Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Призив за опазване на цветните градинки
Posted by SB on 2011/6/2 20:20:04 (3643 reads )

- Призив за опазване на цветните градинки

                За да бъде курортния ни град Павел баня чист и привлекателен за туристите и гражданите на общината, община Павел баня отделя в бюджета си и немалко средства за озеленяване и цветни градини. За съжаление отново не са пожалени току що засетите цветни градини в центъра на Павел баня. Кметът на община Павел баня Станимир Радевски призовава за активна гражданска позиция по опазването на имуществото на общината и нетърпимост към всякакви прояви на вандалщина. 
Предприети са мерки за увеличаване на териториите на града в т. ч. и градския прак, които се наблюдават с видеокамери.