Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

 
Бюджети » Заповед за утвърждаване на бюджетите
Posted by SB on 2016/3/16 14:03:58 (1599 reads )
Заповед РД 56/15.03.2016г.

Бюджети » Дейност Образование - детски градини
Posted by SB on 2016/3/16 13:57:22 (1466 reads )

Бюджет 2016


Бюджети » СОУ Павел баня
Posted by SB on 2015/4/30 15:58:24 (1621 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


Бюджети » ПГ по РХ Павел баня
Posted by SB on 2015/4/30 15:57:15 (1478 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


Бюджети » Горно Сахране
Posted by SB on 2015/4/30 15:55:45 (1424 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


Бюджети » Скобелево
Posted by SB on 2015/4/30 15:43:31 (1494 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


Бюджети » Габарево
Posted by SB on 2015/4/30 15:42:26 (1565 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


Бюджети » Търничени
Posted by SB on 2015/4/30 15:41:21 (1563 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


Бюджети » Тъжа
Posted by SB on 2015/4/30 15:40:02 (1537 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


Бюджети » Александрово
Posted by SB on 2015/4/30 15:38:48 (1656 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


Бюджети » Манолово
Posted by SB on 2015/4/30 15:29:51 (1483 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


Бюджети » Осетеново
Posted by SB on 2015/4/30 15:28:39 (1562 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


Пътят на отпадъка

Меню

  Местни избори 2019

  Евроинтеграция

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>


   Партньори