Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

 
Събиране на оферти с обява » ОБ-2019-9 - Зимно поддържане 2019/2020
Posted by SB on 2019/10/24 15:25:00 (44 reads )

Обява, публикувана на 24.10.2019г.;

Технически спецификации, публикувано на 24.10.2019г.;

Образци на документи, публикувано на 24.10.2019г.;

Проект на договор , публикувано на 24.10.2019г.;

Удължаване на срок за оферти, публикувано на 05.11.2019г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2019-8 - Доставка на съдове за смет/контейнери
Posted by SB on 2019/8/28 8:38:00 (123 reads )

Обява, публикувано на 28.08.2019г.

Технически спецификации, публикувано на 28.08.2019г.

 

Проект на договор, публикуван на 28.08.2019г.

Съобщение за удължаване на срок, публикувано на 13.09.2019г.

Образци на документи, публикувано на 28.08.2019г.


Събиране на оферти с обява » ОБ-2019-7 - Изграждане на Мултифункционална спортна площадка
Posted by SB on 2019/8/2 12:26:00 (239 reads )

Обява, публикувана на 02.08.2019г.

Документация, публикувано на 02.08.2019г.

Проект на договор , публикувано на 02.08.2019г.

Количествена сметка, публикувано на 02.08.2019г.

Инвестиционен проект, публикувано на 02.08.2019г.

Информация за удължаване на сроока, публикувана на 21.08.2019г.

Протокол, публикуван на 25.09.2019г.

Договор с приложения, публикуван на 04.11.2019г.


Събиране на оферти с обява » ОБ-2019-6 - Втори етап ремонт ДГ Синчец
Posted by SB on 2019/7/24 15:33:34 (148 reads )

Обява, публикувана на 24.07.2019г.

Количествена сметка, публикувано на 24.07.2019г.

Технически спецификации, публикувано на 24.07.2019г.

Проект на договор , публикувано на 24.07.2019г.

Образци на документи, публикувано на 24.07.2019г.

Протокол на комисията, публикуван на 20.08.2019г.

Договор с приложения, публикуван на 02.09.2019г.


Събиране на оферти с обява » ОБ-2019-5 - Доставка на дърва, въглища, пелети
Posted by SB on 2019/6/18 14:51:00 (138 reads )

Обява, публикувано на 18.06.2019г.

Технически спецификации, публикувано на 18.06.2019г.

Образци на документи, публикувано на 18.06.2019г.

Договор по позиция 1, публикуван на 18.06.2019г.

Договор по позиция 2, публикуван на 18.06.2019г.

Договор по позиция 3, публикуван на 18.06.2019г.

Информация за удължаване срока за оферти. публикувано на 02.07.2019г.

Протокол. публикуван на 01.08.2019г.

Договор по позиция 1. публикуван на 21.08.2019г.

Договор по позиция 2. публикуван на 28.09.2019г.

Договор по позиция 3. публикуван на 28.09.2019г.


Събиране на оферти с обява » ОБ-2019-4-Услуга с машини с водач за нуждите на общината
Posted by SB on 2019/2/22 13:04:00 (242 reads )

Покана, публикувана на 22.02.2019г.;

Технически спецификации, публикувано на 22.02.2019г.;

Образци на документи, публикувано на 22.02.2019г.;

Образец на договор , публикувано на 22.02.2019г.;

Удължаване на срока за подаване на оферти, публикувано на 07.03.2019г.;

Протокол на комисията, публикувано на 15.03.2019г.;

Договор, публикуван на 03.04.2019г.;


Събиране на оферти с обява » П-2019-1-Авторски надзор
Posted by SB on 2019/2/19 18:19:06 (195 reads )

Покана, публикувана на 19.02.2019г.;

Технически спецификации, публикувано на 19.02.2019г.;

Образци на документи, публикувано на 19.02.2019г.;

Образец на договор , публикувано на 19.02.2019г.;

Протокол на комисията, публикуван на 13.03.2019г.;

Договор с изпълнител, публикуван на 04.04.2019г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2019-3 - Текущ ремонт енерг. ефект.- ДГ гр. Павел баня
Posted by SB on 2019/2/7 13:43:00 (388 reads )

Обява, публикувана на 07.02.2019г.

Количествена сметка, публикувано на 07.02.2019г.

