Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Пестете питейната вода
Posted by SB on 2011/7/18 16:17:20 (2584 reads )

- Пестете питейната вода

С настъпване на летните месеци съпроводени с високи температури и липсата на валежи, дебитът на водоизточниците на много места е силно намалял, а на други се очаква да намалее в близко бъдеще. С цел да се избегне въвеждането на режими в населените места от общината и да може да се гарантира нормалното водоподаване до всяко домакинство, кметът на община Павел баня г-н Станимир Радевски апелира към жителите за ограничаване разходването на питейна вода за поливане на зеленчукови и други насаждения, миене на улици, тротоари, моторни превозни средства и др.