Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

 
Нормативни документи » Вътрешни нормативни документи
Posted by SB on 2015/4/23 10:15:14 (7239 reads )

Харта на клиента на Община Павел баня

Устройствен правилник

Вътрешни правила за Административно обслужване

Вътрешни правила за Достъп до обществена информация

Инструкция за Деловодната дейност

Правилник за Вътрешния трудов ред

Етичен кодекс, публикуван на 07.03.2017г.

Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнал за корупция и конфликт на интереси, публикуван на 17.05.2018г.

Сигнал за корупция или конфликт на интереси, публикуван на 17.05.2018г.


Пътят на отпадъка

Меню

  Местни избори 2019

  Евроинтеграция

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>


   Партньори