Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Изплащат се стипендиите на студенти
Posted by SB on 2011/3/29 8:38:05 (2285 reads )

- Изплащат се стипендиите на студенти

Започна изплащането на стипендиите на студенти по Общинаката програма за периодв януари - март 2011г.

Вижте Заповед No 172 от 22.03.2011г.