Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Нови 4 автомобила ще обслужват общината
Posted by SB on 2011/7/18 14:48:05 (2849 reads )

- Нови 4 автомобила ще обслужват общината

През 2011г. в община Павел баня са проведени
3 ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛИ.
1.       ДОСТАВКА НА НОВ СМЕТОСЪБИРАЩ АВТОМОБИЛ. 
По подписан договор с ПУДООС /МОСВ /са отпуснати 220 000лв за закупуване на нова сметосъбирачка.След проведена обществена поръчка е сключен договор на стойност 137 730лв без ДДС. През следващите дни новият сметосъбиращ автомобил ще замени старите сметосъбиращи автомобили на община Павел баня. Закупени са и нови съдове за смет.
 
2.       ДОСТАВКА НА НОВИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА.
Средствата са осигурени от преходния остатък от Бюджета от 2010г. на община Павел баня и са на стойност 52 000лв. След проведена обществена на поръчка дейността на социалните услуги, предоставяни от община Павел баня ще се извършва и с помощта на два нови автомобили FORD.
 
3.       Община Павел баня ще закупи и нов високо проходим автомобил за нуждите на дейността Охрана и обществен ред. За целта от общинския бюджет са осигурени 15 500лв.
 
Договорени са високи срокове на гаранционно обслужване, което ще осигури спестяване на значителни средства от ремонт и поддръжка на автомобилите.