 03.05.2018г.;

Протокол на комисията, публикуван на 11.05.2018г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 31.05.2018г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 13.08.2018г.;

Договор по позиция 3, публикуван на 13.08.2018г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2018-4 - Ремонт сгради - Пожарна
Posted by SB on 2018/4/12 13:05:00 (559 reads )

Обява, публикувана на 12.04.2018г.;

Технически спецификации, публикувано на 12.04.2018г.;

Образци на документи, публикувано на 12.04.2018г.;

Образец на договор , публикувано на 12.04.2018г.;

Протокол на комисията, публикуван на 09.05.2018г.;

Договор, публикуван на 13.06.2018г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2018-3-Доставка на съдове за смет в три позиции
Posted by SB on 2018/3/14 9:29:45 (754 reads )

Обява, публикувана на 14.03.2018г.;

Технически спецификации, публикувано на 14.03.2018г.;

Образци на документи, публикувано на 14.03.2018г.;

Проект на договор , публикувано на 14.03.2018г.;

Удължаване срока на офертите, публикувано на 23.03.2018г.;

Протокол 1 на комисията, публикувано на 26.04.2018г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 04.05.2018г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 04.05.2018г.;

Договор по позиция 3, публикуван на 22.05.2018г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2018-2 - Услуга с машини с водач за нуждите на общината
Posted by SB on 2018/3/9 9:06:47 (665 reads )

Обява, публикувана на 09.03.2018г.;

Технически спецификации, публикувано на 09.03.2018г.;

Образци на документи, публикувано на 09.03.2018г.;

Образец на договор , публикувано на 09.03.2018г.;

Удължаване срока за офертите, публикувано на 19.03.2018г., 18:45ч.;

Протокол, публикуван на 26.03.2018г.;

Договор, публикуван на 30.03.2018г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2018-1 - Ремонт канализации 2018г.
Posted by SB on 2018/2/13 11:34:00 (712 reads )

Обява, публикувана на 13.02.2018г.;

Технически спецификации, публикувано на 13.02.2018г.;

Образци на документи, публикувано на 13.02.2018г.;

Образец на договор , публикувано на 13.02.2018г.;

Протокол, публикуван на 13.03.2018г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 27.01.2018г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 27.01.2018г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-12 - Ремонт пътища/улици 2017г. в 3 обособени позиц
Posted by SB on 2017/12/29 10:45:00 (857 reads )

Обява, публикувана на 29.12.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 29.12.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 29.12.2017г.;

Образец на договор , публикувано на 29.12.2017г.;

Протокол на комисията, публикуван на 25.01.2018г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 27.01.2018г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 27.01.2018г.;

Договор по позиция 3, публикуван на 27.01.2018г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-11- Снегопочистване зимен сезон 2017/2018
Posted by SB on 2017/10/23 17:35:00 (819 reads )

Обява, публикувана на 23.10.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 23.10.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 23.10.2017г.;

Образец на договор , публикувано на 23.10.2017г.;

Удължаване на срока, публикувано на 01.11.2017г.;

Протокол на комисията, публикуван на 20.11.2017г.;

Договор, публикуван на 29.11.2017г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-10 - Ремонт улици 2017г. в 3 обособени позиции;
Posted by SB on 2017/8/18 14:33:00 (988 reads )

Обява, публикувана на 18.08.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 18.08.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 18.08.2017г.;

Образец на договор , публикувано на 18.08.2017г.;

Писмено разяснение по условията, публикуванo на 25.08.2017г.;

Удължаване срок за подаване на оферти, публикуванo на 05.09.2017г.;

Протокол, публикуван на 25.09.2017г.;

Договор позиция № 1, публикуван на 03.10.2017г.;

Договор позиция № 2, публикуван на 03.10.2017г.;

Договор позиция № 3, публикуван на 03.10.2017г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-9-Доставка на ел. енергия до сключване на договор
Posted by SB on 2017/7/17 13:01:35 (1010 reads )

Обява, публикувана на 17.07.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 17.07.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 17.07.2017г.;

Образец на договор , публикувано на 17.07.2017г.;

Информация - удължаване на срока, публикувана на 25.07.2017г.;

Протокол, публикуван на 31.07.2017г.;

Договор, публикуван на 09.08.2017г.;

Протокол,върнати гаранции за изпълнен договор публикуван на 28.10.2017г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-7-Ремонт сгради в две обособени позиции
Posted by SB on 2017/6/5 17:05:40 (1059 reads )

Обява, публикувана на 05.06.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 05.06.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 05.06.2017г.;

Образец на договор , публикувано на 05.06.2017г.;

Протокол, публикуван на 12.07.2017г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 27.07.2017г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 27.07.2017г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-8- Ремонт улици 2017г. с една позиция
Posted by SB on 2017/6/5 16:44:00 (1091 reads )

Обява, публикувана на 05.06.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 05.06.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 05.06.2017г.;

Образец на договор , публикувано на 05.06.2017г.;

Информация удължаване срок, публикувана на 22.06.2017г.;

Съобщение за прекратяване, публикувано на 25.09.2017г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-6 - Доставка на горива за сезон 2017/2018 година
Posted by SB on 2017/5/5 12:24:00 (1084 reads )

Обява, публикувана на 05.05.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 05.05.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 05.05.2017г.;

Образец на договор по позиция 1, публикувано на 05.05.2017г.;

Образец на договор по позиция 2, публикувано на 05.05.2017г.;

Образец на договор по позиция 3, публикувано на 05.05.2017г.;

