Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - 4 читалища вече са част от глобалната мрежа
Posted by SB on 2011/5/19 10:11:37 (2293 reads )

- 4 читалища вече са част от глобалната мрежа

Общо 4 читалища от община Павел баня вече са оборудвани с компютърна техника и програмни продукти по програма „Глобални библиотеки”. В началото на годината официално бяха открити библиотечните информационни центрове в гр. Павел баня и с. Тъжа, а библиотеките в с. Асен и с. Габарево получиха своите компютри през миналата седмица. Още 3 читалища са кандидатствали по проекта за етап 2011, като по неофициални данни 2 от тях ще бъдат одобрени в най-скоро време и до края на годината половината от читалищата в община Павел баня ще бъдат част от глобалната мрежа.
                Програма “Глобални библиотеки – България” е с продължителност 5 г. Тя цели да улесни достъпа до информация и услуги чрез Интернет за българското население. Близо 3 000 библиотекари ще бъдат обучени в компютърни умения, предоставяне на нови услуги и модерен библиотечен мениджмънт. Програмата е насочена към нуждите на обикновения българин, като цели повишено качество на услугите в обществените библиотеки.