Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Опасност от вирусен хепатит А
Posted by SB on 2011/1/10 10:46:55 (2393 reads )

- Опасност от вирусен хепатит А

* Заповед на кмета относно спазване на противоепидемичния режим за прекъсване пътищата на предаване на Хепатит А.

* Листовка на РИОКОЗ Стара Загора