Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

 
Бюджети » Заповед за утвърждаване на бюджетите
Posted by SB on 2016/3/16 15:03:58 (1276 reads )
Заповед РД 56/15.03.2016г.

Бюджети » Дейност Образование - детски градини
Posted by SB on 2016/3/16 14:57:22 (1379 reads )

Бюджет 2016


Бюджети » СОУ Павел баня
Posted by SB on 2015/4/30 16:58:24 (1532 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


Бюджети » ПГ по РХ Павел баня
Posted by SB on 2015/4/30 16:57:15 (1390 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


Бюджети » Горно Сахране
Posted by SB on 2015/4/30 16:55:45 (1350 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


Бюджети » Скобелево
Posted by SB on 2015/4/30 16:43:31 (1418 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


Бюджети » Габарево
Posted by SB on 2015/4/30 16:42:26 (1481 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


Бюджети » Търничени
Posted by SB on 2015/4/30 16:41:21 (1492 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


Бюджети » Тъжа
Posted by SB on 2015/4/30 16:40:02 (1445 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


Бюджети » Александрово
Posted by SB on 2015/4/30 16:38:48 (1581 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


Бюджети » Манолово
Posted by SB on 2015/4/30 16:29:51 (1414 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


Бюджети » Осетеново
Posted by SB on 2015/4/30 16:28:39 (1485 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


Пътят на отпадъка

Меню

  Евроинтеграция

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>


   Партньори