Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Ремонти на пътната мрежа в общината
Posted by SB on 2011/5/31 15:59:11 (2584 reads )

- Ремонти на пътната мрежа в общината

Започна първи етап на ремонтите на общинската пътна и улична мрежа . Община Павел баня е предвидила средства в бюджета за ремонти на пътната мрежа. Те ще бъдат изразходвани на ДВА ЕТАПА, поради това че разходите в общинския бюджет по инвестиционата програма са свързани с изпълнението на приходите от разпореждане с общинско имущество. След сключен Договор между Кмета на общината и изпълнителя „ПИ ЕС АЙ   АД Стара Загора на стойност 78 000 лв. с започна изпълнението на 7 обекта в общината :
1.       Изкърпване асфалтова настилка Курортна зона Павел баня;
2.       Кърпеж/Изкърпване асфалтова настилка на улица "Д-р Алексиев" в с.Габарево;
3.       Частичен ремонт / Изкърпване асфалтова настилка I-6, Калофер-Казанлък-Александрово;
4.       Частичен ремонт / Изкърпване асфалтова настилка ул. "Акация" и ул. "Опълченска", с.Горно Сахране;
5.       Кърпеж / Изкърпване асфалтова настилка на улици в с.Осетеново;
6.       Частичен ремонт / Изкърпване асфалтова настилка II-56 Павел баня-Виден;
7.       Частичен ремонт общински път SZR1130 / Изкърпване асфалтова настилка I-6, Калофер-Казанлък, Д.Сахране-Г.Сахране II-56 .
След приключване на ремонта се предвижда и маркиране на уличната и пътна мрежа. Със съдействието на Кмета на общината до Празника на Розата и минералната вода ще бъде ремонтирана и отчечката от път ІІ-56 от Гердеме до с. Турия.
Най- голям проблем на пътната мрежа в общината остава ремонта на държавен път ІІ-56 в района на с. Г. Сахране. За осигуряване на средствата от държавния бюджет е поискано съдействие на Областния управител на област Стара Загора.