Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Заповеди на кмета : Заповед No 53 от 24.01.2011г.
Posted by SB on 2011/1/24 16:35:05 (3613 reads )

Заповед No 53 от 24.01.2011г.