Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Стипендии за студенти от общината
Posted by SB on 2010/11/30 14:37:19 (2684 reads )

- Стипендии за студенти от общината

Със Заповед на кмета на общината No 751  от 30.11.2010г. се отпускат 18 стипендии на студенти в изпълнение на общинската програма, която се изпълнява вече пета година. Списъкът на одобрените кандидати можете да видите ТУК. С гласувания на заседание на Общински съвет нов Правилник за финансово подпомагане на студенти от община Павел баня, ще бъдат финансово подпомагани еднократно и студенти – първокурсници. До края на годината, кметът на общината трябва да внесе предложение за специалностите, от които са приоритетни за община Павел баня и студентите приети в тези специалности ще бъдат финансово подпомогнати.