Технически спецификации, публикувано на 07.02.2019г.

Проект на договор , публикувано на 07.02.2019г.

Образци на документи, публикувано на 07.02.2019г.

Протокол на комисията, публикувана на 05.03.2019г.

Договор с изпълнител, публикуван на 13.03.2019г.


Събиране на оферти с обява » ОБ-2019-2-Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Асен
Posted by SB on 2019/2/5 16:29:00 (356 reads )

Обява, публикувана на 05.02.2019г.

Методика за оценка, публикувано на 05.02.2019г.

Технически спецификации, публикувано на 05.02.2019г.

Проект на договор , публикувано на 05.02.2019г.

Образци на документи, публикувано на 05.02.2019г.

Инвестиционен проект, публикувано на 05.02.2019г.

Разяснения по чл. 189 от ЗОП, публикувано на 08.02.2019г.

Протокол избор на изпълнител, публикувано на 04.06.2019г.

Договор с изпълнител, публикувано на 06.07.2019г.


Събиране на оферти с обява » ОБ-2019-1-Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Скобелево
Posted by SB on 2019/2/5 16:25:00 (399 reads )

Обява, публикувана на 05.02.2019г.

Методика за оценка, публикувано на 05.02.2019г.

Технически спецификации, публикувано на 05.02.2019г.

Проект на договор , публикувано на 05.02.2019г.

Образци на документи, публикувано на 05.02.2019г.

Инвестиционен проект, публикувано на 05.02.2019г.

Разяснения по чл. 189 от ЗОП, публикувано на 08.02.2019г.

Разяснения по чл. 189 от ЗОП, публикувано на 14.02.2019г.

Протокол избор на изпълнител, публикувано на 04.06.2019г.

Договор с  изпълнител, публикувано на 06.07.2019г.

 


Събиране на оферти с обява » ОБ-2018-8 - Снегопочистване сезон 2018/2019
Posted by SB on 2018/10/15 10:08:58 (277 reads )

Обява, публикувана на 15.10.2018г.;

Указания, публикувано на 15.10.2018г.;

Документация, публикувано на 15.10.2018г.;

ЕЕДОП, публикуван на 15.10.2018г.

Информация за удължаване на срока, публикувана на 24.10.2018г.;

Протокол на комисията, публикуван на 31.10.2018г.;

Договор, публикуван на 12.11.2018г.;

 


Събиране на оферти с обява » ОБ-2018- 7 - Ремонт ДГ "Синчец" в 2 позиции
Posted by SB on 2018/6/14 16:00:00 (1125 reads )

Обява, публикувана на 14.06.2018г.;

Технически спецификации, публикувано на 14.06.2018г.;

Образци на документи, публикувано на 14.06.2018г.;

ЕЕДОП, публикуван на 14.06.2018г.

Проект на договор , публикувано на 14.06.2018г.;

Инвестиционен проект, публикуван на 14.06.2018г.

Удължаване срок оферти, публикуванo на 02.07.2018г.;

Протоокол, публикуван на 17.07.2018г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 30.07.2018г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 03.08.2018г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2018-6 - Изготвяне на работни проекти 2 позиции
Posted by SB on 2018/6/8 14:06:00 (560 reads )

Обява, публикувана на 08.06.2018г.;

Задание по позиция 1, публикувано на 08.06.2018г.;

Задание по позиция 2, публикувано на 08.06.2018г.;

Образци на документи, публикувано на 08.06.2018г.;

Проект на договор позиция 1 или 2 , публикувано на 08.06.2018г.;

Протокол, публикуван на 22.06.2018г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 26.06.2018г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 26.06.2018г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2018-5 - Доставка на горива за сезон 2018/19година
Posted by SB on 2018/4/12 12:07:00 (652 reads )

Обява, публикувана на 12.04.2018г.;

Технически спецификации, публикувано на 12.04.2018г.;

Образци на документи, публикувано на 12.04.2018г.;

Образец на договор позиция 1 , публикувано на 12.04.2018г.;

Образец на договор позиция 2 , публикувано на 12.04.2018г.;

Образец на договор позиция 3 , публикувано на 12.04.2018г.;

Удължаване срок за оферти, публикувано на 03.05.2018г.;

Протокол на комисията, публикуван на 11.05.2018г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 31.05.2018г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 13.08.2018г.;

