Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - АСП подкрепи проекти на общината
Posted by SB on 2011/8/29 17:32:45 (2687 reads )

- АСП подкрепи проекти на общината

ПОДКРЕПА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА.
               
Във връзка с изпълнение на Стратегията за социални услуги в община Павел баня и внесени предложения от Кмета на община Павел баня до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане са получени 2 писма до Кмета на общината, с които е уведомен, че предложенията за разкриване на „Център за обществена подкрепа” в град Павел баня и „Дневен център за деца с увреждания” са включени в проекто бюджета на МТСП за 2012г. и е предложен на МФ за финансиране от републиканския бюджет за 2012г. Това е поредната усрешнастъпка в изпълнени ена Стратегията и дейността на община Павел баня при предоставяне на качествени социални услуги.