Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ : * На вниманието на частните съдебни изпълнители
Posted by SB on 2011/6/14 12:44:21 (23097 reads )

* На вниманието на частните съдебни изпълнители

Заповед No 53 от 24.01.2011г.