Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Отпуснати са стипендии на студенти-първокурсници
Posted by SB on 2011/5/13 16:06:42 (3312 reads )

- Отпуснати са стипендии на студенти-първокурсници

Съгласно Правилника за финансово подпомагане на студенти от община Павел баня са отпуснати еднократни стипендии в размер на 400лв. на всеки, платими до 24 май 2011г. на:
1.       Милена Димитрова Стефанова от с.Турия
2.       Данаил Георгиев Господинов от гр.Павел баня
3.       Мария Вескова Рахманлиева от гр.Павел баня
4.       Ния Тодорова Бошнакова от гр.Павел баня
5.       Емил Тончев Михалев от гр.Павел баня
6.       Красимира Тодорова Тодорова от гр.Павел баня
7.       Радка Петкова Кисьова от гр.Павел баня
8.       Йоанна Славова Славова от гр.Павел баня
9.       Яница Валентинова Василева от с.Долно Сахране
10.    Джемиле Саид Караосман от с.Александрово
11.    Селим Осман Кумджу от с.Александрово
12.    Айдън Мюждер Муса от с.Габарево
13.    Нели Петрова Славова от с.Долно Сахране