Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - В Габарево представиха книгата на Веселин Стоянов
Posted by SB on 2010/11/30 14:42:37 (2514 reads )

- В Габарево представиха книгата на Веселин Стоянов

                Габарево през седмицата отново беше център на културния живот в общината. На 26.11. в Джанановата къща беше представена книгата на Веселин Стоянов „Моделът и неговият художник „ на Издателство Захари Стоянов. За да представи книгата присъства Професорът от Пловдивския университет Владимир Янев, който изказа въодушевлението си от двете книги за Габарево - сборници , издадени през 2009 и 2010г. , включили в себе си духът, поетическото творчество на габаревци, есета за историята, за настоящето на селото.