Протокол на комисията, публикуван на 18.05.2017г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 15.06.2017г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 11.08.2017г.;

Договор по позиция 3, публикуван на 11.08.2017г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-5 - Транспорт по изпълнение на културна програма
Posted by SB on 2017/5/5 12:14:00 (1016 reads )

Обява, публикувана на 05.05.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 05.05.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 05.05.2017г.;

Проект на договор, публикувано на 05.05.2017г.;

Удължаване на срока за оферти, публикувано на 16.05.2017г.;

Протокол, публикуван на 30.05.2017г.;

Договор, публикуван на 07.06.2017г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-4- Услуга с машини с водач за нуждите на община П. б
Posted by SB on 2017/3/10 15:37:00 (1081 reads )

Обява, публикувана на 10.03.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 10.03.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 10.03.2017г.;

Проект на договор, публикувано на 10.03.2017г.;

Информация за удължаване на срок за оферти, публикувана на 21.03.2017г.

Протокол на комисията, публикуван на 03.04.2017г.

Договор, публикуван на 26.04.2017г.


Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-3- Ремонт канализации 2017г.;
Posted by SB on 2017/3/9 16:35:00 (1147 reads )

Обява, публикувана на 09.03.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 09.03.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 09.03.2017г.;

Проект на договор, публикувано на 09.03.2017г.;

Протокол, публикуван на 15.05.2017г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 15.06.2017г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 15.06.2017г.;

Договор по позиция 3, публикуван на 15.06.2017г.;

Договор по позиция 4, публикуван на 15.06.2017г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-2 - Ремонт улици 2017г. в 9 обособени позиции
Posted by SB on 2017/3/2 18:34:00 (1242 reads )

Обява, публикувана на 02.03.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 02.03.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 02.03.2017г.;

Проект на договор, публикувано на 02.03.2017г.;

Протокол, публикуван на 11.04.2017г.;

Договор по Позиция 1, публикуван на 09.05.2017г.;

Договор по Позиция 2, публикуван на 09.05.2017г.;

Договор по Позиция 3, публикуван на 09.05.2017г.;

Договор по Позиция 4, публикуван на 09.05.2017г.;

Договор по Позиция 5, публикуван на 09.05.2017г.;

Договор по Позиция 6, публикуван на 09.05.2017г.;

Договор по Позиция 8, публикуван на 09.05.2017г.;

Договор по Позиция 9, публикуван на 31.05.2017г.;

Съобщение прекратяване позиция 7, публикувано на 05.06.2017г.

 


Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-1 - Доставка на автомобил
Posted by SB on 2017/2/13 13:01:15 (1374 reads )

Обява, публикувана на 13.02.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 13.02.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 13.02.2017г.;

Проект на договор, публикувано на 13.02.2017г.;

Информация за удължаване на срок, публикувана на 22.02.2017г.;

Протокол на комисията, публикуван на 13.03.2017г.;

Договор, публикуван на 24.03.2017г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2016-7 - Ремонт на улици 3
Posted by SB on 2016/12/6 16:13:59 (1499 reads )

Обява, публикувана на 06.12.2016г.;

Технически спецификации, публикувано на 06.12.2016г.;

Образци на документи, публикувано на 06.12.2016г.;

Проект на договор, публикувано на 06.12.2016г.;

Протокол, публикуван на 17.01.2017г.;

Съобщение за прекратяване, публикувано на 24.03.2017г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2016-6 - Ремонт на улици 2
Posted by SB on 2016/10/20 11:04:00 (1611 reads )

Обява, публикувана на 20.10.2016г.;

Технически спецификации, публикувано на 20.10.2016г.;

Образци на документи, публикувано на 20.10.2016г.;

Образец на договор, публикувано на 20.10.2016г.;

Протокол на комисията, публикуван на 10.11.2016г.;

Заповед за прекратяване, публикувана на 11.11.2016г.;

Договор по позиция 2, публикувана на 27.12.2016г.;

Договор по позиция 3, публикувана на 27.12.2016г.;

Договор по позиция 1, публикувана на 27.12.2016г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2016-5 - Зимно поддържане пътна и улична мрежа
Posted by SB on 2016/10/13 14:28:00 (1576 reads )

Обява, публикувана на 13.10.2016г.;

Образци на документи, публикувано на 13.10.2016г.;

Проект на договор поз. 1, публикувано на 13.10.2016г.;

Проект на договор поз. 2, публикувано на 13.10.2016г.;

Протокол на комисията, публикуван на 31.10.2016г.;

Договори, публикувани на 31.10.2016г.;

Информация за плащания, публикувано на 09.02.2017г.;

Информация за извършени плащания, публикувано на 25.04.2017г.;

Информация за извършени плащания, публикувано на 31.07.2017г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2016-4 - Доставка на дърва и въглища
Posted by SB on 2016/8/8 10:35:00 (1634 reads )

Обява, публикувана на 08.08.2016г.;

Технически спецификации, публикувано на 08.08.2016г.;

Образци на документи, публикувано на 08.08.2016г.;

Проект на договор поз. 1, публикувано на 08.08.2016г.;

Проект на договор поз. 2, публикувано на 08.08.2016г.;

Информация за удължаване срока за получаване на оферти, публикувана на 17.08.2016г.;

Протокол на комисията, публикуван на 26.08.2016г.;

Договор, публикуван на 30.09.2016г.;

Договор, публикуван на 04.10.2016г.;


« Предишна[1] 2 Следваща »
Пътят на отпадъка

Меню

  Евроинтеграция

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>


   Партньори