Договор по позиция 3, публикуван на 13.08.2018г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2018-4 - Ремонт сгради - Пожарна
Posted by SB on 2018/4/12 12:05:00 (637 reads )

Обява, публикувана на 12.04.2018г.;

Технически спецификации, публикувано на 12.04.2018г.;

Образци на документи, публикувано на 12.04.2018г.;

Образец на договор , публикувано на 12.04.2018г.;

Протокол на комисията, публикуван на 09.05.2018г.;

Договор, публикуван на 13.06.2018г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2018-3-Доставка на съдове за смет в три позиции
Posted by SB on 2018/3/14 8:29:45 (834 reads )

Обява, публикувана на 14.03.2018г.;

Технически спецификации, публикувано на 14.03.2018г.;

Образци на документи, публикувано на 14.03.2018г.;

Проект на договор , публикувано на 14.03.2018г.;

Удължаване срока на офертите, публикувано на 23.03.2018г.;

Протокол 1 на комисията, публикувано на 26.04.2018г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 04.05.2018г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 04.05.2018г.;

Договор по позиция 3, публикуван на 22.05.2018г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2018-2 - Услуга с машини с водач за нуждите на общината
Posted by SB on 2018/3/9 8:06:47 (741 reads )

Обява, публикувана на 09.03.2018г.;

Технически спецификации, публикувано на 09.03.2018г.;

Образци на документи, публикувано на 09.03.2018г.;

Образец на договор , публикувано на 09.03.2018г.;

Удължаване срока за офертите, публикувано на 19.03.2018г., 18:45ч.;

Протокол, публикуван на 26.03.2018г.;

Договор, публикуван на 30.03.2018г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2018-1 - Ремонт канализации 2018г.
Posted by SB on 2018/2/13 10:34:00 (785 reads )

Обява, публикувана на 13.02.2018г.;

Технически спецификации, публикувано на 13.02.2018г.;

Образци на документи, публикувано на 13.02.2018г.;

Образец на договор , публикувано на 13.02.2018г.;

Протокол, публикуван на 13.03.2018г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 27.01.2018г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 27.01.2018г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-12 - Ремонт пътища/улици 2017г. в 3 обособени позиц
Posted by SB on 2017/12/29 9:45:00 (932 reads )

Обява, публикувана на 29.12.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 29.12.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 29.12.2017г.;

Образец на договор , публикувано на 29.12.2017г.;

Протокол на комисията, публикуван на 25.01.2018г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 27.01.2018г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 27.01.2018г.;

Договор по позиция 3, публикуван на 27.01.2018г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-11- Снегопочистване зимен сезон 2017/2018
Posted by SB on 2017/10/23 16:35:00 (896 reads )

Обява, публикувана на 23.10.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 23.10.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 23.10.2017г.;

Образец на договор , публикувано на 23.10.2017г.;

Удължаване на срока, публикувано на 01.11.2017г.;

Протокол на комисията, публикуван на 20.11.2017г.;

Договор, публикуван на 29.11.2017г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-10 - Ремонт улици 2017г. в 3 обособени позиции;
Posted by SB on 2017/8/18 13:33:00 (1067 reads )

Обява, публикувана на 18.08.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 18.08.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 18.08.2017г.;

Образец на договор , публикувано на 18.08.2017г.;

Писмено разяснение по условията, публикуванo на 25.08.2017г.;

Удължаване срок за подаване на оферти, публикуванo на 05.09.2017г.;

Протокол, публикуван на 25.09.2017г.;

Договор позиция № 1, публикуван на 03.10.2017г.;

Договор позиция № 2, публикуван на 03.10.2017г.;

Договор позиция № 3, публикуван на 03.10.2017г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-9-Доставка на ел. енергия до сключване на договор
Posted by SB on 2017/7/17 12:01:35 (1100 reads )

Обява, публикувана на 17.07.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 17.07.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 17.07.2017г.;

Образец на договор , публикувано на 17.07.2017г.;

Информация - удължаване на срока, публикувана на 25.07.2017г.;

Протокол, публикуван на 31.07.2017г.;

Договор, публикуван на 09.08.2017г.;

