Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ : * На вниманието на частните съдебни изпълнители
Posted by SB on 2011/6/14 12:44:21 (23407 reads )

* На вниманието на частните съдебни изпълнители

Заповед No 53 от 24.01.2011г.