Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Пети преглед на читалищната самодейност
Posted by SB on 2011/5/16 16:18:37 (2359 reads )

- Пети преглед на читалищната самодейност

На 14 май-събота от 10 часа в салона на читалище „Светлина” с. Горно Сахране се проведе Петият преглед на читалищната художествена самодейност, който се провежда за пръв път преди 4 години по идея на кмета на общината г-н Станимир Радевски. В прегледа участваха всичките 12 читалища от общината, които представиха своята работа през изминалата година. Зам.-кметът на община Павел баня Йордана Енева отбеляза, че осезателно се усеща напредък в дейността на някои от читалищата и изказа задоволство от все по-голямото участие на младите хора и децата в читалищната дейност. Тя благодари на читалищните ръководства за добрата съвместна дейност с ръководството на община Павел баня.
                 В прегледа участваха около 300 самодейци от различни поколения, но любовта към изкуството, традициите и фолклора, както и възможността да се представят пред свои приятели и колеги озаряваше лицата на всички участници