Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Нова обществена трапезария
Posted by SB on 2011/1/5 11:59:25 (2472 reads )

- Нова обществена трапезария

На 03.01.2011г. беше сключен Договор между Министерство на труда и социалната политика - Фонд „Социално подпомагане” гр. София и Община Павел баня за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария”. Договорът е със срок от 03.01.2011г. до 30.04.2011г. и включва предоставянето на храна за обяд на 35 лица отговарящи на следните критерии:
  • децата от многодетни семейства навършили две годишна възраст
  • децата от многодетни семейства редовно посещаващи училищни занимания
  • самотно живеещи лица получаващи минимални пенсии или пенсии за инвалидост
Комисия определена със Заповед на Кмета на община Павел баня извърши оценка и подбор на потребителите на услугата.
Ежедневно в рамките на работните дни в Домашен социален патронаж с.Тъжа ще се приготвя топъл обяд за 7 самотно живеещи лица получаващи минимални пенсии и 28 деца от многодетни семейства, редовно посещаващи училищни занимания, на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП.