Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Три работни места по програма за хора с увреждания
Posted by SB on 2011/2/21 17:16:05 (2242 reads )

- Три работни места по програма за хора с увреждания

Със Заповед № РД 01-26 от 19.01.2011г. на Министъра на труда и социалната политика стартира НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. Програмата е разработена на основание чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта.Програмата е съобразена с принципите на политиката на ЕС за равнопоставеност и равни шансове на хората с увреждания и на рискови групи на пазара на труда. Община Павел баня подаде заявка за осигуряване на работни места.
                От 22. 02.2011г. по таза програма в община Павел баня ще работят 3-ма млади хора, чиято реализация ще бъде подпомогната от Програмата за срок от 2 години.