Протокол,върнати гаранции за изпълнен договор публикуван на 28.10.2017г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-7-Ремонт сгради в две обособени позиции
Posted by SB on 2017/6/5 16:05:40 (1148 reads )

Обява, публикувана на 05.06.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 05.06.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 05.06.2017г.;

Образец на договор , публикувано на 05.06.2017г.;

Протокол, публикуван на 12.07.2017г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 27.07.2017г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 27.07.2017г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-8- Ремонт улици 2017г. с една позиция
Posted by SB on 2017/6/5 15:44:00 (1174 reads )

Обява, публикувана на 05.06.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 05.06.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 05.06.2017г.;

Образец на договор , публикувано на 05.06.2017г.;

Информация удължаване срок, публикувана на 22.06.2017г.;

Съобщение за прекратяване, публикувано на 25.09.2017г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-6 - Доставка на горива за сезон 2017/2018 година
Posted by SB on 2017/5/5 11:24:00 (1170 reads )

Обява, публикувана на 05.05.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 05.05.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 05.05.2017г.;

Образец на договор по позиция 1, публикувано на 05.05.2017г.;

Образец на договор по позиция 2, публикувано на 05.05.2017г.;

Образец на договор по позиция 3, публикувано на 05.05.2017г.;

Протокол на комисията, публикуван на 18.05.2017г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 15.06.2017г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 11.08.2017г.;

Договор по позиция 3, публикуван на 11.08.2017г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-5 - Транспорт по изпълнение на културна програма
Posted by SB on 2017/5/5 11:14:00 (1102 reads )

Обява, публикувана на 05.05.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 05.05.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 05.05.2017г.;

Проект на договор, публикувано на 05.05.2017г.;

Удължаване на срока за оферти, публикувано на 16.05.2017г.;

Протокол, публикуван на 30.05.2017г.;

Договор, публикуван на 07.06.2017г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-4- Услуга с машини с водач за нуждите на община П. б
Posted by SB on 2017/3/10 14:37:00 (1157 reads )

Обява, публикувана на 10.03.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 10.03.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 10.03.2017г.;

Проект на договор, публикувано на 10.03.2017г.;

Информация за удължаване на срок за оферти, публикувана на 21.03.2017г.

Протокол на комисията, публикуван на 03.04.2017г.

Договор, публикуван на 26.04.2017г.


Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-3- Ремонт канализации 2017г.;
Posted by SB on 2017/3/9 15:35:00 (1215 reads )

Обява, публикувана на 09.03.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 09.03.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 09.03.2017г.;

Проект на договор, публикувано на 09.03.2017г.;

Протокол, публикуван на 15.05.2017г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 15.06.2017г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 15.06.2017г.;

Договор по позиция 3, публикуван на 15.06.2017г.;

Договор по позиция 4, публикуван на 15.06.2017г.;


Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-2 - Ремонт улици 2017г. в 9 обособени позиции
Posted by SB on 2017/3/2 17:34:00 (1332 reads )

Обява, публикувана на 02.03.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 02.03.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 02.03.2017г.;

Проект на договор, публикувано на 02.03.2017г.;

Протокол, публикуван на 11.04.2017г.;

Договор по Позиция 1, публикуван на 09.05.2017г.;

Договор по Позиция 2, публикуван на 09.05.2017г.;

Договор по Позиция 3, публикуван на 09.05.2017г.;

Договор по Позиция 4, публикуван на 09.05.2017г.;

Договор по Позиция 5, публикуван на 09.05.2017г.;

Договор по Позиция 6, публикуван на 09.05.2017г.;

Договор по Позиция 8, публикуван на 09.05.2017г.;

Договор по Позиция 9, публикуван на 31.05.2017г.;

Съобщение прекратяване позиция 7, публикувано на 05.06.2017г.

 


Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-1 - Доставка на автомобил
Posted by SB on 2017/2/13 12:01:15 (1454 reads )

Обява, публикувана на 13.02.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 13.02.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 13.02.2017г.;

Проект на договор, публикувано на 13.02.2017г.;

Информация за удължаване на срок, публикувана на 22.02.2017г.;

Протокол на комисията, публикуван на 13.03.2017г.;

Договор, публикуван на 24.03.2017г.;


« Предишна[1] 2 Следваща »
Пътят на отпадъка

Меню

  Местни избори 2019

  Евроинтеграция

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>


   Партньори