Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Работно място по програма Старт на кариерата
Posted by SB on 2011/6/15 16:50:28 (3163 reads )

- Работно място по програма Старт на кариерата

Община Павел баня ще осигури едно работно място по Програма „Старт на кариерата”. До 28.06.2011г. кандидатите подават в Дирекция Бюро по труда Казанлък необходимият комплект документи. Всички необходими документи и информация младежите, завършили висше образование ще получат от интернет страницата на МТСП или на Агнцията по заетостта / http:/www.az.government.bg/Projects/Prog/Mladeji /
        Пълният комплект документи се публикува също така на интернет-страниците на Министерство на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg/bg/projects/startkariera.htm).
Условията можете да видите и ТУК